Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Inkopers delen kennis tijdens inspirerende NEVI-ledendag

“Naarmate de economie verandert, verandert ook de inkoop”, zo opende NEVI-voorzitter SIep Eilander de eerste NEVI-ledendag. Deze transformatie kan volgens hem alleen met kennisuitwisseling het hoofd worden geboden. Inkopers uit de publieke en private sector konden daarom in het Nationaal Militair Museum in debatten, workshops en kennissessies uitgebreid stilstaan bij de grote uitdagingen die hen te wachten staan. Daarbij werd onder meer besproken hoe duurzaam inkopen kan worden gestimuleerd, waarom de inkoop in het sociaal domen beter kan, en waarom er bij de inkoop van diensten zo weinig op kwaliteit wordt gelet. En zijn er inderdaad geen warme kleren ingekocht voor ‘onze’ militairen die naar het koude Noorwegen gaan?

Arie-Jan de Waard, directeur van Defensie Materieel Organisatie (DMO), kreeg de mogelijkheid om de berichtgeving te nuanceren. Hij legde uit dat de speciale kleding klimatologisch helemaal niet nodig is. Er was daarom ook ‘normale’ kleding aanbesteed. Vorig jaar vond echter een oefening plaats in Litouwen, waar de kou erger was dan verwacht. Naar aanleiding daarvan werd besloten om toch warmere kleding voor de militairen te regelen. Helaas kon de originele aanbesteding toen niet meer aangepast worden. Dat leidde uiteindelijk tot een communicatiefout en Kamervragen, maar de Waard benadrukt dat de militairen ‘gewoon’ goed gekleed naar Noorwegen kunnen.

Incidenten
Eilander geeft aan dat dit een bekende ervaring is voor inkopers. “Wij worden beoordeeld op wat er niet is. De meeste inkoopopdrachten worden rimpelloos uitgevoerd, maar daar lees je in de krant niks over. Wel wanneer er een incident plaatsvindt.” Tegelijkertijd geeft ook de NEVI-voorzitter aan dat er nog veel ruimte is voor verbeteringen en dat de komende jaren de inkoop om zal moeten gaan met de veranderende economie, duurzaamheid, digitalisering en grondstofschaarste. Daarom zijn volgens hem ook evenementen zoals de ledendag zo belangrijk. “De NEVI wil de inkoop op persoonlijk, organisatorisch en maatschappelijk niveau naar een hoger plan tillen. Daarbij moeten we beseffen dat mensen het verschil maken.”

Kennisgebrek
Het vakgebied naar een hoger niveau tillen begint bij goed nadenken, stelt emeritus hoogleraar Jan Telgen, nu werkzaam bij het door hem opgerichte Public Procurement Research Center (PPRC). Tijdens een debat over inkoop in het sociaal domein gaf hij aan dat wanneer gemeenten gevraagd worden hoe zij de inkoop hebben geregeld zij vaak of iets vertellen over de inkoopprocedure of over de inrichting van het sociaal domein. Veel gemeenten beseffen volgens Telgen te weinig dat dit twee volstrekt verschillende zaken zijn. “Iets zeggen over de inkoopprocedure maakt niets duidelijk over de inrichting van het sociaal domein en vice versa. Door dit soort kennisgebrek hebben gemeenten vaak geen optimale inkoopstrategie.”

MVI
Er blijkt ook veel onduidelijkheid te zijn over maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Tijdens een debat over dit onderwerp gaf Karin van Ijsselmonde, NEVI-kennismanager op het gebied van MVI, aan dat “het raar is dat MVI niet het “nieuwe normaal is. Veiligheid is inmiddels een vanzelfsprekendheid bij inkoopprocessen. Waarom moet duurzaamheid dan nog apart genoemd worden?” Tijdens het debat bleek onder meer dat velen duurzaamheid een vaag begrip vinden. Ondanks de vele ambities en goede bedoelingen vinden veel inkopers het lastig om de theorie te verbinden aan de alledaagse praktijk. Daar zou verandering in kunnen komen door de financiële argumenten voor MVI beter inzichtelijk te maken. Ook zou de overheid strengere regels omtrent duurzaamheid kunnen opstellen.

Overheidsinkoop
De vraag is ook in hoeverre inkopers nog in staat zijn om op duurzaamheid te letten. Tijdens het debat over de diensteninkoop bij de overheid gaf Willem Janssen (onderzoeker bij her PPRC en de Universiteit Utrecht) aan dat inkopers teveel lamgelegd worden door duizenden doelstellingen, waardoor ze te weinig toekomen aan essentiële voorwaarden. Hoogleraar Inkoopmanagement (TU Eindhoven) Arjen van Weele voegde daar aan toe dat overheidsinkopers te weinig worden geconfronteerd met het resultaat van hun handelen. De ontvangende partij is bij deze transacties immers niet de contracterende partij, waardoor inkopers vrijer zijn om puur naar de prijs te kijken. Dat is niet de bedoeling stelt van Weele. “We moeten voorkomen dat kennis en diensten op een zelfde manier worden ingekocht als commodities.”

Ereleden
Aan het einde van de dag kreeg Arjen van Weele nog een erelidmaatschaap van de NEVI uitgereikt, vanwege zijn verdiensten voor het inkoopvak dat hij “heeft vormgegeven en er een ontwikkelrichting aan heeft gegeven.” De zes fases van het inkoopproces zijn volgens de NEVI inmiddels een begrip voor iedere inkoper. Jan Telgen viel dezelfde eer ten deel. Hij werd geroemd als “boegbeeld en vormgever van het vakgebied publieke inkoop”. Bovendien stond hij aan de wieg van NEVI Publiek, waarmee hij een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de Aanbestedingswet.

 

Partner van Inkoperscafé
Partner van Inkoperscafé

Reacties

Partner van Inkoperscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres