Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Medicijnprijs stijgt 130 miljoen euro door btw-verhoging

In het regeringsakkoord staat dat het lage btw-tarief van 6 procent wordt verhoogd naar 9 procent. Dit geldt ook voor de prijs van geneesmiddelen. Daardoor zullen de kosten van de farmaceutische zorg met 130 miljoen euro toenemen. Dat heeft Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) berekend.

In 2016 hebben apotheken voor 4,3 miljard euro aan medicijnen en farmaceutische zorg die binnen de zorgverzekering valt geleverd. De btw is hierin nog niet berekend. Omdat apotheken btw-plichtig zijn, moesten ze in 2016 ook nog 260 miljoen euro aan btw in rekening brengen bij de zorgverzekeraars. De btw wordt nu verhoogd, wat zou betekenen dat het btw-bedrag dat de apotheken in rekening zullen brengen bij de zorgverzekeraars zal toenemen tot 390 miljoen euro. Als de zorgverzekeraars hier geen compensatie voor krijgen, dan moeten ze de zorgpremie ophogen, willen ze de medicijnen kunnen betalen.

Ziekenhuizen
Ook de inkoopafdeling van de ziekenhuizen zal de stijging van het lage btw-tarief gaan merken. Ziekenhuizen zijn niet btw-plichtig over hun zorgtarieven, maar moeten wel medicijnen en apparatuur inkopen die btw-plichtig zijn. Aangezien ziekenhuizen de btw niet mogen doorberekenen, zullen ze de stijging zelf moeten vergoeden. Dit wordt mogelijk verwerkt in de ziekenhuistarieven, denkt SFK.

Plannen regeerakkoord
De kostenstijging wordt wel enigszins gematigd door andere plannen uit het regeerakkoord, bijvoorbeeld om de totale kosten voor medicijnen en hulpmiddelen te beteugelen. Het doel is om per jaar 460 miljoen euro te besparen door scherper in te kopen, een overheveling van medicijnen naar ziekenhuisbudget en aanpassing van de wet geneesmiddelprijzen.

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres