Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Boekrecensie: MBA in één dag

De evolutie van de inkoopprofessie voltrekt zich in een langzaam tempo. Datzelfde geldt voor de ontwikkeling van de inkoper. Van nature een dealgerichte medewerker gericht op de uitvoering van zijn eigen activiteiten, dient de inkoper zich de laatste jaren breder te oriënteren. Aandacht hebben voor de business en de doelstellingen van zijn bedrijf of organisatie. Dat valt nog niet mee, want een groot deel van de inkopers heeft geen bedrijfskundige achtergrond en niet iedere inkoper krijgt toestemming voor het volgen van een dure opleiding. Met het seminar MBA in één dag biedt Ben Tiggelaar al jaren de kans om op een goedkope manier bedrijfskundige kennis op te bouwen. Voor wie dat nog te veel in de papieren loopt, is er het boek met de gelijknamige titel.

Business gedreven inkoop en hoe nu verder
Een inkoper die zich alleen laat leiden tot het afsluiten van een goede deal doet zijn eigen bedrijf of organisatie te kort. Het is ook niet meer van deze tijd. Vandaar dat er van de inkoper vandaag de dag veel meer verwacht en geëist wordt. Niet meer dan terecht als je weet dat het inkoopvolume vaak 60% tot wel 90% deel uitmaakt van de uitgaven. Dat laat je dus niet over aan mensen met een beperkte achtergrond en/of blikveld. Hoe een bedrijf of organisatie wordt gerund is nog vaak voor verbetering vatbaar en het is verbazingwekkend hoe frequent inkoop daar een bijdrage aan kan leveren. Kan leveren, want je moet er als inkoper wel iets meer van weten. Het boek ‘MBA in één dag’ van Ben Tiggelaar en Joël Aerts biedt je als inkoper de kans de basiskennis over de fundamentals op managementgebied tot je te nemen. Uiteindelijk met het doel dat je een zinvolle invulling kunt geven aan business gedreven inkoop.

Vooraanstaande managementtheorie samengevat
Vanuit je eigen vakgebied wordt je als inkoper vaak geconfronteerd met problemen, zorgen en vraagstukken op het gebied van leiderschap, organisatie, strategie en uitvoering binnen je bedrijf of organisatie. Onderwerpen waarover de afgelopen eeuw onnoemelijk veel boeken en artikelen zijn geschreven. De keuze is reuze, maar hoe bepaal je nu het verschil tussen waardevol en waardeloos? Met het boek ‘MBA in één dag’ helpen de auteurs Ben Tiggelaar en Joël Aerts je daarbij op weg door van de onderwerpen leiderschap, organisatie, strategie en uitvoering de ideeën van de meest vooraanstaande managementdenkers per hoofdstuk samen te vatten.

Leiderschap
In het eerste deel van het boek komt het onderwerp leiderschap aan de orde via de theorieën van Peter Drucker, Stephen Covey, Robert Quinn en Ken Blanchard. Zoals zelf aangegeven door de auteurs aan het begin van dit deel zijn de meningen verdeeld over wat leiderschap nu precies inhoudt en waarom het zo belangrijk is. Daarin bewijst dit deel en daarmee het boek direct al zijn waarde, want in korte, krachtige stukken tekst worden de verschillen en overeenkomsten tussen de theorieën uiteengezet en inzichtelijk gemaakt met praktijkvoorbeelden. De uitspraak “leiderschap is het vermogen om anderen te beïnvloeden, te motiveren en in staat te stellen om bij te dragen aan de effectiviteit en het succes van de organisatie van welke ze deel uitmaken” geeft aan waarom meer inkopers zich in dit onderwerp zouden moeten verdiepen.

Organisatie
Het tweede deel behandelt de visies van Henry Mintzberg, Tom Peters, Michael Hammer en Marcus Buckingham over inrichting van organisaties, ontwikkeling van excellente organisaties, eventuele herinrichting van organisaties en niet onbelangrijk hoe je de sterke punten van mensen in een organisatie productief maakt. Want dat is wat alle goeroes gemeen hebben in hun stellingname over dit onderwerp: de mensen maken het verschil. Daarbij is het vele malen interessanter je met name te richten op de sterke in plaats van op de zwakke punten van diezelfde mensen. En laat dat laatste nu net niet de wijze zijn waarop veel mensen binnen organisaties worden beoordeeld en gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen.

Strategie
De ideeën van Michael Porter, Philip Kotler en Alexander Osterwalder komen terug in het derde deel. Onderwerpen, zoals de essentie van marketing, de basisstrategieën, het verbinden van je strategie met je interne organisatie en het samenvoegen van al die elementen tot een goed businessmodel. De invulling van de strategie vormt als het ware het cement tussen de onderdelen van een goede inrichting van je organisatie. In dit deel zal je als inkoper ook theorie aantreffen, die je enigszins bekend voorkomt. Met name de theorie van Michael Porter over kostleiderschap kwam de laatste jaren weer in het brandpunt van de belangstelling te staan. Dit werd namelijk gezien als het meest probate middel om de crisis het hoofd te bieden. Daarmee herhaalt de historie zich, want was het niet de inkoopdirecteur Lopez die een groot aantal jaren geleden met deze door hem ver doorgevoerde theorie autofabrikant Volkswagen uit het dal haalde?

Uitvoering
Het vierde en laatste onderdeel over uitvoering vormt het logische sluitstuk van het boek, want zonder een probate en adequate uitvoering zijn leiderschap, organisatie en strategie zonder enige waarde. In dit deel vind je de theorieën van Jim Collins, John Kotter, Robert Kaplan & David Norton en Eli Goldratt terug. De ontwikkeling van een goed naar geweldig bedrijf, de beschrijving van een effectieve veranderaanpak, de vertaling van een strategie naar concrete acties die iedereen begrijpt en het logische begin van al die veranderacties vormen de onderwerpen in dit deel. De theorie over verandermanagement verdient hier extra aandacht van de inkoper, want hoe vaak gebeurt het niet dat “die eigenwijze klanten niet gewoon doen wat ze moeten doen, namelijk professioneel inkopen met ondersteuning van een inkoper”.

Eindoordeel
Zonder kennis van alles wat er om je heen gebeurt, kun je niet goed functioneren als inkoper. Dat betekent werk aan de winkel. Het boek ‘MBA in één dag’ biedt je de kans dat op een heel efficiënte manier te doen. Qua tijdsinvestering kost het lezen van het boek je niet meer dan de beloofde ene dag. Uiteraard wel met de bedoeling om het boek later nog eens te herlezen als je met een specifiek onderwerp aan de slag gaat. Het boek levert je de inspiratie op om het inkoopvak nu eens niet van binnen naar buiten te bekijken, maar van buiten naar binnen. Alleen al die andere invalshoek is het meer dan waard dit boek aan te schaffen. Die kleine investering verdien je vervolgens gegarandeerd terug als je tegenover je collega’s blijkt kunt geven van een bredere (bedrijfskundige) blik op de bedrijfsvoering, gecombineerd met de kennis van het inkoopvak.

Beoordeling

  • Nieuwswaarde:     ***
  • Praktisch nut:        *****
  • Toegankelijkheid: *****

Aanvullende literatuur en informatie

Boekgegevens
Auteurs:

  • Dr. Ben Tiggelaar is onafhankelijk schrijver, spreker en gedragswetenschapper. Hij studeert al ruim 25 jaar op de onderwerpen leiderschap en verandering. Zijn streven: individuen en organisaties helpen hun dromen om te zetten in actie. Vanaf 2000 veroverde Ben met zes verschillende boeken de nummer één-positie in de Nederlandse managementboeken-toptien. Bens jaarlijkse seminar ‘MBA in één dag’, waaraan meer dan 16.000 managers deelnamen, is het meest bezochte seminar ooit in Nederland, inmiddels met licentienemers over de hele wereld. Bens bekendste boek heet ‘Dromen, Durven, Doen’ en gaat over effectief zelfmanagement. Van dit boek werden in Nederland meer dan 350.000 exemplaren verkocht. Hij is tevens ‘visiting professor’ aan IE Business School in Madrid, verzorgt jaarlijks een aantal ‘in company’ lezingen en seminars en schrijft columns over werk en management in NRC Handelsblad.
  • Joël Aerts is een gedreven trainer en schrijver op het gebied van leiderschap en leiderschapsontwikkeling. Hij werkte onder andere mee aan de totstandkoming van de MBA in één dag CD-box en is coauteur van de MBA in één dag Scheurkalender en van MBA in één dag – Het boek. Joël Aerts studeerde cum laude af in International Business & Management en heeft internationale leiderschapservaring opgedaan als manager bij een non-profitorganisatie. Zijn doel: mensen helpen om hun eigen leiderschap te versterken. Binnen én buiten kantooruren.

Nederlandstalig | Gebonden | 251 blz.
Tyler Roland Press | 1e druk, 2012 | EAN: 9789079445554

Bestellen
‘MBA in één dag’ is verkrijgbaar via www.managementboek.nl. Klik hier om het boek en hier om het e-boek te bestellen.

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties (1)

Martin Krabbenborg 16 maart 2016 16:14 uur

Met meer dan normale interesse het boek gelezen. Het is een compacte opsomming/bloemlezing van hoe het niet en hoe wel hoort te gaan. Na afloop vraag je af hoe het komt dat vaak toch de verkeerde managers een de top komen en de juiste niet.

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres