Magnifying glass Close

Naleving contracteisen inkoop duurzaam hout verdient aandacht

In de meeste rijksprojecten in 2010 werd hout gebruikt dat niet voldoet aan de overheidscriteria voor de inkoop van duurzaam hout. Werk aan de winkel dus, constateert ook staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu).

De minister van VROM heeft in juni 2008 de inkoopcriteria voor duurzaam hout vastgesteld: de Timber Procurement Assessment System (TPAS). Voor hout geldt vanaf 2010 de aanbestedingseis dat het hout aantoonbaar duurzaam moet zijn geproduceerd. Vorig jaar werd in 70 procent van de door Milieudefensie onderzochte rijksprojecten echter hout aangetroffen dat niet voldoet aan de criteria die de overheid heeft opgesteld voor de inkoop van duurzaam hout.

Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) heeft hierover Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Atsma. Atsma erkent dat er werk aan de winkel is en is het ermee eens dat houthandelaren die investeren in de productie van duurzaam hout, een overheid verdienen die hen daarin als ‘launching customer’ ondersteunt.

Naleving vraagt aandacht

In 30 procent van de onderzochte projecten is de bijbehorende administratie op orde, die aantoont dat het aan de eisen voldoet. “Hieruit concludeer ik de naleving van de gestelde contracteisen en het sluiten van de handelsketen nog de nodige aandacht vragen”, zegt Atsma. Toch maakt hij een kanttekening. “Het onderzoek van Milieudefensie laat zien dat bij het rijk in 85 procent van de projecten duurzaam hout in de bestekken/contracten is opgenomen. Hoewel de 100 procent nog niet gehaald wordt, concludeer ik hieruit dat de inkoopcriteria voor duurzaam hout breed worden toegepast in rijksprojecten.”

Gedeelde verantwoordelijkheid
Atsma deelt de mening van Van Tongeren dat de overheid gemaakte afspraken dient na te komen, ook op het gebied van duurzaam inkopen. “Het onderzoek geeft aan dat duurzaam inkopen niet ophoudt bij het stellen van eisen, maar ook de nodige zorg vraagt bij de uitvoering en handhaving.” Dit is in zijn ogen een gedeelde verantwoordelijkheid van de markt en opdrachtgever. “De marktpartij zorgt in de realisatie van werken voor de aantoonbaarheid van de duurzaamheid van het gebruikte hout. De opdrachtgever zorgt voor een passende controle op de naleving van de contractuele verplichtingen, rekening houdend met de grenzen van doelmatig toezicht.”

Aanbestedingsregels
Atsma onderschrijft het advies om ‘FSC of gelijkwaardig’ te eisen overigens niet. “Niet alleen is het in strijd met aanbestedingsregels om één keurmerk als uitgangspunt te hanteren, maar ook gaat het voorbij aan het feit dat de TPAS-criteria de norm zijn en dat meerdere keurmerken aan deze norm voldoen.” Of er nu concreet wat gaat gebeuren, is onduidelijk. “Ik neem de aanbevelingen van Milieudefensie graag ter harte en ga de mogelijkheden onderzoeken om hier samen met Milieudefensie en marktpartijen invulling aan te geven.”

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Reacties (1)

4 juli 2015 06:48 uur

Je reageert onder je WordPress.com acncuot. ( / ) Je reageert onder je Twitter acncuot. ( / ) Je reageert onder je Facebook acncuot. ( / )Verbinden met %sjQuery(document).ready(function(){var input = document.createElement( 'input' ), comment = jQuery( '#comment' );if ( 'placeholder' in input ) {comment.attr( 'placeholder', jQuery( '.comment-textarea label' ).remove().text() );}// Expando Mode: start small, then auto-resize on first click + text lengthjQuery( '#comment-form-identity' ).hide();jQuery( '#comment-form-subscribe' ).hide();jQuery( '#commentform .form-submit' ).hide();comment.css( { 'height':'10px' } ).one( 'focus', function() {var timer = setInterval( HighlanderComments.resizeCallback, 10 )jQuery( this ).animate( { 'height': HighlanderComments.initialHeight } ).delay( 100 ).queue( function(n) { clearInterval( timer ); HighlanderComments.resizeCallback(); n(); } );jQuery( '#comment-form-identity' ).slideDown();jQuery( '#comment-form-subscribe' ).slideDown();jQuery( '#commentform .form-submit' ).slideDown();});}); Houd me via e-mail op de hoogte van nieuwe reacties.Ab2 Veiling! De beste meubelveiling van Nederland!Heeft u altijd al design meubelen willen hebben tegen schappelijke (bodem) prijzen?? Dan is dit uw kans! Op Zaterdag 24 November zal eenmalig en voor het eerst in Nederland het Veilinghuis Ab2 open zijn! Alles soorten meubelen ontworpen door topdesigners uit de gehele wereld zullen op deze zaterdag 24 november 2012 geveild worden in de loods aan de Wisselstraat 2 te Utrecht. De deuren zullen om 09:00 uur openen en de veiling zelf begint om 11:00 uur!! Vanuit de gehele wereld verzameld Ab2 Veiling meubelen en stelt deze ten toon aan de Wisselstraat 2 te Utecht. (Bedrijventerrein Cartesiusweg II). Van comfortabele tot trendy en van tot prachtige .Onder alle items staat de cataloguswaarde vermeld, dit is de consumenten prijs die de verschillende meubelwinkels hanteren. De winkelwaarde is alleen vermeld ter indicatie van de normale verkoopprijs in de winkel.De veiling dag zal onder leiding staan van een veilingmeester en u heeft vooraf de mogelijkheid om de items te bekijken en deze zullen later in de veiling op een scherm geprojecteerd worden om de snelheid te bevorderen. De gekochte meubelen zijn direct af te halen aan de achterzijde van het pand. Gelieve contant af te rekenen, een mobiele pin zal aanwezig alleen wordt hiervoor een extra toeslag van € 0,50 gerekend.In overleg is bezorging van de meubelen eventueel mogelijk, Hier zullen wel kosten aan verbonden zijn.Voorafgaand aan de veiling dag zal er een tweetal kijkdagen georganiseerd worden. De Data:Kijkdag 1 Donderdag 22 november 13:00 - 21:00 uurKijkdag 2 Vrijdag 23 november 13:00 - 21:00 uurVeiling: Zaterdag 24 november

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres