Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Nieuwe aanbestedingsregels in werking

Op Ovia.nl lezen we dat de nieuwe aanbestedingsregels in werking zijn getreden. Per 15 augustus zijn de nieuwe aanbestedingsregels. het Aanbestedingsreglement Werken 2004 (ARW 2004). in werking getreden. Door het samenvoegen van de twee bestaande reglementen wordt het voor de gebruiker eenvoudiger om de verschillen tussen Europees en niet-Europees aanbesteden te zien. Omdat ook procedures volledig zijn uitgeschreven krijgen de opdrachtgevers en de bouwwereld een instrument in handen dat minder kosten met zich meebrengt.

De belangrijkste wijzigingen zijn dat bij inschrijving op een aanbesteding alle ‘enveloppen’ van de indieners worden geopend en dat de bewijslast bij een ‘niet- passende aanbieding’ wordt omgekeerd. Verder moet er een door een bestuurder ondertekende verklaring zijn waarin staat dat de Mededingingswet niet is overtreden en komt de rekenvergoeding te vervallen.

Werkgroep
Het ARW 2004 is opgesteld door een werkgroep met vertegenwoordigers van meerdere publieke opdrachtgevers. zoals de vier bouwdepartementen (VROM. V&W. Defensie. LNV). het Interprovinciaal Overleg (IPO). de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). de Unie van Waterschappen (UvW) en enkele grote gemeenten. Over het concept is gesproken met een delegatie van het AVBB en er is een aantal suggesties van die kant overgenomen.
In de kabinetsreactie op het rapport van de parlementaire enqu?tecommissie Bouwnijverheid is het ARW genoemd als een snelle en praktische verbetering van de eigen ‘inkoopvoorwaarden’ van de rijksoverheid. Daarnaast werkt het ministerie van EZ aan een geheel nieuw en integraal juridisch kader voor

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres