Magnifying glass Close

Inkopers ING sturen zichzelf aan

De inkopers van ING Nederland sturen zichzelf aan. Met deze manier van organiseren wil de inkooporganisatie van ING het talent van de inkopers beter benutten en tegelijkertijd de wendbaarheid van de organisatie vergroten. Het nieuwe model, genaamd Spotinext, is geïnspireerd op de organisatiemodellen van Spotify en Financial consultancy bureau Finext.

ING wil met dit model de betrokkenheid en de medewerkerstevredenheid vergroten. Ook moet het zorgen voor een sterkere focus op meetbare en zichtbare resultaten. Dit leidt tot slot tot meer impact op de business.

Sneller acteren
“De business moet steeds sneller acteren en steeds sneller producten en diensten in de markt zetten. Daar kun je eigenlijk geen traditioneel inkoopproces op loslaten”, stellen Hans Triep, CPO van ING Nederland en Derek Hooyman van Finext in Deal!. “Het inkoopteam wil veel sneller schakelen en reageren op de wensen vanuit de business. De volgorde in het inkoopproces moet veel meer afgestemd zijn op de workflow van het project.”

Zelfsturing
De ING-inkoopteams werken volgens het model van zelfsturing. Hierin staat gezamenlijke verantwoordelijkheid, regelvermogen en resultaatgerichtheid centraal. “Een groep medewerkers is samen verantwoordelijk voor alle aspecten van het inkoopproces, maar ook voor de organisatie daaromheen, zoals hr, benefit-realisatie en klantcontact” vervolgen Triep en Hooyman.

Categorie-indeling
De meeste grote inkoopafdelingen zijn georganiseerd per inkoopcategorie. “Deze klassieke indeling zorgt ervoor dat de ene categorie niet weet wat de andere doet. ING heeft deze categorie-indeling kunnen loslaten. Dit vraagt wel om klantgerichtheid, in plaats van uitgaan van de budgetten van finance. Als in diverse klantaandachtsgebieden een vraag is voor marketing of leaseauto’s, dan is er één contractmanager die onderhandelt.”

Doorloopsnelheid en kwaliteit
Om het model Spotinext optimaal te implementeren, komen inkopers uit de verschillende teams samen in overkoepelende regeltaken en expertisegebieden.”De regeltaken richten zich op een specifiek aandachtsgebied, zoals finance of hr. Tegelijkertijd wordt vakinhoudelijke inkoopexpertise gedeeld rondom thema’s, zoals best value procurement in circulaire inkoop. Elk team houdt wekelijks een korte stand-up, waarin de geplande en lopende activiteiten besproken worden. De stand-ups kosten weliswaar tijd, maar leveren doorloopsnelheid en kwaliteit op”, stelt de CPO.

Meten van resultaten
Waar ING nog mee worstelt is het meten van de resultaten van de teams. “Resultaat binnen inkoop kan de kwaliteit van de geleverde dienst zijn, maar ook het verbeteren van condities, kostenbesparingen of het verbeteren van de voorwaarden. De vergelijkbaarheid tussen de teams op besparingen is echter laag; bij IT ligt dit anders dan bij facility management. De vraag is bij de teams neergelegd. Zij zullen met een set van prestatie-indicatoren komen die recht doet aan hun werk.”

Klantgericht inkopen
De nauwere samenwerking maakt de inkoopprocessen sneller en efficiënter. “Door in te zoomen op de vraag achter de vraag wordt voorkomen dat onnodig zaken worden ingekocht. Als een klant vraagt om opleidingen, kan daar een andere inkoopvraag onder zitten. Door hier al vroeg op door te vragen, kan onnodige inkoop voorkomen worden. Klantgericht inkopen kan echter alleen met betrokkenheid. Het gaat niet langer om reactief iets inkopen op verzoek van de klant, maar om proactief meedenken voordat het verzoek komt”, aldus Triep en Hooyman.

Partner van Inkoperscafé
Partner van Inkoperscafé

Reacties

Partner van Inkoperscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres