Magnifying glass Close

NEVI: ?Aanbestedingswet maakt overheidsinkoop vleugellam?

Op 8 juli behandelt de Eerste Kamer de nieuwe Aanbestedingswet. Deze wet met uitvoeringsregeling beschrijft tot in detail hoe de overheid haar inkoopfunctie door middel van aanbestedingen moet regelen. De NEVI is voorstander van regelgeving die kaders biedt en normen stelt. Maar het Kabinet is in deze nieuwe wet te ver doorgeschoten. zo meldt de NEVI vandaag in een persbericht.-vervolg persbericht NEVI-

“De regels leiden tot een verlamming van de inkoopfunctie. een verspilling van overheidsgelden en een
toename van administratieve lasten en juridische procedures. NEVI is van mening dat een volledig nieuwe opzet. waarin de nadruk wordt gelegd op doelmatige en professionele overheidsinkoop. nodig is. Om dit te bereiken worden de zomermaanden gebruikt om in september te komen met een opzet die een professionele overheidsinkoop wel mogelijk maakt. Voor en door overheidsinkopers!

Verlamming van de inkoopfunctie
De nieuwe Aanbestedingswet ademt wantrouwen uit in plaats van vertrouwen. Wantrouwen tegenover de opdrachtgevers en inkopers die met deze wet moeten werken. Het tot in detail voorschrijven van processtappen en procedures beperkt de mogelijkheden om innovatie in de aanbestedingen te laten plaatsvinden. Deze juridificering verlamt de inkoopfunctie. Het beperkt evenzeer de mogelijkheden om aspecten als duurzaamheid of sociale stimulansen te integreren in de aanbestedingen. Niet het proces dient voorop te staan. maar het doel van de aanbesteding: het juiste product voor de juiste prijs! Het gaat uiteindelijk om een doelmatige besteding van overheidsgelden.

Verspilling van overheidsgelden
De overmaat aan regelgeving bindt de inkoper de handen. waardoor een doelmatige aanbesteding onmogelijk wordt. Verder leidt de complexiteit tot hogere administratieve lasten en hogere kosten. Het Kabinet schiet daarmee het overheidsdoel voorbij: een verantwoorde en doelmatige besteding van overheidsgelden.

Toename van administratieve lasten en juridische procedures

De strikte regelgeving zal leiden tot een toename van administratieve lasten voor de overheid. maar zeker ook voor het bedrijfsleven. De praktijk laat zien dat deze lasten sterk toenemen. Inkoop en aanbesteding is per definitie een dynamisch vakgebied. Het in beton gieten van deze processen en de overmaat van regelgeving zal leiden tot een continue bijstelling van regels. Dit zal leiden tot onduidelijkheid en onzekerheid. En bovendien zullen de tot in detail uitgeschreven regelingen gegarandeerd aanleiding geven tot juridische procedures.”

Bron: NEVI

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Reacties

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres