Magnifying glass Close

Inkoopafdelingen (h)erkennen Vergrijzingsproblematiek niet

Uit het onderzoek van InQuest Publiek naar de vergrijzingproblematiek bij inkoopafdelingen in de publieke sector blijkt dat inkoopafdelingen het probleem “vergrijzing” niet herkennen.

Het werk op de inkoopafdelingen en de relatie privé/ werk wordt door de inkopers die hebben meegewerkt aan dit onderzoek als zeer positief ervaren. De algemene indruk is dat inkoopafdelingen in de publieke sector herkenbaar zijn aan een open cultuur waar men gerespecteerd wordt, veel bespreekbaar is en waar mensen worden gemotiveerd om te ontwikkelen in de richting die men wil. De inkopers zien nog voldoende ontwikkelingsmogelijkheden op het werk en kunnen werk en privé goed op elkaar kan afstemmen. Inkopers uit de publieke sector geven aan voldoende invloed te kunnen uitoefenen op de werktijden en de taakinhoud, voelen weinig werkdruk en kunnen over het algemeen het werk goed aan. Het werk op de inkoopafdeling stelt wel hoge ‘mentale’ eisen aan de medewerkers.

Vergrijzing niet op de agenda
Het onderwerp “vergrijzing” staat bij een groot deel van de inkoopafdelingen niet op de agenda, vooral bij decentrale overheden blijkt het onderwerp niet van belang. Met betrekking tot het eventuele vergrijzingproblematiek heeft men wel het idee dat er veel kennis verdwijnt als ouderen vertrekken, maar dat dit niet ten koste zal gaan van de persoonlijke werkdruk. Algemene veronderstelling is dat het probleem zichzelf zal oplossen, de huidige leeftijdsopbouw op de eigen afdeling is momenteel op orde en bij vertrek van een oudere medewerker zal een regulier wervingsprocedure worden gestart. De gemiddelde leeftijd van inkooppersoneel in de publieke sector ligt tussen 40 en 50 jaar en is daarmee hetzelfde als de gemiddelde leeftijd van de ambtenaar zoals is op te maken uit onderzoeken van oa inoverheid.nl en CBS.nl. Ruim een kwart van de inkoopmedewerkers is ouder dan 50 jaar en 1 op 20 inkoopmedewerker is ouder is dan 60 jaar. Opmerkelijk is dat overheidinkopers onder de 20 jaar nauwelijks aanwezig lijken te zijn en slechts 11% onder de 30 jaar is.

Weinig geïnvesteerd in nieuw talent
Er wordt weinig geïnvesteerd in toestroom van jong nieuw talent, weinig jongeren onder de 20 zijn werkzaam zijn op de inkoopafdelingen en relatief weinig overheidsorganisaties stellen opleidingsplaatsen ter beschikking en zoeken weinig tot geen aansluiting bij hoge scholen en universiteiten om talenten binnen te halen. Eventuele aanwezige talenten worden vooral “intern” begeleid door de inkopers zelf.  Uit het onderzoek blijkt dat de verwachte “schaarste” op de arbeidsmarkt door een enkeling wel wordt herkend en als toekomstig probleem wordt gezien maar er wordt geen actief beleid geformuleerd om dit te ondervangen door actief te investeren in nieuw talent.

Kwart is op zoek naar ander werk
Ondanks een positief beeld over de werkomgeving, geeft ruim een kwart (27%) van de respondenten aan op dit moment niet tevreden te zijn en actief te zoeken naar een andere functie. Het maakt de meerderheid niet uit of zij in de publieke of private sector een nieuwe baan zullen accepteren, de functie is leidend. Als men op zoek gaat naar een nieuwe functie, zal men vooral het eigen netwerk aanspreken, gevolgd door jobsites en als derde specialistische Inkoopbureau’s. Opmerkelijk is dat men weinig gebruik maakt van de eigen HR afdeling of een intern mobileitscentrum.

Varen de inkoopafdelingen een eigen, juiste koers of gaan zij op in de grijze massa?

Lees het onderzoek op http://inquest.nl/blog/nieuws/inkopers-publiek-herkennen-vergrijzing-niet  meer informatie info@inquest.nl

Url Onderzoek (PDF): http://v2.sparqcms.com/dir_upload/site
/8e3b34041198781cd50bfebc542f8a50/vergrijzingpubliek.pdf

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Reacties

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres