Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Nederland~ICT wil snel concrete verbeteringen rond

De branchevereniging Nederland~ICT laat per brief de Tweede Kamer haar standpunt weten
inzake de nieuwe aanbestedingswetgeving. Dit standpunt is een reactie op het
Visiedocument Aanbesteden dat het Ministerie van Economische Zaken deze zomer aan de
Tweede Kamer heeft aangeboden. Nederland~ICT dringt daarbij aan op snellere wetswijziging
dan de formeel vanuit Brussel vereiste 21 maanden.

In dit visiedocument zijn een aantal suggesties gedaan om de huidige knelpunten rond
overheidsaanbestedingen op te lossen. Nederland~ICT is hier blij mee. maar heeft een aantal kritiekpunten:
? de ICT-branche wordt onnodig gecriminaliseerd door de vereiste integriteittoets (BIBOB)
? de intellectuele eigendomsrechten van leveranciers worden onvoldoende gewaarborgd
? de overheidscontracten zijn momenteel te eenzijdig van aard
? meer ICT-vakmanschap aan opdrachtgeverzijde is dringend gewenst
? snellere wetswijziging en invoering dan de nu voorziene 21 maanden

De ICT-sector wordt in het visiedocument in ??n adem genoemd met de aanbestedingen in de
bouw en de fraudeleuze gevolgen daarvan. Sylvia Roelofs. directeur van Nederland~ICT:
?Onze industrie staat expliciet genoemd. terwijl er in de ICT-sector op geen enkele wijze
sprake is geweest van ?bouwfraude? of iets dergelijks. Als de overheid bang is voor zo?n
scenario kan zij beter criteria opstellen waaraan Nederlandse ICT bedrijven moeten voldoen.
zodat leveranciers sneller en beter gefundeerd kunnen worden gekozen?.

Daarnaast wijst Nederland~ICT specifiek op de intellectuele eigendomskwestie zoals dat
vaak speelt bij aanschaf van softwaresystemen. Nederland~ICT vindt dat er voortaan een
geheimhoudingsverklaring getekend dient te worden waarmee de ambtenaar verplicht wordt
gesteld de verkregen informatie van het ICT-bedrijf (?de specs?) niet met anderen te delen. Op
deze manier kan de ICT-sector op normale wijze zijn eigen marktwerking garanderen.
Als derde punt vraagt de branchevereniging om een meer evenwichtig contract in termen van
rechten. plichten en verantwoordelijkheden van zowel leverancier als aanbieder. Hierbij valt
ook te denken aan gedeeld risico bij investeringen.
Ten vierde meent Nederland~ICT dat met betere ICT-kennis en -kunde aan overheidszijde.
een veel professioneler opdrachtgeverschap kan ontstaan dan nu het geval is.

Tenslotte dringt zij aan op snelheid bij wetswijziging omdat een aantal van de nieuwe regels van groot belang zijn voor onze sector. Zoals de ?concurrentiegerichte dialoog?. waarbij
aanbesteder in overleg mag treden met aanbieder over complexe ICT-projecten.

Offici?le persbericht

Website Nederland~ICT

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres