Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Inkooptopper van de maand: Adriaan van Maren

“We mogen wel wat trotser zijn op onszelf”, stelt Adriaan van Maren, procurement officer bij Van Oord Nederland. Volgens Van Maren is de positie van de inkoper in een organisatie nog lang niet altijd ideaal. “Er zijn veel bedrijven die met het imagoprobleem van inkoop worstelen. Een directie zegt bijvoorbeeld: ‘inkoop hoort gewoon bij inkoop en daarmee basta’, maar de praktijk is weerbarstiger. Het is toch vaak zo dat de projectmanager zelf de inkoop wil oppakken omdat er te weinig sturing wordt gegeven aan het gezamenlijk belang.”

Dit heeft volgens Van Maren te maken met het (gebrek aan) draagvlak dat de afdeling inkoop heeft binnen de organisatie. “Het commitment moet echt unaniem zijn. Een directie die zelf verdeeld is over de positie van inkoop, maakt het de eigen organisatie erg lastig.”

Maak resultaten inzichtelijk
“Daarnaast zijn inkopers niet zo heel goed in het verkopen van zichzelf en het inzichtelijk maken van de resultaten”, zo vervolgt Van Maren. “Inkopers zouden zich meer kunnen verkopen door die toegevoegde waarde die ze hebben aan het voetlicht te brengen. Dat kan je doen door aan de organisatie te laten zien dat je bepaalde ‘savings’ behaald hebt, of een bepaald contract goed afgesloten hebt. Je kunt naar voren brengen dat hier bijvoorbeeld clausules in zitten, waardoor je aantoonbaar bepaalde risico’s hebt geëlimineerd. Of dat, wanneer er toch een risico optreedt, je deze wel ondervangen hebt.”

Marktkennis delen
“Inkopers hebben daarnaast ook zeker toegevoegde waarde op het gebied van marktkennis”, stelt Van Maren. “Pas geleden had ik een gesprek met een aantal begroters uit de organisatie. Die doen soms al dertig jaar hetzelfde met bepaalde kengetallen. Als inkoper moet je dan de vraag stellen: ‘waar haal je die kerngetallen vandaan?’ en ‘hoe onderbouw je die?’. De inkoper moet deze vragen durven stellen en kritisch durven zijn. Zijn deze getallen echt de waarheid? Kan je er dan, als inkoper, vervolgens voor zorgen dat de calculators over meer actuele gegevens beschikken, op het gebied van recente marktinformatie, prijsinformatie en nieuwe (technische) ontwikkelingen?”

Doen en durven
Van Maren geeft aan dat Procurement in zijn organisatie in bijna alle businessunits is ‘geïnfiltreerd’. Dit is gelukt, door op alle levels binnen de organisatie commitment te krijgen. “Onze stafdirector procurement communiceert met ‘the board’. Daar komt primair het draagvlak vandaan. Door onze input, kan hij aangeven wat de afdeling inkoop allemaal opbrengt”, zo stelt hij. “Verder is het toch ook vooral het doen en durven. Gewoon naar een projectmanager gaan en zeggen: ‘ik hoor dat je een project hebt, met een aantal issues op inkoopgebied . Wat kunnen we voor elkaar betekenen?’. Je moet het werk als het ware een beetje naar je toetrekken”, aldus Van Maren.

Belangen
Toch is dit makkelijker gezegd dan gedaan, geeft Van Maren toe. “Het belang van een projectmanager is dat hij verantwoordelijk is voor het financieel resultaat van het project. Hij denkt dan ook gelijk dat hij verantwoordelijk is voor de hele inkoop.” Dit heeft volgens Van Maren dan ook een duidelijke oorsprong. “Vroeger bestonden er nog geen inkopers en moest de projectmanager het ook zelf doen. Toen had hij voor zijn gevoel direct invloed op het inkoopresultaat. Maar als je een tijdje samenwerkt met projectmanagers, dan hoor je ze op een gegeven moment toch zeggen: ‘ik ben dan wel eindverantwoordelijk voor het resultaat, maar het resultaat dat jij er als professioneel inkoper uit hebt gehaald, was mij nooit gelukt’. Op dat moment hebben we als inkoop ons doel bereikt.”

Ook geselecteerd worden als Inkooptopper van de maand? We kiezen elke maand een inkoper uit die een interessante reactie heeft gegeven op de artikelen van InkopersCafe.nl. We kunnen u echter alleen benaderen als u inlogt bij het reageren of uw contactgegevens erbij noteert.

Partner van Inkoperscafé
Partner van Inkoperscafé

Reacties (1)

inkoperscafe gebruiker 15 april 2015 12:49 uur

Goed artikel met een zeer herkenbare problematiek. Als inkoper moet je over veelzijdige skills beschikken om anderen te overtuigen: sterk vakinhoudelijk zijn en over de nodige sociale vaardigheden beschikken. Niet iedereen draagt deze combinatie met zich mee maar ik zie dat deze Inkooptopper er wel raad mee weet, complimenten! Blijft me wel verbazen over hoe ambigu directie en management vaak nog ten opzichte van inkoop staan. Heeft deze zijn definitieve waarde nu nog niet bewezen?

Partner van Inkoperscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres