Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Inkoopopleiding niet het belangrijkste

“Het is belangrijk dat een inkoper een hbo- of een wo-opleiding heeft op bedrijfskundig gebied”, vertelt Pieter van der Vloed, mede-oprichter van Aeves, aan InkopersCafe.nl. De absolute meerwaarde van een extra inkoopopleiding ziet hij niet. “Mits je een goede algemene opleiding hebt, heeft een inkoopopleiding niet zoveel meerwaarde”, stelt hij.

Noortje Bruggeman, recruiter bij Benefit, beaamt het standpunt van Van der Vloed. “Een inkoopopleiding, bijvoorbeeld NEVI, is niet doorslaggevend. Het is echter wel een pre, omdat al onze opdrachtgevers erom vragen.” Van der Vloed ziet dit ook in de markt. “Het vragen naar een NEVI-opleiding is op dit moment bij veel opdrachtgevers een standaard vinkje in het eisenpakket. Ik denk alleen persoonlijk, dat wanneer iemand een hbo- of wo-opleiding in de juiste richting heeft afgerond, NEVI 1 of 2 weinig toevoegt. Opdrachtgevers doen er verstandig aan door opleiding, ervaring en competenties gecombineerd te beoordelen, in plaats van een inkoopopleiding als harde eis te stellen. Hierdoor missen ze vaak zeer competente inkoop professionals.”

Belang ervaring
Ook Irma Kok, senior recruiter bij Bol.com vindt de werkervaring en het denkniveau belangrijker dan de inkoopopleiding. “Als iemand een mooie ervaring heeft als inkoper, dan is die voor ons belangrijker dan het diploma. Wij weten uit ervaring wel dat iemand echt een hbo- of wo-denkniveau nodig heeft in dit vak.”

Softskills belangrijker
“Wij zijn van mening dat je kennis gemakkelijk kunt vergaren”, zegt Bruggeman. “Wat wij veel belangrijker vinden is dat de inkoper de juiste competenties heeft. De inkoper moet communicatief, klantgericht en resultaatgericht zijn.” Van der Vloed hamert ook op het belang van de communicatieve vaardigheden van een inkoper. “Soft-skills zijn belangrijker dan hard-skills. Iemand die een wo-opleiding heeft, maar geen contact kan maken en niet empathisch is, zal niet goed functioneren als inkoper. Het gaat erom dat je mensen vindt die door de keten heen kunnen kijken. Goede inkopers leggen verbindingen tussen de leveranciers, interne klanten en de eindklant. Daarmee optimaliseren zij de hele keten.”

Overview van keten
Door de keten heen kijken gaat volgens Van der Vloed nog een stap verder. “Ik denk dat je een volledig overview krijgt van de keten, wanneer je eerst ervaring opdoet met verkoop, gevolgd door marketing en dan inkoop. Je hebt dan aan beide kanten van de tafel gezeten. Over het algemeen leggen verkopers beter connecties, zijn oplossingsgerichter en denken ze veelal out-of-the-box. Als je vervolgens de combinatie met marketing en inkoop maakt, dan heb je de volledige bedrijfskundige achtergrond. Je ziet vaak dat deze mensen het verschil maken”, stelt de Aeves-directeur.

Product development
Wat is de reden dat inkoopopleidingen weinig toegevoegde waarde bieden? Volgens Van der Vloed zijn de opleidingen te vaak gericht op theorie en modellen. “Eigenlijk moet men meer kijken naar de inkooppraktijk”, vindt hij. “De laatste vijf jaar zit er namelijk weinig ontwikkeling in de inkoopfunctie, mede door de crisis. Als inkoper kun je één of twee keer de prijs drukken, maar het houdt een keer op. Dan moet je gaan denken: hoe kunnen we dingen anders doen? Hoe pas je samen met je leveranciers en je afzetkanaal je product zó aan, dat het goedkoper wordt en je meer marge maakt?”

Aanvullingen in opleidingen nodig
Van der Vloed vindt daarnaast dat het inkooponderwijs zich meer mag richten op communicatiestijlen. “Rollenspellen zouden communicatievaardigheden meer kunnen stimuleren”, geeft hij als suggestie. Senior recruiter Irma Kok vindt daarnaast dat het bij inkoopopleidingen nog ontbreekt aan les in IT. “IT is het hart van Bol.com. Ik vind dat IT nog te weinig terugkomt in de inkoopopleidingen. Inkopers hoeven niet te kunnen programmeren, maar ze moeten de taal wel kunnen spreken. Ze moeten begrijpen wat programmeurs nodig hebben aan informatie, zodat je goed kan samenwerken.”

Praktijkervaring
Inkoopminors binnen bestaande hbo-opleidingen hebben volgens Bruggeman wel veel meerwaarde. “Ze voeren bij deze minors een praktijkopdracht uit. Daarvan leren de inkopers hoe het vak in zijn werk gaat en welke stappen er ondernomen moeten worden.” Van der Vloed concludeert: “Tot op heden wordt er inderdaad veel meer in de praktijk geleerd, dan in het onderwijs”.

Dit is het tweede artikel uit een reeks over inkoopopleidingen

Partner van Inkoperscafé
Partner van Inkoperscafé

Reacties (8)

inkoperscafe gebruiker 5 oktober 2015 17:05 uur

in 2013 hebben we reeds onderzoek naar verricht de juiste inkoopcompetenties...wil ik graag nog delen zie hier top 40 Inkoopcompentences ( Algemeen) http://v2.sparqcms.com/dir_upload/site/904aa6652dcacb85e3620e7f3169f2f9/top40comp.pdf Ook voor publiek: https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/idttalentsurvey2013.pdf Veel plezier hiermee..

inkoperscafe gebruiker 30 september 2015 16:50 uur

De conclusie dat met een HBO/ WO achtergrond NEVI 1 & 2 niets toevoegt mag als bekend worden verondersteld, evenals de conclusie dat soft skills steeds belangrijker worden/ zijn in het functioneren van een inkoper (...dat geldt m.i. niet allleen voor de inkoper!). De reactie van Gert Walhof is uitdagender: hoe verbeteren we het (post) HBO Inkoop onderwijs, want uitgeleerd zijn we nooit!

inkoperscafe gebruiker 29 september 2015 21:41 uur

Nu zijn er ook mensen, die een HBO- opleiding hebben als vooropleiding, maar wel Nevi 1 en 2 en daarnaast al jarenlang projecten verrichten met een HBO werk - en denkniveau als Senior inkoper. M.a.w. laat men als eis stellen een HBO of WO werk- en denkniveau op basis van opleiding, kennis en ervaring uit de praktijk. Op deze wijze wordt voorkomen, dat goede kwalitatieve personen bij voorhand al worden uitgesloten. M.b.t. een HBO opleiding biedt NCOI in de avond HBO MER/Bedrijfskunde opleidingen.

inkoperscafe gebruiker 29 september 2015 19:21 uur

Gelukkig leren mensen in de praktijk en dit geldt natuurlijk ook voor inkopers. De inkoopprofielen die Nevi al in 2011 heeft gepubliceerd geven een goed overzicht van onderdelen waaruit een functieprofiel voor een inkoper kan worden opgebouwd. En dat leidt niet tot "one size fits all". Graag wil ik iedereen uitdagen om suggesties te doen hoe we het HBO inkooponderwijs verder kunnen ontwikkelen. Want ook op dit punt zijn we nooit uitgeleerd. De suggesties in dit artikel en de reacties zijn in ieder geval genoteerd.

Alf Molenaar 29 september 2015 16:27 uur

De trend dat NEVI defacto als eis wordt opgenomen is in ieder geval schadelijk. Het is daarbij ook een Doorn in het oog dat je eerst NEVI 1 zou moeten doen voordat je NEVI 2 kan doen enz. Het kost een hoop tijd en geld en voegt weinig toe. Een kwaliteitslabel voor inkopers is in enige vorm op zich best wenselijk maar niet via een instituut dat voornamelijk een commercieel belang nastreeft.

inkoperscafe gebruiker 29 september 2015 13:45 uur

Ik sluit mij aan bij het belang van de juiste competenties. Opleiding(s)(niveau) en ervaring zijn verre van compleet zonder de passende soft skills. Wat mij betreft is het hebben van de juiste competenties de eerste stap naar de juiste match daar waar ervaring en/of opleiding elkaars plaats zouden kunnen innemen. Soft skills kunnen uiteraard net als ervaring en opleiding worden verbeterd, maar als het natuurlijke talent niet aansluit op de nodige eigenschappen voor de inkooprol zal het verschil niet worden gemaakt en succes uitblijven.

Dennis Wissink 29 september 2015 12:58 uur

Als ik vanuit mijn perspectief dit stuk lees, slaat dit de spijker op zijn kop. Ik heb zelf nog geen NEVI, twijfel eraan om het te gaan doen, twijfel ook aan de toepasbaarheid in mijn werkgebied, zit in IT branche. Hoewel ik altijd open sta voor kennis.

inkoperscafe gebruiker 29 september 2015 11:31 uur

Een goed onder woorden gebracht stuk. Het gaat meer om het karakter wie je bent en welke waardes je vertegenwoordigd in relatie tot volwassenheid dan om kennis. De dimensies per contract van inventiviteit van persoonlijke bijdrage van de betrokkene in keten brengen grote mogelijkheden. Het gezamenlijk optrekken met respect voor elkaars inbreng.

Partner van Inkoperscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres