Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Partner van Inkoperscafé:

Inkoopteams kunnen hun bedrijf op zeven manieren wapenen tegen het coronavirus

Volgens het Britse Supply Management kunnen inkoopteams zich richten op zeven belangrijke acties om de bedreiging door het coronavirus voor de bedrijfscontinuïteit aan te pakken. Deze komen voort uit een onderzoek onder leden door Casme, een wereldwijd lidmaatschapsnetwerk voor bedrijfsaankopen. Volgens de onderzoekers spelen inkoopteams ‘een cruciale rol bij het managen van de impact van het Covid-19-virus’. Ruim vijftig organisaties reageerden op de enquête.

Zeven acties tegen het coronavirus

1. Leveranciers waarvan bekend is dat ze zich in risicovolle regio’s bevinden, in kaart brengen en identificeren om de omvang van het potentiële probleem te begrijpen.

2. Prioriteit geven aan het vinden en bemachtigen van beschermingsmiddelen voor werknemers, zoals maskers.

3. Inzicht krijgen in welke items waarschijnlijk worden vertraagd of beïnvloed met een planning voor worst-case-scenario’s.

4. Een versnelde introductie van alternatieve leveranciers.

5. Verhogen van de veiligheidsniveaus.

6. Verzoek werknemers in risicovolle gebieden om waar mogelijk vanuit huis te werken en het openbaar vervoer te vermijden.

7. Annuleren van teamvergaderingen en regionale conferenties en het invoeren van een reisverbod naar landen en regio’s met veel coronabesmettingen.

Graham Crawshaw, global services director bij Casme, benadrukt dat het belangrijk is om de communicatielijnen met leveranciers open te houden, zodat de organisatie op de hoogte is van ontwikkelingen en uitdagingen waarmee leveranciers worden geconfronteerd.

Bron: Supply Management

Partner van Inkoperscafé:

Boekrecensie: De CX Travel Guide

Een boekrecensie over een reisboek, die zag je vast niet aankomen als (regelmatige) lezer van boekrecensies op www.inkopers-cafe.nl. En dan met zo’n raadselachtige lettercombinatie als CX in de titel, het roept vast vragen op. De ondertitel van het boek ‘De CX Travel Guide’ beantwoordt echter al één van deze vragen. ‘Een avontuurlijk handboek om aan de slag te gaan met customer experience’ waarbij in vaktermen CX staat voor customer experience. Dit laatst wordt in het voorwoord nader toegelicht. Het boek gaat over klantervaringen gebruiken om de resultaten van je bedrijf of organisatie naar structureel hoger niveau te brengen.    

Customer experience en inkopen, de missing link
Wie wil dat nu niet? De resultaten van zijn of haar bedrijf/organisatie naar een hoger niveau brengen via customer experience of klantervaringen. De vraag voor veel, zo niet alle, inkopers is dan wat de missing link is tussen customer experience en het inkopen. In hun toelichting over het onderwerp van hun boek ‘De CX Travel Guide’ geven de auteurs Nienke Bloem, Evelien van Damme en Karolien van der Ouderaa aan dat het relevant zijn en blijven voor je klanten een belangrijke bijdrage kan leveren aan de commerciële resultaten. En dat geldt dus ook voor inkoop en het inkoopproces. Veelal wordt dat inkoopproces doorlopen vanuit het perspectief van de inkoopafdeling en zijn inkopers. Met dit boek in de hand wordt je als het ware gedwongen dat proces als inkoper eens vanaf de andere zijde te bekijken. 

CX, customer experience of klantbeleving
CX of customer experience, noemen de auteurs in het voorwoord al het Nederlandse ‘klantbeleving’. Daarbij kun je je zelf de vraag stellen waarom zij dit laatste woord niet in de titel en de inhoud van het boek gebruiken. Letterlijk zou de titel van het boek dan worden ‘De klantbeleving reisgids’, dat bekt gewoon niet lekker. Heel begrijpelijk dus en mede daardoor vast en zeker zal dat bepalend zijn geweest om met de catchy (dat is pakkend in het Nederlands) titel ‘De CX Travel Guide’ op de proppen te komen. Het maakt je nieuwsgierig op een uitdagende manier. Tegelijkertijd loop je met deze titel wel het risico dat lezers die eigenlijk iets met het onderwerp zouden moeten voor hun bedrijf of organisatie aan het boek voorbij gaan.     

Customer experience heel goed toepasbaar voor inkoopafdelingen
Volgens het gerenommeerde tijdschrift Forbes is klantbeleving de belangrijkste reden waarom de klant voor een bepaald bedrijf of merk kiest. Hoewel deze uitspraak van toepassing is op bedrijven die in een concurrerende markt acteren, is het hart van de customer experience, hoe de klant de dienstverlening ervaart en er gebruik van maakt, heel goed toepasbaar voor inkoopafdelingen. Zij werken voor hun (interne) klanten en indirect voor de klanten van hun klanten. De interne keten waar een inkoopafdeling deel van uitmaakt bepaalt mede het resultaat van het bedrijf of organisatie als geheel.

Alles wat je aandacht geeft, groeit 
Een oud maar nog steeds relevant citaat zegt dat alles wat je aandacht geeft groeit. De essentie van dit citaat is om je tijd en energie te richten op de dingen waarvan je wilt dat ze groeien en zich verder ontwikkelen. Bijvoorbeeld een tijdige inschakeling van de inkoopafdeling bij het inkoopproces door de interne klant, een goede samenwerking met diezelfde interne klant en een adequate en snelle informatievoorziening tijdens het inkoopproces met name gericht op de business doelen en niet de inkoopdoelen.

Medereizigers, wie of wat zijn dat nu weer?
Het boek bestaat uit vier kernhoofdstukken met de titels Verkenning, Bestemming, Pad en Reis. In ieder van die vier hoofdstukken tref je gemarkeerd met een blauwe streep in de kantlijn en vetgedrukt in kaderteksten een groot aantal, kort beschreven specifieke klantervaringen en daarmee sprekende voorbeelden aan. Die ervaringen staan vermeld met de voornaam van de geïnterviewde persoon en de naam van het bedrijf of organisatie waarvoor ze werken. Ze worden door de auteurs medereizigers genoemd en dat klinkt heel logisch. Want in een reisgids zoals bijvoorbeeld die van Lonley Planet staan ook teksten van reizigers die hun eigen ervaringen over bepaalde landen of steden met je delen en je vertrouwen schenken over je bestemming. Achterin het boek (hoofdstuk 5) krijgen deze medereizigers nogmaals een (prominenter) podium, waarbij ze aandacht schenken aan dat onderdeel van de customer experience dat binnen hun bedrijf/organisatie voor succes heeft gezorgd.       

Templates, templates en nog eens templates 
Door het gehele boek heen tref je in ieder hoofdstuk een of meerdere verwijzingen aan naar de templates die je gebruikt of kunt gebruiken tijdens je customer experience. Deze templates vind je in uitgewerkte vorm achter in het boek (hoofdstuk 6) terug. Verspreid over de eerder genoemde vier onderdelen Verkenning, Bestemming, Pad en Reis zijn het bij elkaar zeventien templates die je richting geven bij de praktische invulling van dit onderwerp. Alle templates zijn simpel van opzet en goed te begrijpen, zeker met de toelichting in de vier gelijknamige hoofdstukken.

Ik ga op reis en neem mee…
Onder het motto ‘Ik ga op reis en neem mee…’ kan je de templates en daarmee het boek mishandelen en je teksten invullen op de pagina’s zelf, maar dat is niet aan te raden. Zonde van het boek. Een website waar je de digitale versie van de templates kunt downloaden ontbreekt jammer genoeg. Er zit dus niets anders op dan de afzonderlijke templates te scannen of zelf digitaal uit te werken. Zeker als je de customer experience binnen je gehele bedrijf of organisatie wilt uitrollen en de templates vaker wilt gebruiken is dat laatste aanbevelenswaardig.             

Gebruik van Engelstalige woorden common sense
Als je iets aan te merken kan hebben op het boek ‘De CX Travel Guide’, dan zou het kunnen gaan over het veelvuldig gebruik van Engelstalige woorden. Dat wordt natuurlijk veroorzaakt door het vakgebied marketing waar dit onderwerp deel van uitmaakt en waar het gebruik van Engelstalige woorden common sense is. Het maakt voor een buitenstaander, die niet gewend is aan of niet is opgeleid met het gebruik van veel Engelstalige woorden, dat hij of zij het spoor weleens bijster kan raken bij het doorlopen van het boek. Het doet overigens niet af aan de leesbaarheid van de teksten, hoe tegenstrijdig dat mag klinken. Naarmate je verder in het boek komt, went het namelijk vanzelf – of je moet echt van een andere planeet komen.          

Eindoordeel
Voor managers inkopers of inkopers die het outside the box denken goed beheersen is het boek ‘De CX Travel Guide’ een welkome bron van inspiratie. Mede door het grote aantal templates verloopt de customer journey als vanzelf. Je wordt als het ware geheel vanzelf door het (inkoop) proces heen geleid. Voor een buitenstaander als een inkoopprofessional is dat lekker gemakkelijk en gemak dient de mens. Omdat het boek niet specifiek is geschreven voor inkoopprofessionals vraagt het wel wat inbeeldingsvermogen en energie om het niet eens zo dikke boek (135 pagina’s) door te nemen.

Beoordeling

Aanvullende literatuur

Boekgegevens

Auteurs:

Gebonden, 136 blz. | Nederlands

Eburon Uitgeverij | 1e druk, 2020

EAN: 9789463012621

Het boek ‘De CX Travel Guide’ is verkrijgbaar via www.managementboek.nl en direct uit voorraad leverbaar. Klik hier om het boek te bestellen. Het boek is ook verkrijgbaar als e-book, klik dan hier om te bestellen.

Partner van Inkoperscafé:

Mkb’ers leunen voor cybersecurity te veel op IT-leverancier

Onderzoek door de beheerder van de .nl-domeinnamen SIDN laat zien dat tachtig procent van de mkb’ers voor zijn cybersecurity grotendeels vertrouwt op hun IT-leverancier. Dit steekt sterk af tegen de 58 procent van IT-leveranciers die vinden dat hun mkb-klanten onvoldoende bescherming hebben. Dat is zorgelijk, omdat het aantal mkb-slachtoffers van cybercriminaliteit de laatste twaalf maanden van 19 naar 22 procent steeg. Zo meldt Brisk Magazine.

De meeste van de bijna zeshonderd ondervraagde mkb’ers gaan ervan uit dat hun IT-beheerder een bepaalde zorgplicht heeft en hen daarmee ook beschermt tegen cyberrisico’s. Het past ook bij een actuele uitspraak van de rechtbank Amsterdam dat klanten van een IT-leverancier mogen verwachten dat de beveiliging van een geleverde dienst onderdeel van de afspraak is. Uit eerder onderzoek van Centraal Beheer blijkt echter dat in maar 22 procent van de gevallen mkb-ondernemingen en IT-leveranciers echt afspraken hebben gemaakt over de cybersecurity. Dat lijkt te hoge verwachtingen van mkb’ers aan te geven over de bescherming tegen cybercrime door hun IT-leverancier. Wel moeten IT-leveranciers de beveiliging van hun product dus op orde hebben, ook als een klant daar niet expliciet om verzoekt.

Cybercriminaliteit
“Het is beter om juridisch getouwtrek te voorkomen en duidelijke afspraken te maken over wie (mede-)verantwoordelijk is voor de cybersecurity van bepaalde IT-diensten. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen”, aldus Alex van Wijhe, Business developer CyberSterk bij SIDN. Volgens het onderzoek door SIDN ontbreekt het gevoel van urgentie om digitaal beschermd te zijn nog bij een te grote groep mkb-ondernemers. Van Wijhe: “Slechts dertig procent van de ondervraagde directieleden maakt zich druk over cybercriminaliteit. Over personeelsbezetting en het voldoen aan wet- en regelgeving maakt men zich meer zorgen. Opvallend is verder dat 72 procent van de ondernemers cybercriminaliteit maar in beperkte mate als bedreigend beschouwt voor zijn bedrijf.” De beschermingsmaatregelen van mkb-bedrijven zijn meestal basaal. 62 procent heeft bijvoorbeeld een gedegen antivirusprogramma, 52 procent een sterk spamfilter en 47 procent voert regelmatig updates uit.

Bron: Brisk Magazine

Partner van Inkoperscafé:

Leveranciersbeoordeling: wat heb je eraan, wat kun je er mee?

Een top 10

De meeste inkopers begrijpen wel dat het beoordelen van leveranciers nuttig kan zijn. Maar waar je leveranciersbeoordeling allemaal voor in kunt zetten en welke effecten het zal hebben, is niet bij iedereen bekend.

Dit is deel 2 uit een reeks van vijf blogs over leveranciersbeoordeling. In deel 1 werd ingegaan op jouw eigen rol in de prestaties van de leverancier. We gaan in deze blogs uit van een leveranciersbeoordelingssysteem dat zowel de mogelijkheid heeft om data uit je eigen systeem te gebruiken, als over een enquêtetool beschikt, waarmee (veelal kwalitatieve) vragen aan je eigen organisatie gesteld kunnen worden. Een dergelijk systeem genereert rapportcijfers, die met elkaar vergeleken kunnen worden.

In het vorige deel is kort ingegaan op de ontwikkeling waardoor leveranciersbeoordeling steeds vaker nodig is en steeds vaker wordt ingezet: de groei van het aantal transacties en interacties met leveranciers houdt vaak geen gelijke tred met de groei van de inkoopafdeling. Leveranciersbeoordeling kan dan helpen om de efficiëntie te verhogen.

Maar waar in de organisatie zal je deze voordelen terugvinden? En welke effecten zullen optreden? Hieronder een top 10 van de voornaamste winstpunten.

1. Efficiëntie

“Die jongens van Flut BV hebben alweer alle goederen door elkaar geleverd”, zo vertelt het hoofd van goederenontvangst. “En Mangel GmbH heeft weer een set verkeerde facturen gestuurd”, meldt de administratie. Zo druppelen de gehele dag, week in week uit, dergelijke meldingen binnen bij de inkoop. Geen inkoper kent alle meldingen nog, groot en klein, als de leverancier op bezoek komt voor een gesprek. Vaak blijven de klachten van de hardschreeuwers het langste hangen, maar veel klein leed is na een paar dagen alweer vergeten.

Voor een optimale klant-leveranciersamenwerking is het van belang dat de leverancier goed op de hoogte is van de wensen en eisen van de klant. Dat is niet altijd makkelijk voor de leverancier, want zoveel klanten, zoveel wensen. Om te zorgen dat hij zich wel aan de afspraken houdt, is het van belang dat hij met regelmaat aangesproken wordt op de zaken die mislopen.

Nu kun je iemand in dienst nemen die de hele dag door de organisatie sprint en alle gedragingen en missers op een clipboard noteert, maar een goed geautomatiseerd leveranciersbeoordelingssysteem doet dat een stuk efficiënter (en goedkoper). Bovendien bespaart het de inkoper de moeite om uit allerlei hoeken, gaten, systemen en afdelingen zelf informatie te verzamelen, terwijl de leverancier al bij de receptie staat te wachten.

Maar de grootste efficiëntieslag maak je eigenlijk al door je leveranciers mede te delen dat ze beoordeeld gaan worden. En door deze beoordelingen ook met vaste regelmaat te delen, zal je zien dat veel leveranciers uit zichzelf al rechterop gaan lopen, nog zonder dat je zelf al naar de cijfertjes gekeken hebt. Als goederen bijvoorbeeld schaars zijn, en men weet dat leveranciers bij een klant beoordeeld worden, in drie van vier gevallen zal er voor gekozen worden de beoordelende klant als eerste te bedienen.

2. Effectiever

De inkoper wordt ook aanzienlijk effectiever met een juist ingericht systeem voor leveranciersbeoordeling, en wel om twee redenen:

3. Koop bij de beste, reduceer gezeur

Het wordt interessant indien je meerdere leveranciers hebt binnen een product- of dienstengroep. Zet ze eens onder elkaar en vergelijk ze eens. Met een goed leveranciersbeoordelingssysteem is dat relatief makkelijk te doen. Zouden we onszelf niet een groot plezier doen om eens wat minder bij de firma Hopeloos met een score van 4 te kopen en wat meer bij de firma Excellent met een 8?

Ja, maar de firma Hopeloos is zo lekker goedkoop. Dat klopt, maar als prijs slechts één van de beoordelingscriteria is, en de gewichten juist zijn ingevuld, dan zal al snel blijken dat een lage prijs niet opweegt tegen alle problemen die Hopeloos veroorzaakt. Gevolg is dat de eigen organisatie voortaan minder belast wordt met het blussen van brandjes.

De grootste efficiëntieslag maak je door je leveranciers mede te delen dat ze beoordeeld gaan worden. En door deze beoordelingen ook met vaste regelmaat te delen, zal je zien dat veel leveranciers uit zichzelf al rechterop gaan lopen.

– Jan Paul Plieger

4. Reductie van leveranciers

Nagenoeg elke organisatie heeft er wel een: een enorme staart aan kleine leveranciers. De meeste inkopers hebben dan ook als doel de staart flink in te korten. Kleine leveranciers zorgen namelijk voor verspreide inkoopkracht en vragen vooral heel veel tijd. Met een leveranciersbeoordelingssysteem kun je inzichtelijk krijgen of en hoe er gewanpresteerd wordt.

Want wanprestatie is eerder regel dan uitzondering: ze zijn slechts een kleine leverancier, maar omgekeerd ben je voor hen vaak een kleine oninteressante klant. Kleine klanten krijgen doorgaans niet dezelfde aandacht en liefde als de grote klanten, hetgeen ook blijkt uit de rapportcijfers. En met deze in de hand kunnen wellicht ook anderen in de organisatie, zoals verkoop en productie, overtuigd worden dat het toch echt beter is afscheid te nemen van Pietpuk BV.

5. Foutkosten

Een enorm winstpunt vormen toch wel de verminderde foutkosten. Letterlijk, want foutkosten worden vaak onderschat. In dit verband hebben we het alleen over fouten veroorzaakt door de leverancier. De kosten voor het corrigeren van een foute factuur: vijftig euro. Verkeerd gestapelde pallet: 35 euro. Ontbrekende pakbon: 35 euro. Goederen zonder aanduidingen: veertig euro. Maar denk ook aan extra telefoonverkeer door onjuiste levertijden en orderbevestigingen, niet digitaal aangeleverde informatie, manco’s, niet aanmelden van de zending, beschadigde goederen of verpakkingen, slechte pallets, retourzendingen, onderbroken productie, gemiste omzet, te hoge veiligheidsvoorraden, etc. Ik heb voor de liefhebbers nog wel een rekenmodel beschikbaar, waarbij iedereen op basis van een aantal aannames snel een gevoel kan krijgen bij de kosten gemoeid met leveranciersfouten. Ik stuur het met liefde toe.

Een leveranciersbeoordelingssysteem zal al deze fouten niet laten verdwijnen, maar kan deze wel met, laten we nu eens aannemen, minstens tien procent laten afnemen. Alleen dat al maakt het investeren in leveranciersbeoordeling tot een no-brainer. Dreigen om de ontstane kosten op de leverancier te verhalen doet trouwens wonderen. Een boete breng je natuurlijk alleen in de hopeloze gevallen ook echt in rekening.

6. Voorraad verminderen en servicegraad verhogen

Veruit de belangrijkste reden voor inkopers en logistiekers om met leveranciersbeoordeling te beginnen is de wens om de leverbetrouwbaarheid te meten. Levert de leverancier wel op de dag/tijd die ik gevraagd heb en is de zending compleet?  Zo niet, dan wil ik iets in handen hebben om hem in te laten zien dat hij er een potje van maakt en dat hij accurater moet gaan leveren. Dat werkt doorgaans wonderwel. Dat werkt zelfs zo goed, dat levertijden betrouwbaarder worden, waardoor veiligheidsvoorraden naar beneden, standaard levertijden korter kunnen en de servicegraad omhooggaat. En met minder voorraad komt werkkapitaal en magazijnruimte vrij.

7. ISO

Veel organisaties hebben zich gecommitteerd aan een ISO-norm. Een van de eisen die gesteld wordt, is het hebben van een systeem waarmee fouten van leveranciers opgemerkt, verbeterd en weer opnieuw gecontroleerd kunnen worden. Het is eerder regel dan uitzondering dat, als ik bij een bedrijf kom met een dergelijke ISO-certificering, men schoorvoetend toegeeft dat de leveranciersbeoordeling de dag voor de audit snel wordt ingevuld, en dan voor slechts een paar leveranciers.

Wanneer de audit weer achter de rug is, verdwijnen de beoordelingen in een la, tot de volgende audit. Onbeschrijfelijk zonde van alle gespendeerde tijd en moeite. Men had die ook voor iets nuttigs kunnen gebruiken, zoals het opzetten van een echt leveranciersbeoordelingssysteem dat zich automatisch voedt met gegevens.

8. Onderhandelingen

Naast een tool om kwaliteit te verbeteren, is een leveranciersbeoordelingssysteem een argumentenmachine. Argumenten die men kan gebruiken bij de onderhandelingen. De machtsbalans buigt doorgaans zwaar door naar de leverancierskant. Hij kent zijn product en markt vaak vele malen beter dan de inkoper, die een verscheidenheid aan spul en diensten moet inkopen.

Als hij geluk heeft, heeft de leverancier concurrenten, met concurrerende offertes, maar vooral bij merkleveranciers is het altijd lastig onderhandelen zonder valide argumenten. Natuurlijk moet je eerst goed nadenken bij wie je welke informatie kunt gebruiken, maar een rapportje op tafel gooien levert altijd wel iets op. “Luister, jullie scoren nu gemiddeld een 5 bij ons. Dat moet 1 januari echt minstens een 7 zijn. En als dat niet lukt krijg ik alsnog twee procent korting van jullie, vanwege alle foutkosten en ergernis die jullie bij ons veroorzaken.” En een moderne inkoper voegt daar aan toe: “en als het jullie lukt daar een 9 van te maken, dan kunnen jullie de prijzen met twee procent verhogen. Dat is een extreem goede deal voor ons.” 

9. Inkoopprestatiemeting

Het meten van je eigen inkoopprestaties werd lange tijd gezien als iets onmogelijks. Een inkoper die terugkomt op kantoor met vijf procent extra korting wordt meestal met applaus verwelkomt. Maar misschien had zijn collega wel tien procent korting verdiend, met twee vingers in de neus. Misschien zijn de grondstoffen wel dusdanig gedaald dat vijf procent korting echt een lachertje is. Of een inkoper die met een prijsverhoging vijf procent thuiskomt kan iets fantastisch gepresteerd hebben. De leverancier vroeg aanvankelijk gefundeerd om dertig procent.

Bij gebrek aan een referentiepunt is het heel lastig vergelijken. Met leveranciersbeoordeling wordt het echter wel mogelijk de prestaties van de eigen inkopers en het totale team te volgen. En er kunnen nu ook concrete, meetbare doelen voor de toekomst bepaald worden. Hoe dat precies in z’n werk gaat, wordt uitgebreid besproken in deel 5 van deze Blog: Inkoopprestatiemeting op baisis van leveranciersbeoordeling

Met deze meetbare prestaties in de hand wordt het voor inkoop opeens ook mogelijk om intern beter de toegevoegde waarde van inkoop aan te tonen. Niet iedereen in de organisatie is hier namelijk altijd van overtuigd. Leveranciersbeoordeling blijkt ook prima inzetbaar bij beoordelingsgesprekken, door beide zijden overigens.

10. Het inkoperswalhalla

Een laatste mogelijkheid van leveranciersbeoordeling die ik graag zou willen noemen is het inkoperswalhalla (of inkopersparadijs). Hoe kom je daar terecht? Is het voor iedereen te bereiken? Helaas alleen voor een enkeling, zoals hieronder zal blijken.

Neem nu eens aan dat je meerdere leveranciers in een product- of dienstengroep hebt, en dat deze redelijk uitwisselbaar zijn. Neem ook eens aan dat je het niet erg zou vinden om er een paar minder te hebben. Zet deze leveranciers nu eens onder elkaar, van goed naar slecht, zet ze in een brief, al dan niet anoniem:

“Lieve leverancier. Aanschouw deze leverancierssituatie in onze organisatie. We hebben besloten om te rationaliseren en zullen over zes maanden afscheid gaan nemen van de twee onderste leveranciers. Heel veel succes!”

De leveranciers zullen zich een hoedje schrikken en bang zijn om omzet te verliezen. Maar ze zullen tegelijkertijd ook geïnteresseerd zijn, want er is omzet te winnen. Zij zullen dus hun uiterste best gaan doen om hoger op dit, gelukkig relatieve, lijstje te komen. Dus in theorie kan de inkoper achteroverleunen, terwijl de leveranciers over elkaar heen buitelen om de ene na de andere aanbieding en optimalisatie aan te bieden. En dit alles gebeurt zonder dat de inkoper zelf aan het dode paard hoeft te sjorren. Het systeem gaat uit zichzelf werken en de leverancier zal auto-evolueren. Marktwerking is de optimale vorm.

Zoals gezegd, het is helaas maar een enkeling gegeven om in het Walhalla terecht te komen, want je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

In mijn werkzame leven het ik het een keer toegepast zien worden. Het ging bijna goed: de resultaten waren fenomenaal, maar de inkoper had alleen verzuimd om vooraf zijn collega’s en het management achter zijn plannen te krijgen. Kort daarna was hij op zoek naar een nieuwe uitdaging…

Dit was deel 2 van een serie van vijf over leveranciersbeoordeling:

• Je eigen rol in de prestaties van je leveranciers
• Waar kan ik leveranciersbeoordeling voor inzetten?
• Welk systeem kan ik gebruiken voor leveranciersbeoordeling?
• Welke data kan ik gebruiken bij leveranciersbeoordeling?
• Inkoopprestatiemeting op basis van leveranciersbeoordeling

Mail voor vragen of het rekenmodel foutkosten naar: jp.plieger@wtpbn.com


WTP Buynamics is Partner van Inkoperscafe.nl.

Partner van Inkoperscafé:

Inkoopprijzen landbouwproducten zijn lager dan supermarktklant denkt

Consumenten in Nederland schatten de feitelijke inkoopprijzen van aardappelen, groente en fruit (agf) met ongeveer vijftig procent te hoog in. Zo laat onderzoek van Agrifirm zien onder 12.700 consumenten. Dit meldt Distrifood.

Agrifirm liet de consumenten via een onlinespel op Facebook en Instagram de prijs inschatten van aardappelen, boerenkaas, biefstuk, bloemkool, bospeen, eieren, hamlappen, kip en peren. Ze kregen daarbij de vraag voorgelegd naar de kiloprijs of bij eieren de prijs van tien stuks. Volgens het Financieele Dagblad kwamen de respondenten voor het pakket gemiddeld uit op een inkooprijs van 21,33 euro, terwijl dat in het echt 14,47 euro was. Uit het onderzoek blijkt verder dat consumenten in de supermarkt uiteindelijk gemiddeld 62,50 euro voor de landbouwproducten betaalden, oftewel zo’n vier keer de inkoopprijs.

Oplossing uit de hele keten
De conclusies van het onderzoek bewijzen volgens Agrifirm dat boeren te weinig geld krijgen voor hun producten, hoewel de landbouwcoöperatie ontkent dat het een aanval is op de supermarkten. “De enquête bevestigt wat wij al dachten, namelijk dat klanten niet weten wat een boer verdient. Het bewustzijn daarvan is erg laag. Wij willen naar een juiste compensatie van de boer voor het werk dat hij doet. Dat kunnen we alleen maar bereiken als we zo veel mogelijk ruchtbaarheid geven aan de werkelijke prijzen. De oplossing moet uit de hele keten komen”, aldus bestuursvoorzitter Dick Hordijk van Agrifrim.

Bron: Distrifood

Partner van Inkoperscafé:

UNICEF realiseert een inkoopbesparing van 363 miljoen dollar

Het kinderfonds van de Verenigde Naties UNICEF overtrof zijn besparingsdoelstelling voor medische hulpmiddelen en diensten met meer dan 35 procent door strategische inkoop in 2019. In het jaarlijkse leveringsrapport van UNICEF staat dat het in 2019 meer dan 363 miljoen Amerikaanse dollar aan besparingen had gerealiseerd voor zijn donoren en partners. Dit bericht het Britse Supply Management.

Strategische inkoop, transparantie van prijs en informatie, speciale contractvoorwaarden, meerjarige overeenkomsten en samenwerkingsverbanden van partners zoals gezamenlijke prognoses en gecoördineerde inkoop waren volgens UNICEF van cruciaal belang om besparingen te realiseren.

Inkoop medische hulpmiddelen en diensten
De inkoop door het VN-kinderfonds van medische hulpmiddelen en diensten, zoals bouwen en logistiek, bereikte een recordniveau van meer dan 3,8 miljard dollar. Dit betekende een stijging van bijna tien procent ten opzichte van 2018. Meer dan een derde van de totale inkoop bestond uit vaccins. Dat was bijna 1,7 miljard dollar, wat goed was voor 2,43 miljard doses in bijna honderd landen. “Door ons wereldwijde bereik en innovatieve benaderingen benutten we onze koopkracht en realiseren we aanzienlijke besparingen voor overheden en donoren. Terwijl we samenwerken om te reageren op de Covid-19-pandemie, wordt deze aanpak nog belangrijker om elke bestede dollar te maximaliseren, zodat reguliere programma’s kunnen worden gehandhaafd, aangezien landen ook de inspanningen van Covid-19 opschalen”, aldus Etleva Kadilli, directeur van het UNICEF-hoofdkwartier voor bevoorrading en inkoop.

Bron: Supply Management

Partner van Inkoperscafé:

Verslechtering omstandigheden vlakt iets af – Nevi PMI® juni 45.2

De Nevi PMI®  van juni kwam uit op 45.2. Dit betekent dat de achteruitgang in juni flink minder groot was dan in mei (40.5). Maar het betekent ook nog steeds een aanzienlijke verslechtering.

De productie daalde fors, zij het in de geringste mate in drie maanden. Het aantal orders uit binnen- en buitenland bleef dalen, maar beduidend minder dan in mei. Door sommige bedrijven werd een licht herstel van de klantvraag gemeld.

De hoeveelheid onvoltooid en nog niet uitgevoerd werk daalde in de op een na grootste mate in meer dan acht jaar en de bedrijven verminderden fors hun inkoopactiviteiten. De materiaalvoorraad daalde voor de tweede achtereenvolgende maand en de voorraad gereed product bleef gelijk. De levertijden namen toe, zij het in de geringste mate sinds januari.

De werkgelegenheid bleef fors afnemen. De inkoopprijzen daalden in de sterkste mate sinds maart 2016 en de verkoopprijzen namen aanzienlijk af.

Voor het eerst in drie maanden was er weer optimisme over de toekomstige productieomvang, zij het voorzichtig.

‘Lichtpuntje’
Ondernemers zien eindelijk een lichtpuntje aan het eind van de tunnel”, zegt Albert Jan Swart, sectoreconooom industrie bij ABN AMRO. “Voor het eerst in maanden zijn ondernemers in de Nederlandse industrie weer voorzichtig optimistisch over de productie over twaalf maanden. Dankzij de versoepeling van ‘lockdowns’ in veel Europese landen zien ondernemers de toekomst in 2021 weer iets zonniger in. Op de korte termijn is de crisis echter nog niet voorbij, zo blijkt uit de deelindicatoren voor de productie en de nieuwe orders, die nog altijd duiden op een afname van de bedrijfsactiviteit. Veel industriële ondernemers letten dan ook nog steeds scherp op de kosten. Zo sneden zij verder in het aantal banen en kochten ze nog minder voorraad in om de kaspositie op peil te houden. Op die manier proberen ze deze korte maar zeer heftige crisis te overleven.”

Redactioneel commentaar van Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN AMRO.

Nederlandse industrie ondanks malaise voorzichtig optimistisch
Ondernemers zien eindelijk een lichtpuntje aan het eind van de tunnel. Voor het eerst in maanden zijn ondernemers in de Nederlandse industrie weer voorzichtig optimistisch over de productie over twaalf maanden. Dankzij de versoepeling van ‘lockdowns’ in veel Europese landen zien ondernemers de toekomst in 2021 weer iets zonniger in.

Op de korte termijn is de crisis echter nog niet voorbij, zo blijkt uit de deelindicatoren voor de productie en de nieuwe orders, die nog altijd duiden op een afname van de bedrijfsactiviteit. De orderportefeuilles blijven in hoog tempo slinken. Een zorgwekkende ontwikkeling, want als de orderportefeuilles uiteindelijk leeg raken en de vraag niet aantrekt, droogt de omzet helemaal op.

De industrie heeft niet alleen last van een gebrek aan orders. Doordat er minder vraag is, staan ook de afzetprijzen sterk onder druk, waardoor de omzet nog verder daalt. Daarnaast kampen ondernemers nog steeds met ontregelde internationale toeleveringsketens, waardoor de levertijden van onderdelen verder oplopen. Veel industriële ondernemers letten dan ook nog steeds scherp op de kosten. Zo sneden zij in juni verder in het aantal banen en kochten ze nog minder voorraad in om de kaspositie op peil te houden. Op die manier proberen ze deze korte maar zeer heftige crisis te overleven.

Producenten van consumentengoederen, zoals voedselverpakkingen voor de horeca, zien het aantal nieuwe orders toenemen, maar de vraag naar investeringsgoederen herstelt nog niet. De nog altijd lage inkoopmanagersindices in binnen- en buitenland duiden op een negatief sentiment bij ondernemers. ABN AMRO verwacht dat dit negatieve sentiment ook op de langere termijn een drukkend effect heeft op de economische groei.

Momenteel neemt de economische activiteit toe ten opzichte van de periode van de ‘lockdowns’. De economie herstelt echter niet volledig. Om het virus in te dammen zijn immers nog steeds maatregelen van kracht die een rem vormen op de economische groei. Daarnaast is het sentiment bij ondernemers en consumenten nog steeds negatief, wat leidt tot minder investeringen en consumentenbestedingen. Uit de forse toename van het aantal besmettingen in de Verenigde Staten in de laatste weken blijkt dat het virus nog steeds een bedreiging vormt voor de economie, aangezien overheden opnieuw harde maatregelen moeten treffen.

Naar verwachting trekken de investeringen voorlopig niet aan, mede doordat het aantal faillissementen en de werkloosheid de komende tijd toenemen. ABN AMRO verwacht dat de eurozone in het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 te maken krijgt met een nieuwe recessie. Het lijkt er dus op dat de industriële productie niet krachtig kan herstellen voor 2021.

Partner van Inkoperscafé:

Column: “To bid or not to bid, that’s the question…”

Hoe bruikbaar zijn onze traditionele, wetenschappelijk onderbouwde inkooptheorieën in coronatijd? Hoeveel belangrijker is leveranciersmanagement geworden? Alignement met ‘de business’; kritischer of juist niet? Er zijn nog geen actuele onderzoeken die hierop een antwoord geven. Maar je ziet aan alles dat de tijd voorbij is dat inkopers alleen vanuit hun eigen belang dachten. Je óók kunnen verplaatsen in de positie van de leverancier is nog nooit zo belangrijk geweest. Dirk-Jan Kamann was met zijn Inkoopkubus 20 jaar geleden zijn tijd ver vooruit (zie vanaf sheet 72). Met deze zienswijze zitten we op een kantelpunt in de inkoopgeschiedenis. Relatiemanagement, creativiteit, flexibiliteit, oplossingsgerichtheid en inlevingsvermogen zijn de belangrijkste competenties voor de future proof-inkoper. We schudden het introverte imago voorgoed van ons af door ons oprecht te verplaatsen in de business én in de leveranciers.

De corona-recessie grijpt flink in op onze leveranciers. Een deel van hun vraag valt (mogelijk blijvend) weg, zoals bij evenementencateraars. Winsten nemen af en de concurrentie om opdrachten wordt heviger. Ideale omstandigheden om te onderhandelen voor de inkoper 1.0. Echter, zorg ervoor dat je niet in het rechter rijtje belandt van de Covid-19 tracker! De huidige crisis uitbuiten in je eigen voordeel komt je terecht te staan op naming and shaming. Ga gewoon fatsoenlijk met je leveranciers om; zoals je zelf ook behandeld wilt worden. Een prachtig voorbeeld zag ik bij de provincie Groningen die de zwaarst gedupeerde regionale leveranciers (taxi, catering) compenseren om hun voorbestaan veilig te stellen (win-win).

Dat neemt niet weg dat je het belang van je broodheer blijft dienen, in het commerciële of maatschappelijke. Voor goede aanbiedingen zul je hard moeten werken. Gaan leveranciers in op jouw voorwaarden? Nemen ze uiteindelijk een positieve ‘bid or no bid’-beslissing’?

Onderzoek onder mijn collega’s levert een gepolariseerd beeld op. De belangstelling van leveranciers om juist nú in te schrijven op aanbestedingen verschilt erg per branche. Bij dienstverlening die de zwaarste corona-klappen krijgt, zien we een toenemende interesse om te offreren. Dit leidt echter ook tot een toename van het aantal onervaren inschrijvers met meer ‘beginnersvragen’ tijdens de vragenronde en veel procedurele fouten. Er zijn ook ondernemers die juist nu extra kritisch kijken naar de risico’s die de inkoper bij de opdrachtnemers neerlegt. Leveranciers zijn minder bereid om alle risico’s maar te accepteren. Zij willen zeker weten dat het contract op termijn niet in hun nadeel werkt. Ook zien we dat marges omhooggaan om de financiële buffers weer aan te vullen. Zowel opportunisme uit overlevingsdrang als risico-aversie voor een sustainable bedrijfsvoering dus.

Is het tijd de inkoopboeken definitief aan te passen of volstaat voorlopig een inlegvelletje? Benieuwd hoe de NEVI Research Commissie hierover denkt!

Partner van Inkoperscafé:

Webinar biedt inzicht in inkoop- en leveringsproblemen door coronacrisis

Door de coronacrisis werd heel duidelijk welke risico’s horen bij het maximaal uitbesteden naar lagelonenlanden aan de andere kant van de wereld in combinatie met just-in-timeleveringen. Nevi bericht hierover op basis van een webinar dat de inkopersvereniging organiseerde met kennispartner SOLVINT en waarbij vooral vooruit werd gekeken. In het webinar behandelde Manu Matthyssens van SOLVINT de kansen op vier terreinen: toeleveringsketens, toeleveranciers, informatie en leiderschap.

Volgens Matthyssens heeft de hoogconjunctuur van de afgelopen jaren bedrijven lui gemaakt. Door de coronacrisis liepen complete toeleveringsketens vast. Te weinig helder inzicht in ketens maakte het onduidelijk waar de toeleveringsproblemen precies zaten. Achtergrond is dat inkoop en supply- chainmanagement, operations en verkoop en marketing sterk uiteenlopende agenda’s hebben en niet goed verbonden zijn. Door de coronacrisis is het mogelijk om voor goed geïntegreerd end-to-end -supplychain-management te zorgen. Matthyssens benadrukte dat actuele informatie, goede communicatie en sterke relaties met cruciale toeleveranciers op de agenda moeten staan.

Betrouwbare toeleveringsketens
Verder toonde Matthyssens tijdens het webinar een plaatje dat aangaf wat de kracht van de toeleveringsketen en de mate van politieke stabiliteit is van landen met bedrijven die leveren aan maakbedrijven. Landen in Oost-Europa scoorden daarop opvallend goed met betrouwbare ketens en politieke stabiliteit. ‘Near shoring’ is volgens Nevi nog geen massale beweging, maar er zijn wel veel bedrijven die het overwegen en de mogelijkheden onderzoeken. Daarbij moeten bedrijven volgens Matthyssens niet alleen een ‘reality check’ doen van de regio(‘s) waar ze inkopen, maar ook van hun single source suppliers. Dan gaat het om situaties waarbij bedrijven voor bepaalde ingrediënten, onderdelen of componenten afhankelijk zijn van één leverancier.

Bron: Nevi

Partner van Inkoperscafé:

"Blockchain is een democratisering van vertrouwen"

Met de leveringsproblemen tijdens de coronacrisis is het toepassen van blockchain in toeleveringsketens en de inkoop actueler dan ooit. Wat heeft het ‘opdelen van ketens in blokken’ de wereld te bieden? Deskundige Achraf Talhaoui vertelt er graag meer over.

Achraf Talhaoui is managing partner bij inkoopadviesbureau Qando en werkt veel met blockchain. Daarnaast geeft hij workshops en trainingen over blockchain en over de impact ervan op de inkoop. “Blockchain is een veelbelovende technologie die eigenlijk nog in de kinderschoenen staat”, vertelt hij. Het is volgens Talhaoui vergelijkbaar met de opkomst van het internet. “Eerst was er een hype, gevolgd door mislukkingen en onderschatting en daarna brak het door. Datzelfde verwacht ik bij blockchain.” Hij stelt dat het bij blockchain gaat om een andere manier van organiseren van vertrouwen. “Internet was een democratisering van informatie en blockchain is een democratisering van vertrouwen.”

Achraf Talhaoui, managing partner bij inkoopadviesbureau Qando

Gedigitaliseerd vertrouwen
In feite gaat het volgens Talhaoui bij blockchain om een nieuwe manier van samenwerken, zonder vertrouwen. “Inkoop gaat uit van een minimaal vertrouwen en een maximumcontrole met checks and balances. Een goed ingerichte blockchain zorgt ervoor dat dit niet meer nodig is. De technologie maakt een gezamenlijke database en een gezamenlijk huishoudboekje mogelijk. In het blockchainsysteem is verwerkt dat alle betrokken partijen toestemming moeten geven voor transacties en wijzigingen. Normaal is bij zakelijke transacties een neutrale derde partij nodig, zoals een kadaster of een bank. Blockchain maakt zo’n derde partij overbodig. Het systeem dwingt af dat je geen vertrouwensvraag hoeft te stellen. Wat daaraan bijdraagt, is dat het heel veilig is. De bitcoin is gebaseerd op blockchain en is sinds het ontstaan in 2008 nooit gekraakt.”

Herleidbaarheid
De herleidbaarheid van wijzigingen van data en daarmee de herkomst van producten is dus een duidelijke meerwaarde van blockchain. Talhaoui geeft als voorbeeld een user case in de diamantindustrie. “Vertrouwen is daar erg belangrijk, vanwege de vele fraudemogelijkheden en de zogeheten bloeddiamanten. Dat zijn diamanten die uit oorlogsgebieden komen. De controle op de diamantenhandel verliep altijd via allerlei certificaten. Hierbij werd naar vier eigenschappen van diamanten gekeken: kleur, slijpvorm, helderheid en karaat (gewicht). Everledger heeft nu in een blockchain maar liefst veertig eigenschappen van diamanten vastgelegd in een database. De blockchain maakt het mogelijk om de complexe administratie hiervan goed bij te houden. Het moet ook fraude voorkomen. Het is technologisch onmogelijk om diamanten uit de database van Everledger te halen. Iedere wijziging wordt vastgelegd. De mijnen moeten nog wel fysiek worden bezocht voor controles. Dat bepaalt of zo’n mijn mee mag doen aan de database.” Deze aanpak is succesvol. “De diamanten uit het blockchainsysteem brengen twintig procent meer op dan diamanten van erbuiten. Voor andere luxeproducten, waaronder zelfs wijnen, is eenzelfde aanpak mogelijk.”

Er moet een keten bij betrokken zijn van externe partijen die de blockchain vertrouwen. Dat vraagt om een gezamenlijk doel en commitment.

Achraf Talhaoui

Kostenbesparingen
Daarnaast kan blockchain volgens Talhaoui grote kostenbesparingen opleveren. Als voorbeeld geeft hij containervervoer door de Maersk-rederij. “Het verschepen door Maersk van een container met avocado’s van Mogadishu naar Rotterdam kostte tweeduizend dollar, waarvan driehonderd dollar voor administratieve handelingen. Er waren alleen al dertig stempels en handtekeningen nodig met in totaal tweehonderd interacties. Met blockchain is dit allemaal in één gezamenlijk systeem gekomen. Het betekent een snellere en veiligere doorloop met minder papierwerk. Hierdoor zijn de kosten enorm gedaald naar dertienhonderd dollar per container. Dat betekent dus zevenhonderd dollar voordeel per container. Maersk vervoert in totaal zeventig miljoen containers per jaar, dus dat levert een enorme kostenbesparing op. Het geeft Maersk een groot concurrentievoordeel. Bovendien leidt het ook tot veel meer transparantie, omdat de klant precies kan zien wat er gebeurt.”

Dat laatste wordt nog versterkt doordat Maersk sensoren in de containers gebruikt. “Die kunnen bijvoorbeeld registreren wanneer een container open en dicht gaat en wat de temperatuur en luchtvochtigheid in de container zijn. Zo kunnen de verzender en ontvanger tijdens het vervoer afwijkingen opmerken en daar tijdig wat aan doen.”

Coronacrisis
In relatie tot de coronacrisis is de herleidbaarheid van producten volgens Talhaoui een groot pluspunt. “Het is gebleken hoe belangrijk het is om informatie te hebben over de kwaliteit van producten en de gebruikte materialen. Denk aan de inkoop van mondmaskers. Door de crisis was niet meer duidelijk welke partners betrouwbaar waren, waardoor partijen ondeugdelijke mondkapjes werden ingekocht. Een ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan harde eisen stellen aan de levering van zulke artikelen door leveranciers te verplichten om blockchain te gebruiken.”

Succesvolle blockchain
Talhaoui benadrukt dat blockchain schaal nodig heeft om succesvol te zijn. “Er moet een keten bij betrokken zijn van externe partijen die de blockchain vertrouwen. Dat vraagt om een gezamenlijk doel en commitment. Bovendien moet iedereen dezelfde administratieve rechten hebben.” Daarnaast moet je volgens hem de blockchain kunnen toetsen aan een bestaande businesscase.

Hij onderstreept verder dat het toepassen van de juiste technologie van belang is. “Qua beveiliging is blockchain waterdicht en solide door de toepassing van encryptie en hashing. De menselijke inzet bij het opzetten van de blockchain is echter wel een risico. Verder is er meer uitwisseling nodig tussen de verschillende blockchainsystemen, van open source tot blockchain-frameworks van softwarebedrijven.” Daarnaast doen de ketenpartners er goed aan om de betalingsmogelijkheden van blockchain te benutten. “Iedere keten kan in principe kiezen voor een eigen gezamenlijke cryptomunt. Nu moet je soms meerdere keren wisselen van munteenheid om te betalen. Met een gezamenlijke munteenheid hoef je maximaal een keer te wisselen. Dat scheelt veel transactiekosten.”

Een breed gedragen standaard blockchain-toepassing voor leveranciersmanagement is volgens Talhaoui hard nodig. “Ik denk dan aan een community die alle informatie op één marktplaats bijhoudt. Het gaat dan om zaken als wie een betrouwbare zakenpartner is en wat iemands betalingsgedrag is. Nu moet je dat allemaal apart natrekken.”

Hij ziet een mooie toekomst weggelegd voor blockchain. “Binnen inkoop wordt blockchain nog maar mondjesmaat toegepast, maar dat gaat toenemen. Voor de toekomst zie ik user cases in alle branches, zowel profit als non-profit.”

Wat is blockchain eigenlijk?
Blockchain is een tussen (al dan niet vele) partijen
gedeeld, gemeenschappelijk en niet te veranderen en niet te vervalsen register. Hierin worden transacties vastgelegd en kunnen partijen producten op de voet volgen. Blockchain bestaat uit verschillende technologieën en dankt de naam aan de wijze waarop transactiedata worden opgeslagen in blokken, die op hun beurt een keten vormen.

Partner van Inkoperscafé:

Hoe CTM Solution de wereld van het e-aanbesteden veroverde

Vroeger racete je voor de deadline naar het gemeentehuis en deponeerde je je documenten daar in de brievenbus. Foutje gemaakt? Niets meer aan te doen. Tot elektronisch aanbesteden zijn intrede deed en zelfs verplicht werd gesteld. Nu is e-aanbesteden niet meer weg te denken. Niet alleen voor de professionele inkoper, maar ook voor de ‘gelegenheidsaanbesteder’. Marijn de Leeuw, oprichter van CTM Solution, speelde precies op tijd in op deze trend.

CTM Solution is distributeur van CTM software in de Benelux. CTM – Complete Tender Management – is oorspronkelijk gebouwd door het Zweedse IT-bedrijf EU-Supply. Toen De Leeuw in 2002 in aanraking kwam met CTM zag hij meteen kansen. Waar andere software-aanbieders tendermanagement ‘erbij deden’, werd er bij CTM met tien man doorlopend aan tendermanagementsoftware gewerkt. Toen de Europese Commissie in 2004 aankondigde minstens vijftig procent van de aanbestedingen digitaal te willen laten verlopen en alle lidstaten zich daaraan committeerden, besloot hij niet lang daarna CTM Solution op te richten.

Marijn de Leeuw, oprichter van CTM Solution

Daarna volgde een eerste pilot uit bij de gemeente Haarlem voor de inkoop van koffieautomaten. Meer overheidsinstanties gingen aan de slag met het systeem: ministeries, gemeenten en provincies. “Niemand die startte met digitaal aanbesteden is gestopt”, zegt De Leeuw. “Digitaal aanbesteden heeft zich bewezen als middel om rechtmatigheid te kunnen waarborgen tijdens een aanbesteding. Je legt alles vast.” Ook gingen transactiekosten omlaag, zoals de Europese Commissie destijds voorspelde. Inmiddels is CTM het voorgeschreven platform in diverse Europese landen, zoals Ierland, Litouwen en Noorwegen. 

Elektronisch inkopen ook voor incidentele aanbesteders
De Leeuw ziet dat er een steeds grotere behoefte is aan eenvoudig elektronisch aanbesteden. “Digitaal aanbesteden is altijd het feestje geweest van de professionele inkoper. Die wil altijd meer en meer functionaliteiten, maar ook de incidentele inkopers zouden idealiter gebruik maken van die tools.” Dan is gebruiksvriendelijkheid van belang. Daarom biedt CTM niet alleen geavanceerde software aan, maar ook eenvoudige, stap-voor-stap modules voor diegenen die af en toe gebruik maken van het platform. Er is ook grote vraag naar software voor contractmanagement in combinatie met aanbesteden. De Leeuw: “Wij bieden een modulair uitbreidingsformat waarin dat kan worden opgenomen. Dat onderscheidt ons echt van een platform als TenderNed.”

Digitaal aanbesteden is altijd het feestje geweest van de professionele inkoper. Die wil altijd meer en meer functionaliteiten, maar ook de incidentele inkopers zouden idealiter gebruik maken van die tools.

Marijn de Leeuw

De toekomst van TenderNed
De toekomst van TenderNed is nog onzeker. Vorig jaar onderzocht Atos in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en klimaat welke alternatieven er waren voor het steeds duurder wordende platform. Atos adviseerde het kabinet TenderNed geheel of gedeeltelijk uit te faseren. Het is nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren met TenderNed. Er moet eerst een wetswijziging doorgevoerd worden voordat systemen zoals CTM de taak van TenderNed over kunnen nemen. De Aanbestedingswet schrijft namelijk voor dat de Nederlandse overheid het voorgeschreven systeem in beheer moet hebben. Naar verwachting duurt het nog jaren voor die wetswijziging doorgevoerd is.

Dat betekent niet dat De Leeuw en zijn collega’s stil hebben gezeten. Ze brachten een gratis versie van CTM op de markt: CTM Lite. Hiermee kunnen aanbestedende diensten die over willen stappen van TenderNed naar een ander systeem toch gebruik maken van een alternatief, zonder extra kosten te maken. Steeds meer overheidsinstanties stappen af van TenderNed, zegt De Leeuw. “TenderNed is een prima systeem, maar de markt wil meer dan alleen dat basissysteem, tegen minder kosten. De centrale overheid was voorheen verplicht om met TenderNed te werken. Inmiddels geldt die verplichting niet meer en kiezen veel ministeries voor ons platform. Dat zegt wel iets.”

Op 9 juli organiseert CTM Solution een webinar over CTM Lite. Aanmelden kan hier.

CTM Solution is partner van Inkoperscafe.nl

Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres