Magnifying glass Close

Zijn inkoopadviseurs in de publieke sector even competent als de inkopers in het bedrijfsleven?

Dat er verschillen zijn tussen werken bij de overheid en in het bedrijfsleven wisten we al. Maar is er ook verschil in de soft skills van beide professionals? Moet je ook iets anders kunnen als inkoopadviseur bij de overheid dan in het bedrijfsleven? En zo ja waar liggen de nuances? Afgelopen juli is het InQuest Talent Development (ITD) Talent Survey gehouden over de belangrijkste competenties van de publieke inkoopadviseur.

170 inkoop professionals werkzaam in de publieke sector hebben zich uitgesproken over twee vraagstellingen met betrekking tot 41 competenties. Uit de reacties zijn door InQuest twee Top 40 lijsten samengesteld. De eerste Top 40 lijst benoemt de huidige belangrijkste competenties voor de publieke inkoop professional, waaruit blijkt dat Analytisch denken, Samenwerken en Klantgerichtheid de belangrijkste basiscompetenties  vormen, volgens de publieke inkopers. De tweede Top 40 lijst geeft aan welke competenties het meest ontwikkeld moeten worden binnen de eigen inkooporganisatie. De belangrijkste ‘nog te ontwikkelen’ competenties volgens publieke inkopers zijn klantgerichtheid, durf en samenwerken.

Onderzoeker Hendrik Kiwiet: “In het vergelijk tussen ITD Survey publiek 2013 met het ITD survey in de private sector uit 2012 lijkt alsof beide groepen professionals dezelfde kant op willen ontwikkelen. Beide bloedgroepen inkoopprofessionals willen dichter bij de bron komen: er is een trend binnen inkoop om beter geëngageerd te raken met de interne klant en opdrachtgever. Ook omdat men weet dat dit juist nodig is om een grotere meerwaarde te kunnen leveren aan de organisatie. Daar waar de inkoper in het bedrijfsleven zich meer moet richten op de Business, kan de publieke inkoopadviseur zich meer gaan richten op de Politiek en bestuurlijke besluitvorming. Boardroom en Torenkamertje kunnen beide metaforen zijn voor strategische sferen. De kennis en ervaring nodig voor succes in beide omgevingen is echter anders. Opleidingen en trainingen moeten dan ook dusdanig ingericht worden dat voldoende rekening wordt gehouden met deze verschillen

De ITD Talent Survey Publiek 2013 geeft een indruk van wat de markt denkt te willen. Daarbij past geen voorspelling van de toekomst anders dan dat het beter en anders kan. Of de politiek en de interne klant open staan voor een meer belanghebbende en strategische inkoopprofessional is niet onderzocht. Het gesprek hierover kan in ieder geval wel nu beginnen.

Bron: advertorial InQuest.

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Reacties

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres