Magnifying glass Close

Kennissessie Best Value

Best Value Procurement (BVP), of in het Nederlands: “Prestatie-inkoop” is een inkoopmethodiek die is ontwikkeld in de Verenigde Staten door dr. Dean Kashiwagi. Inkopen op basis van BVP betekent dat de aanbestedende dienst op zoek is naar een expert die kwaliteit en meerwaarde levert. De aanbestedende dienst geeft daarbij een maximumprijs aan (de plafondprijs) die hij over heeft voor de kwaliteit.

Met de methodiek wordt een beroep gedaan op het onderscheidend vermogen van de inschrijvers. Kenmerkend aan de BVP methodiek is, dat het beoogt een maximale reductie te bewerkstelligen van de risico’s en een maximale benutting van de kansen bij de aanbesteding en uitvoering van opdracht. De inschrijver die met zijn inschrijving als beste heeft aangetoond de (gevolgen van) risico’s te minimaliseren en de kansen te benutten, is de expert die de aanbestedende dienst zoekt voor de uitvoering van de opdracht. Deze expert kan naar verwachting het beste de doelstellingen van het project realiseren.

Binnen de care sector (GGZ en V&V) is sinds eind 2011 Stichting Lentis met deze Inkoop methodiek actief aan het inkopen. De afgelopen 2½ jaar zijn er vijf aanbestedingen middels BVP uitgevoerd met verrassende resultaten. Hogere kwaliteit, betere service en ook nog eens lagere kosten. Gemiddeld 25% lager dan begroot.

De afdeling Inkoop levert op deze manier een significante bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen en taakstellingen van de organisatie.

Dit heeft geleid tot het samenstellen van een Best Value kernteam binnen Stg. Lentis.

Om de opgedane kennis en ervaring te delen met andere (Zorg) instellingen gaat het Best Value kernteam kennissessie organiseren.
De deelname aan deze sessie zijn gratis.

Namens het Best Value kernteam wil ik u van harte uitnodigen om u aan te melden voor de eerste kennissessie.
Deze kennissessie wordt georganiseerd op 25 augustus 2014 in Zuidlaren om 13.30 uur.

Voor het uitgebreide programma en om u aan te melden kunt u naar de website van de afdeling Inkoop van Lentis via onderstaande link:
http://www.lentis.nl/inkoop/best-value-binnen-lentis/

Partner van Inkoperscafé
Partner van Inkoperscafé

Reacties

Partner van Inkoperscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres