Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Kenniscentrum aanbesteden op komst

Op de website van Factomedia lezen we dat er een kenniscentrum aanbestedingen in de maak is. Het centrum moet alle overheidsdiensten gaan ondersteunen.
Een dergelijk kenniscentrum is van groot belang voor het vergroten van de professionaliteit van de inkopers bij zowel gemeente. provincie. Rijk en andere overheidsorganisaties. Dat schrijft minister Brinkhorst van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Naar aanleiding van de uitkomsten van de Parlementaire Enqu?tecommissie Bouwnijverheid doet minister Brinkhorst van Economische Zaken voorstellen voor nieuwe regelgeving ten aanzien van aanbesteden. Belangrijke uitgangspunten voor deze nieuwe regelgeving zijn helderheid en uniformiteit. waarmee wordt bijgedragen aan een verbetering van de naleving van de aanbestedingsregels.

Een belangrijk aspect is dat de uitvoeringslasten van aanbesteden voor zowel het bedrijfsleven als de aanbestedende diensten worden verminderd. De verwachting is dat het voorgestelde beleid leidt tot een structurele verbetering van de naleving van aanbestedingsregels. Als blijkt dat dit niet het geval is. zullen meer ingrijpende maatregelen zoals de instelling van toezicht op de naleving van de aanbestedingsregels worden overwogen.

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres