Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Is Big Data wel te vertrouwen?

“Stel dat er een algoritme in je navigatiesysteem zit die je elke keer langs dezelfde benzinepomp leidt, op het moment dat je tank leeg is. Is dit algoritme dan te vertrouwen?”, vraagt Sander Klous, Professor Big Data Ecosystems aan de Universiteit Amsterdam. “Het kan een heel betrouwbaar algoritme zijn, maar toch is het niet te vertrouwen, omdat het vooral in het belang is van de eigenaar van de benzinepomp en niet van jou als consument.”

Big Data is hot. “We proberen gedrag steeds beter te begrijpen. Het gedrag van een mens, groep, proces, organisatie en machine. Om dit goed te begrijpen, wil je zoveel mogelijk lenzen op het onderwerp zetten, zodat je het van verschillende kanten kunt bekijken. Alle data die dit oplevert, moet je snel kunnen verwerken om op tijd het gedrag te kunnen begrijpen.”

Algoritmes nemen werk over
Klous verwacht dat veel activiteiten, die in eerste instantie door mensen werden gedaan, nu door systemen en algoritmes zullen worden overgenomen. “Op allerlei niveaus zie je dat banen vervangen worden door algoritmes. Als ik naar Inkoop kijk, dan zouden 80 procent van de beslissingen door een computer gedaan kunnen worden. Ik beweer niet dat er geen inkopers meer nodig zijn, maar de functie verandert wel. Menselijke handelingen bij analysewerk zullen verdwijnen.”

Vertrouwen op Big Data
Dan komen we terug bij de vraag: zijn Big Data en algoritmes wel te vertrouwen? “Dit is de vraag waar we nu voor staan”, stelt de hoogleraar. “Op basis van welke data en welke toepassingen maak je keuzes? Is het inzicht goed genoeg om een beslissing op te baseren of vertrouw je het niet? Dan krijg je de correlatie versus causaliteit discussie. Je kunt een verband hebben tussen twee variabelen, maar dat betekent nog niet dat je het verband ook begrijpt.”

Tip aan de inkoper
Klous geeft aan dat een inkoper dit moet gaan leren. “Ik denk niet dat de inkoper de datascientist van de toekomst wordt. Hij zal vaker informatie in systemen voorgeschoteld krijgen, die anderen voor hem hebben geanalyseerd of gebouwd. De informatie maakt zijn leven makkelijker. Maar de inkoper moet wel kritisch blijven en leren wat hij meeneemt in zijn beslissingen, en wat niet.”

 

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties (2)

inkoperscafe gebruiker 18 september 2017 12:37 uur

“Menselijke handelingen bij analyse werk zullen verdwijnen”. Natuurlijk dient de inkoper “vast te stellen op basis van welke data en toepassingen hij keuzes maakt”. Maar “de informatie en analyses die hij via bepaalde werkmethodes en onderliggende systemen voorgeschoteld krijgt zál zijn leven makkelijker maken”, zo wordt beweerd. Dat klopt en niet alleen dat van de inkoper alleen… Zeker bij de aanbesteding van complexe diensten en/of grote werken bepaald de project -en/of de procesvolwassenheid van een inschrijver in de uitvoering de mate van succes. Een nieuwe aanpak in deze biedt uitkomsten. De aanpak baseert zich op het feit dat de inschrijver met een volwassen procesbeheersing een beter (project) resultaat, voorspelbaarder en met minder risico’s oplevert. Op het terrein van project- en procesmatig werken zijn volwassenheidsmodellen ontwikkeld om de bekwaamheden van de organisaties in het managen van projecten te kunnen meten en te verbeteren. Hoe hoger het volwassenheidsniveau, hoe groter de voorspelbaarheid van de project uitvoering. In meten ligt de kern (meten = weten). Zijn we in staat om tijdens de uitvoering het gerealiseerde volwassenheidsniveau per proces adequaat te meten, dan is het mogelijk de inschrijver te vragen een volwassenheidsniveau per proces aan te bieden en te garanderen. Het beleid, de opzet, wordt dan ook onderschreven (met de ondertekening van de overeenkomst). De directie van de inschrijver vergewist zich vooraf van het bestaan van de processen. De directie realiseert zich dat tijdens de uitvoering de werking op de werkvloer bepalend is. Over methode en werkwijze is vooraf overeenstemming en deel van de (contractuele) afspraken. Doordat de werkmethode (met tooling) tijdens de aanbesteding is afgestemd met de inschrijvers en de interpretatie van de gegevens, die door inschrijvers zelf wordt aangeleverd, zonder menselijk handelen plaatsvinden, is de acceptatie van de uitkomsten een gegeven. Een sanctie kan daarnaast een drijfveer zijn om tijdens de uitvoering de toegezegde kwaliteit te realiseren, maar de mogelijkheid voor een efficiënt supplier performance management systeem behoeft weinig toelichting. Dát is waar de toekomst van de inkoper ligt en waar vertrouwde “big” data kan helpen. Vooraf is immers vastgesteld op basis van welke data en toepassingen de inkoper keuzes maakt.

inkoperscafe gebruiker 4 september 2017 22:10 uur

ik kan het verhaal van Sander alleen maar onderschrijven. Om goede beslissingen te kunnen zal data niet alleen geanalyseerd moeten worden, maar ook geïnterpreteerd. Computers zijn nog niet in staat om met nuances om te gaan die in het onderhandelingsproces door partijen worden voorgesteld, dan wel met argumenten in een ander daglicht worden geplaatst. wellicht dat dit in de toekomst wel mogelijk wordt, maar uitsluitend op big data vertrouwen zou ik op dit moment nog zeker niet aanraden.

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres