Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Boekrecensie: Make, buy or ally?

In een snel veranderende wereld dient de sourcing strategie van een bedrijf in een zelfde tempo mee te veranderen. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, omdat sourcen verder gaat waar het recht toe recht aan inkopen ophoudt. Als je met het verder ontwikkelen van de sourcing binnen je bedrijf aan de slag wilt als manager, kan het dus geen kwaad hierbij wat ondersteuning te krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van het inhuren van externe deskundigheid en/of het aanschaffen en lezen van het boek ‘Make, buy or ally?’ van auteurs Ivar Davids en Han Hendriks.

Belang van inkoop en sourcing
De originele versie van het boek ‘Make, buy or ally?’ dateert al uit 2008 en is inmiddels aan zijn 5e druk toe. Dat betekent dat dit boek duidelijk in een behoefte voorziet. In eerste aanleg is het boek bedoeld voor het management dat bij hun dagelijks werk geconfronteerd wordt met de sourcing vraagstukken zelf doen (make), uitbesteden (buy) of samenwerken (ally). Met name de invulling van het onderdeel samenwerken vormt een waardevolle toevoeging aan de bestaande theoriën over zelf doen of uitbesteden. Daarbij leggen de auteurs een duidelijke connectie met ondernemers die voor hun organisatie op zoek zijn naar een bovengemiddelde prestatie, de zogenaamde outperformance.

Make, buy or ally in historisch perspectief
In dit eerste hoofdstuk behandelen de auteurs de geschiedenis van inkoop en sourcing aan de hand van de zeven periodes zoals beschreven in het boek ‘Purchasing and Supply Chain Management’ van Monczka, Trent en Handfield (2e editie) en voegen daar zelf een achtste periode aan toe (Flat World Companies). Niet geheel toevallig met name gericht op het onderdeel ‘samenwerken’ uit de titel van het boek. Verder worden in dit hoofdstuk ook de belangrijkste acht trends op het gebied van sourcing kort toegelicht.

Strategic Sourcing Framework als basis
De structuur van het boek wordt gevormd door het Strategic Sourcing Framework. Dit model bestaat uit twee delen: Strategiedefinitie en Sourcingstrategie. Het onderdeel sourcing strategie valt uiteen in de drie fasen Choice, Change en Control die ieder hun eigen hoofdstuk hebben met een zelfde opbouw. Achtereenvolgens komt in ieder hoofdstuk de theorie van dat betreffende onderwerp aan de orde, gevolgd door een aantal concrete tips op basis van de ervaringen van bedrijven als DSM, Agis, Vopak, Suit Supply, Bavaria, Donkervoort, Postkantoren en KPN en afgesloten met concrete vragen over een mogelijke toepassing binnen jouw eigen bedrijf.

Het begint allemaal met een juiste strategiedefinitie
In het hoofdstuk over Strategiedefinitie maken de auteurs een verdeling tussen multinationals aan de ene kant en flat world companies aan de andere kant en alles wat daar tussen zit. Daarmee lijken ze voorbij te gaan aan de kleinere ondernemingen, die vanzelfsprekend ook met keuzes over zelf doen, uitbesteden of samenwerken te maken hebben alleen dan op kleinere schaal. Verder komt in dit hoofdstuk aan de orde waar je met je bedrijf staat, wat de kern is van je bestaan en waar je naar toe wilt met je bedrijf. Alle mogelijke aspecten, zoals het definiëren van een sourcing beleid en het vertalen van bedrijfsstrategie naar een of meerdere van de mogelijke sourcing opties, komen hier aan bod.

Keuzes maken is belangrijk
In het hoofdstuk Choice gaat het vervolgens daadwerkelijk om het maken van de keuzes. Daarbij gebruiken de auteurs de sourcingstoets die je in zeven stappen leidt van je huidige sourcingsituatie naar een transitieplan voor je nieuwe sourcingsituatie. Die stappen bestaan met name uit een marktanalyse, een risicoanalyse, een financiële analyse en een meting van de volwassenheid. De mogelijke sourcing opties (zeventien in totaal) worden vervolgens uitgebreid toegelicht en dit geldt ook voor het maken van de juiste keuzes op basis van verschillende argumenten. De ervaringen van de bedrijven met deze activiteit tenslotte dienen zowel ter lering als inspiratie.

Veranderingen doorvoeren verdient betere uitwerking
Het hoofdstuk over Change valt qua omvang en inhoud een beetje tegen. Het beloofde praktijk gerichte verandermodel bestaat voor een groot deel uit stappen die voor de meeste inkoop- en sourcingsprofessionals bekend terrein zijn en niet zoveel extra’s toevoegen. De stappen 4 (implementatie) en 5 (borging) worden slechts summier uitgewerkt. Datzelfde geldt ook eigenlijk voor de tips vanuit het bedrijfsleven, terwijl dit nu juist de elementen zou moeten bevatten die bepalend zijn voor het al dan niet succesvol zijn van een sourcingstrategie.

Control bepaalt het rendement van je keuzes
In het laatste onderdeel van het Strategic Sourcing Framework komt de activiteit Control aan de orde. Met het doorvoeren van de gewenste en noodzakelijke veranderingen in je sourcingsituatie ben je er nog niet. Aan de top komen is relatief gemakkelijk, maar aan de top blijven kost dan meer moeite. Zo geldt dat ook voor je sourcingsituatie. Je bent er ook niet met alleen het definiëren van een dashboard. Aanvullende elementen als prestatieindicatoren, rapportages en evaeluaties zijn absoluut noodzakelijk om de uitgestippelde route tot een succes te maken. Hoewel het woord ‘contractmanagement’ in dit hoofdstuk niet genoemd wordt, is dat wel de activiteit die valt onder de noemer Control.

Eindoordeel
Het boek ‘Make, buy or ally’ behandelt het onderwerp sourcing in al zijn facetten en verdient daarmee een plek in de boekenkast van iedere sourcing professional. Met gebruik maken van het Strategic Sourcing Framework ben je in staat de ontwikkeling van de sourcing binnen je bedrijf op een gestructureerde manier aan te pakken. Dit vergroot de kans op succes van de sourcing functie en van je bedrijf. Het grote aantal Engelse begrippen dat de auteurs gebruiken in het boek zorgt in eerste instantie wel voor wat afstand. Zeker als je bepaalde begrippen nog niet (precies) kent. De begrippen worden echter achterin het boek uitgebreid en duidelijk toegelicht, net zoals de achtergronden van de bedrijven en de bestuurders die via interviews hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit boek.

Beoordeling

 • Nieuwswaarde: *****
 • Praktisch nut: ****
 • Toegankelijkheid: ****

Aanvullende literatuur

 • Strategie = Executie – Jacques Pijl
 • Business model generatie – Alexander Osterwalder
 • Dynamisch organiseren – Glenn Frijde
 • Scale – Redactie Sprout
 • Handboek betekenisvol ondernemen – Kees Klomp, Stefan Wobben, Jesse Kleijer
 • Video The Make or Buy Decision
 • Video Make or buy analysis

Boekgegevens
Auteurs:

 • Han Hendriks is sinds 2000 medeoprichter, ondernemer en managing partner van Kirkman Company B.V. Hij begeleidt organisaties op een ondernemende wijze in de richting van ‘organi-saties van de toekomst’. Daarnaast is hij verbonden aan Nyenrode Business Universiteit en pu-bliceert hij regelmatig artikelen en boeken over inkoop, sourcing en ‘social enterprises’. Hen-driks is medeauteur van de boeken ‘Strategische [out]sourcing van ICT’ en ‘The Next CPO’.
 • Ivar Davids studeerde bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In 2000 richtte hij samen met twee vrienden Kirkman Company op. Het bedrijf groeide uit tot onafhankelijk marktleider op het gebied van strategic sourcing. Met die kennis en ervaring helpt Kirkman Company tegenwoordig bestaande organisaties waarde te creëren voor alle stakeholders. Ivar is een gepassioneerd ondernemer met een vernieuwende visie op samenwerking tussen or-ganisaties en de kansen met nieuwe verdienmodellen. In de afgelopen jaren startte Ivar sa-men met andere ondernemers organisaties als YSE, We Beat The Mountain, Aimforthemoon, Outside-Inc en Next2Company.

Nederlandstalig | Gebonden, 130 blz.
Eburon Business | 5e druk, 2016
EAN: 978 94 6301 0580

‘Make, buy or ally?’ is verkrijgbaar via www.managementboek.nl en direct uit voorraad leverbaar. Klik hier om het boek te bestellen.

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Mis niets en ontvang gratis E-book!

Schrijf je nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief. Ontvang het laatste inkoopnieuws automatisch in je mailbox en ontvang het e-book 'De 6 juridische topics bij de inkoop van IT'.