Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Nederland blijft voor logistieke bedrijven aantrekkelijke vestigingsplaats

Terwijl Philips uitwijkt naar Polen omdat de lonen daar nu eenmaal lager liggen. is er voor de logistieke sector geen enkele reden om dat voorbeeld te volgen. Eventuele concurrentie valt eerder te duchten van buurlanden in West-Europa dan van Polen. Tsjechi? of Hongarije. zo blijkt uit het onderzoek waaraan zeven gerenommeerde onderzoeksbureaus aan meewerkten.


De verklaring hiervoor is volgens Nederland Distributieland simpel. Ondanks de lagere arbeids- en vestigingsplaatskosten. is de bouw van een Europees distributiecentrum in Midden-Europa voor veel bedrijven niet interessant. Het belangrijkste is dat de markten met de hoogste koopkracht voorlopig nog steeds in West-Europa liggen.
Verder moet niet worden uitgesloten dat de totale logistieke kosten vanuit Midden-Europa wel eens hoger kunnen liggen dan voor een distributiecentrum in het Westen. Zo nemen bijvoorbeeld de betrouwbaarheid en service rond het transport op de langere afstand van Oost naar West af. Dit is dezelfde reden waarom bijvoorbeeld de metaalwerkgevers in FME-CWM inmiddels een tegengestelde beweging bij productiebedrijven op gang zien komen. van het Oosten terug naar het Westen. Ook hier geldt betrouwbaarheid van levering als oorzaak. Daarnaast ligt de arbeidsproductiviteit aanzienlijk lager in de nieuwe landen.

Kostenvoordeel
Volgens NDL is er verder nog een derde factor. Het kostenvoordeel van de nieuw toetredende landen is slechts relatief. De productielocaties met werkelijk lage kosten. liggen veel verder weg. vooral in China. Als de producten vervolgens in Europa moeten worden gedistribueerd. is het vanuit kosten- en serviceoogpunt aantrekkelijk om voor een West-Europese locatie te kiezen. De onderzoekers verwachten wel dat de verplaatsing van productie naar de echte lagelonenlanden doorgaat. Maar dat heeft ook op langere termijn geen effect op de keuze voor West-Europa als het gaat om de vestiging van een distributiecentrum. Toch moet Nederland wel op zijn zaak letten. vindt NDL. Als ons land zijn positie als toegangspoort naar Europa in de toekomst wil behouden. moet er ?voortvarend? aan de logistieke concurrentiepositie gewerkt worden.
Dit betekent investeringen in infrastructuur en diversificatie van vervoersmodaliteiten. Uit eerdere onderzoeken bleek dat de populariteit van Nederland voor buitenlandse bedrijven afneemt. juist als gevolg van de toenemende congestie op de wegen. Dat lijkt een grotere bedreiging dan vermeende concurrentie uit het Oosten.

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres