Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Leveranciers Bel Leerdammer ontevreden

Enkele leveranciers van Bel Leerdammer hebben de Leveranciers Vereniging Leerdammer Collectief opgericht. De leveranciers stellen weinig vertrouwen te hebben in de melkfabriek en hopen dat de vereniging zal helpen om tot een duurzame samenwerking te komen.

Branchemedium Melkvee stelt dat de leveranciers al langer ontevreden zijn over de samenwerking met Bel Leerdammer. Dat leidde onder meer tot twee rechtszaken, die beide gewonnen werden door de veehouders.

Overleg
De initiatiefnemers van de leveranciersvereniging stellen dat Bel Leerdammer zonder transparantie werkt en gebruik maakt van een top-down benadering. Ook zijn ze kritisch over het steeds strenger wordende eisenpakket en het overlegmodel. Ze vinden dat de klankbordgroepen van Bel Leerdammer niets meer zijn dan “een platform van waaruit informatie word doorgeven vanuit het bedrijf waarbij er nauwelijks sprake is van overleg.”

Reputatieschade
De vereniging stelt te handelen in het collectieve belang van zowel de leveranciers als Bel Leerdammer. Zij voorspelt dat stoppende boeren en onvoldoende melk het gevolg zullen zijn wanneer de fabriek niet stopt met het stellen van eenzijdige, onduidelijke eisen. Volgens het collectief zal Bel Leerdammer hierdoor uiteindelijk melk moeten gaan inkopen waar lagere eisen aan worden gesteld. Dat zou noch goed zijn voor de leveranciers, noch voor de reputatie van het bedrijf.

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres