Magnifying glass Close
Partner van Inkoperscafé

Een nieuw contract; alleen nog even implementeren!

Ik zie het regelmatig gebeuren, eigenlijk vaker dan me lief is. Er wordt door een projectgroep iets bedacht, uitgeroepen tot de nieuwe waarheid en met een bepaalde samenwerkingsvorm in een contract gegoten. Nu alleen nog even implementeren! En daar gaat de mailing, met de boodschap over een nieuwe samenwerking en een link naar het contract. Veel succes!

(meer…)
Partner van Inkoperscafé

Uw naam en logo als referentie? Regel de toestemming

Natuurlijk is een leverancier trots om u als klant te hebben. Dat wil hij graag groots van de daken schreeuwen door uw bedrijfsnaam en logo overal te tonen. Iets wat u liever niet ziet gebeuren. Aan de andere kant wilt u uit tevredenheid of goodwill af en toe best meewerken aan een referentieverzoek. In dit artikel vertel ik hoe u deze toestemming het beste kunt regelen in de inkoopfase.

Referenties zonder toestemming

Een leverancier heeft referenties nodig om nieuwe klanten te werven. Waarschijnlijk gebruikt uw eigen organisatie ook referenties voor dit doeleinde. Helaas vindt het gebruik van naam en logo soms plaats zonder dat hiervoor door de klant toestemming is verleend. Dit is in strijd met de intellectuele eigendomsrechten die u als klant heeft. Denk hierbij aan merkenrechten en auteursrechten. Mogelijk vormt het gebruik ook een schending van (overeengekomen) vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsverplichting(en). Dit geldt zelfs als het gebruik met de beste bedoelingen of uit onwetendheid plaatsvindt. In dit soort gevallen kunt u het gebruik verbieden en zo nodig schadevergoeding vorderen.

Toestemming door de leverancier geregeld via het contract

In contracten en leveringsvoorwaarden van leveranciers tref ik regelmatig bedingen aan waarmee de klant op voorhand toestemming verleent om naam en logo te gebruiken voor commerciële uitingen. Bijvoorbeeld voor vermelding op de website, in offertes, bij aanbestedingen en in publicaties of presentaties. Soms gaat een dergelijk beding nog verder. Dan wordt ook bepaald dat de klant medewerking zal verlenen als referentie en dat bepaalde informatie over het project of de dienstverlening gebruikt mag worden. In dat kader wordt soms ook medewerking gevraagd middels interviews met en quotes van (tevreden) gebruikers van de klant.

Een drietal willekeurige voorbeelden van bepalingen die ik in contracten tegenkom, zijn de volgende:

  1. “Het is de Opdrachtnemer te allen tijde toegestaan te publiceren over de overeengekomen werkzaamheden, leveringen en diensten en de hierbij gebruikte of ontwikkelde methodes, werkwijzen e.d. te hergebruiken, mits daarbij de privacy van de Opdrachtgever gewaarborgd blijft of de Opdrachtgever hiervoor toestemming heeft gegeven.”
  2. “… behoudt zich het recht voor om de opdracht voor … te gebruiken als referentieproject in publicaties bij toekomstige aanbestedingen, zonder aankondiging.”
  3. “Opdrachtnemer is gerechtigd om na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever de naam en het logo van Opdrachtgever of diens cliënten waaraan rechten op de Producten en Diensten zijn verleend op de website en/of een referentielijst van de Opdrachtnemer te plaatsen en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen.”

Een groot nadeel van ieder van deze genoemde voorbeelden is dat u als klant weinig of geen zicht of grip heeft op de wijze waarop het gebruik zal plaatsvinden. U doet er dan ook goed aan om dergelijke bedingen of voorwaarden af te wijzen. Niemand zit te wachten op onbeperkte referentieverzoeken of het te pas en te onpas gebruik van logo en bedrijfsnaam. Hierbij bestaat ook nog eens de terechte vrees dat de (goede) naam nu of in de toekomst op ongepaste wijze wordt gebruikt.

Hoe regelt u als klant het referentiegebruik wel goed?

In voorkomende gevallen bent u wellicht wel geneigd om als referentie op te treden voor een leverancier. Zeker als u tevreden bent over het werk dat hij verricht. Dan rijst al snel de vraag hoe u de toestemming hiervoor wel goed regelt. Ik adviseer om hier afspraken over te maken in de inkoopfase, als het contract wordt opgesteld. Daarbij is het verstandig om het gebruik als referentie helder in te kaderen en onderhevig te maken aan toestemming die op ieder moment kan worden ingetrokken. Hoofdlijnen voor een beter werkbare regeling zijn dan als volgt:

  1. Gebruik van naam/logo (etc.) is niet toegestaan, tenzij…
  2. …op voorhand de betreffende uiting is voorgelegd aan de klant en toestemming voor die betreffende uiting wordt verleend.
  3. Leverancier zal ervoor waken dat het gebruik in alle gevallen voldoet aan eventuele nadere eisen die de klant zal stellen.
  4. De toestemming van de klant mag op ieder moment en met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

Op deze manier houdt u het heft in handen. U stelt de voorwaarden en geeft de leverancier geen kans om zomaar zonder toestemming uw naam en logo te gebruiken.

Partner van Inkoperscafé

NLP voor inkopers - welke indruk laat dit achter?

Hoe vaak heb je het niet dat een marktpartij zich fantastisch weet te presenteren, terwijl je er na verloop van tijd eigenlijk zo snel mogelijk weer vanaf wilt? Soms voel je bij een nog onbekende gesprekspartner direct dat het geen leuk gesprek wordt, terwijl het bij anderen lijkt alsof je elkaar al jaren kent. Wat is dat toch?

(meer…)
Partner van Inkoperscafé

Van roadtrip naar solide inkoophuis

Deze zomer stond in het teken van een roadtrip door de USA. U kent het wel: mijmerend in de auto, de meest schitterende vergezichten aan je voorbij laten gaan. Kilometersver kunnen kijken. Dan dwalen de gedachten wel eens af. En grappig genoeg, ook wel eens naar het werk. Tijdens een tocht door de Grand Canyon was het rustig nadenken over de roadmap die we voor een klant aan het maken zijn.

(meer…)
Partner van Inkoperscafé

Column: Trumps inkoopprobleem

Wat schaars is, moet je pakken”, moet Trump hebben gedacht toen hij zijn oog op Groenland liet vallen. Een land vijftig keer zo groot als Nederland en met nog geen 60 duizend inwoners. Groenland is het beloofde land voor grote olieconcerns. In de bodem schuilt een grote hoeveelheid olie en gas: precies waar Amerikanen aan verslaafd zijn. Ook uit strategisch oogpunt heeft het land potentie en vandaar de grote interesse van Trump. Maar ja, dan moet het wel te koop zijn…

(meer…)
Partner van Inkoperscafé

Off with his head!

Wie kent dit credo? Het is dé overtuiging van de Rode Koningin (Alice in Wonderland) tijdens een potje croquet. Wanneer niemand zich aan de spelregels houdt en iedereen ongecontroleerd over het speelveld rent.
Herkenbaar?

(meer…)
Partner van Inkoperscafé

Inzicht in uitgaven, dat is toch niet nodig in de publieke sector?

Een spendanalyse is één van de hulpmiddelen om pro-actief besparingsmogelijkheden te identificeren. Verder kun je er risico’s mee in kaart te brengen en koopkracht van de organisatie mee optimaliseren.

(meer…)
Partner van Inkoperscafé

Wil de eigenaar van flexibele arbeid opstaan?

De categorie (zoals Inkoop het zo professioneel noemt) inhuur of flexibele arbeid, wordt steeds omvangrijker. Er werken inmiddels 300.000 uitzendkrachten en 1,2 miljoen zzp’ers in ons land. Doelbewust of tegen wil en dank huren organisaties steeds meer in. Hoe krapper de arbeidsmarkt, hoe groter de afhankelijkheid van externe inhuur. Niemand kijkt er meer van op als je zegt dat 10, 20 of 30% van de formatie niet op jouw loonlijst staat. Het valt mij echter op dat externe inhuur voor HRM (of Human Capital Management zoals ze zichzelf graag noemen) een blinde vlek is. Waarom raast deze trein aan dit station voorbij?

(meer…)
Partner van Inkoperscafé

Continuïteit bij Cloud contracteren

De ICT-wereld kenmerkt zich door telkens nieuwe ontwikkelingen. Ooit was de Cloud zo’n noviteit, maar inmiddels is het dagelijkse praktijk. Zeker Software-as-a-Service (SaaS) is nu gemeengoed. Bij SaaS wordt het gebruik van de software aangeboden als dienst via het internet, te benaderen met een webbrowser, in de vorm van een abonnement (“pay-per-use”), schaalbaar en vaak met korte opzegtermijnen. SaaS-dienstverlening omvat de terbeschikkingstelling van het gebruik van de functionaliteit van de software met inbegrip van hosting van de software, de opslag van data, onderhoud van de software en ondersteuning (support) van de gebruikers, alles binnen één contract. De data van de afnemer staat bij de SaaS-dienstverlener in de Cloud. In de regel werkt een SaaS-dienstverlener met een Cloud of hosting provider, die door de SaaS-dienstverlener wordt gecontracteerd als zijn sub contractor.

(meer…)
Partner van Inkoperscafé

6 stappen om inkoop te verkopen

De inkoper, inkoopmanager of CPO, is iemand die zijn vak uitstekend verstaat. Hij weet wat hij moet doen en wanneer. De brug slaan tussen de interne klant en de externe leveranciers. Tegen de beste voorwaarden voor het bedrijf. Alleen… Nu wordt het tijd dat hij voor zijn eigen afdeling ook een investering gaat doen. Om de broodnodige verbeteringen door te voeren. Bijvoorbeeld door digitalisering van een aantal administratieve stappen. En dan wordt het best moeilijk, want hoe ‘verkoopt’ hij die behoefte van inkoop?

(meer…)
Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres