Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Nederlandse afvalberg blijft groeien

Hoewel de overheid stevig inzet op hergebruik, belandt steeds meer afval op de stortplaats. Volgens het Financieel Dagblad (FD) kreeg in de eerste helft van 2018 in totaal 820.443 ton aan afval een stortvergunning. Dat is een stijging van 130.000 ton in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden.

Het storten van afval gaat gepaard met een verlies aan grondstoffen. In Nederland geldt daarom een stortverbod voor hergebruikbare en duurzamere afvalstoffen. Aanbieders van afval kunnen die omzeilen door een ontheffing aan te vragen. Om deze te krijgen moeten twee verbrandingsovens aangeven dat ze het afval niet kunnen verwerken, bijvoorbeeld vanwege de aard van het product.

Economische groei
De Vereniging Afvalbedrijven (VA) wijt in de FD de toenemende afvalberg aan de economische groei, waardoor Nederland simpelweg meer afval te verwerken heeft. De organisatie verwacht ook niet dat er snel een oplossing komt. De Nederlandse afvalberg zal blijven groeien “zolang de economie blijft floreren en de inspanningen om meer te recyclen tot onvoldoende resultaat leiden”.

Recycleren
De VA stelt bovendien dat ook recycleren de berg kan vergroten. Het residu dat overblijft van hergebruikt afval moet vaak wel gestort worden, omdat alle brandbare delen eruit zijn. De belangenbehartiger van de afvalbedrijven bepleit daarom een betere aansluiting tussen de vraag en aanbod van gerecycleerde materialen.

Import
Gedurende de crisisjaren kampten afvalverwerkers nog met overcapaciteit. Ze sloten daarom langlopende contracten af voor de import van afval vanuit het buitenland. In het FD benadrukt de VA dat dit niet bijdraagt aan de huidige afvalberg. Ten eerste wordt er volgens de organisatie minder geïmporteerd dan in voorgaande jaren, ten tweede mag in de verbrandingsovens importafval niet de plek innemen van Nederlands afval.

Partner van Inkoperscafé
Partner van Inkoperscafé

Reacties

Partner van Inkoperscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres