Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Nevi adviseert over voorkomen leveringsproblemen in de zorg

Het is bekend dat de beschikbaarheid en levering van persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens de coronacrisis sterk voor verbetering vatbaar was. Dit moet beter kunnen tijdens een volgende crisissituatie, zo stelt Nevi op de eigen website. De inkopersvereniging onderzocht bij zestig partijen in de zorg (zorginstellingen, verzekeraars, enz.) welke knelpunten ze zijn tegengekomen.

De belangrijkste problemen die inkoopprofessionals in de zorg tegenkwamen, zijn volgens Nevi:

  • De leveringsproblemen van medicijnen en persoonlijke beschermingsmiddelen: bij het tot stilstand komen van de import vanuit China werd duidelijk dat zorginstellingen te afhankelijk zijn van een kleine groep leveranciers. Het vinden van nieuwe leveranciers in een markt die overspoeld werd door niet altijd even betrouwbare, aanbieders was lastig en zorgde voor overhaaste beslissingen.
  • Daarnaast was er een enorme stijging van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat leidde ook in de zorg tot hamstergedrag, waardoor sommige instellingen tekorten hadden. Hierbij was hergebruik niet altijd een optie vanwege intern beleid of wet- en regelgeving.
  • Er was een ongelijke verdeling van medicijnen en beschermingsmiddelen tussen verschillende sectoren. Ziekenhuizen kregen voorrang, waardoor andere zorginstellingen problemen kregen. Ook duurde het lang voordat zorginstellingen als de GGZ en Gehandicaptenzorg wisten wie ze moesten beschermen en hoe.
  • Overheidsorganisaties zoals Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) en Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) waren onvoldoende bereikbaar. Vooral in de beginfase ontbraken goede coördinatie en communicatie. Zorginstellingen kwamen moeilijk in contact met de organisaties en gingen zelf maar zoeken naar persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarnaast selecteerde het ROAZ maar een beperkt aantal laboratoria voor de uitvoering van coronatests.

Betere levering zorg
Volgens Nevi zijn deze en andere problemen die uit het onderzoek naar voren komen, op te lossen met: 1. inzicht in toeleveringsketens, 2. het voorkomen van verspilling van persoonlijke beschermingsmiddelen in zorginstellingen en 3. landelijke, regionale en lokale samenwerking van inkopers op verschillende terreinen.

Bron: Nevi

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres