Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Nieuwe visie aanbesteden

Nieuwe visie aanbesteden
Minister Brinkhorst wil op termijn een kenniscentrum aanbesteden oprichten om de professionaliteit van de inkopers bij de overheid te vergroten. Dat is een van de onderdelen uit het Visiedocument aanbesteden dat Brinkhorst op 15 juli 2004 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Andere aspecten zijn heldere. uniforme regels en minder uitvoeringslasten.

De nieuwe regelgeving moet zorgen voor een betere naleving van de aanbestedingsregels. Als dat niet gebeurt. overweegt Brinkhorst meer ingrijpende maatregelen zoals het instellen van toezicht. De minister doet zijn voorstellen op basis van de uitkomsten van de Parlementaire Enqu?tecommissie Bouwnijverheid.

Persbericht: Brinkhorst richt kenniscentrum aanbesteden op

Aanbieding visiedocument aanbesteden aan Tweede Kamer

Visiedocument aanbesteden

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres