Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Inkoop staat aan de zijlijn bij logistieke contracten

Het lukt bedrijven niet om inkoopteams effectief in te zetten bij het afsluiten van contracten met externe logistieke aanbieders. Hierdoor verliezen ze in potentie miljoenen euro’s. Zo blijkt uit onderzoek van supply chain en logistiek adviesbureau SCALA waarover het Engelse Supply Management bericht.

De onderzoekers keken bij enkele van de bekendste Britse bedrijven onder andere naar selectie, contractonderhandelingen en contractbeheer. Van de door de onderzoekers ondervraagde inkoopspecialisten gaf 32 procent aan dat het inkoopteam niet de hoofdspeler was of zelfs geen belangrijke rol speelde bij de selectie van en contractonderhandelingen met externe logistieke bedrijven. Bedrijven die de meeste waarde uit hun inkoopteams halen, hebben er volgens SCALA het hele proces voordeel van. Zo leverde het voor 29 procent van de respondenten in de onderhandelingsfase een hoge kostenreductie op. Voor 35 procent hadden inkoopteams toegevoegde waarde bij het onderhandelen over contractvoorwaarden en 18 procent meldde betere prestaties.

Miljoenen besparen

Volgens directeur John Perry van SCALA kunnen leiderschapsteams mogelijk miljoenen besparen op gebrekkige efficiëntie en onnodige kosten door het waarborgen van een effectieve integratie van inkoopteams met logistiek. Bedrijven waar inkoopteams een kleinere rol spelen, noemden daarvoor redenen zoals ‘beperkt inzicht in het inkoopteam’ en ‘bezorgdheid over slechte besluitvorming’. Met betrekking tot doorlopend contractbeheer gaf 95 procent van de ondervraagde bedrijven toe dat inkoopteams nooit of slechts incidenteel een rol speelden.

Beste deal

Verder had slechts 9 procent van de ondervraagde bedrijven er veel vertrouwen in dat ze de beste deal hadden gesloten na het onderhandelen met een externe logistieke partij. Uit een enquête onder externe logistieke aanbieders bleek dat de meerderheid vond dat meer gebruik van inkoopteams leidt tot betere prestaties, betere relaties en conflicthantering tussen bedrijven en hun logistieke partners. “Ondanks deze factoren slagen teveel bedrijven er nog steeds niet in gespecialiseerde inkoopteams een juiste rol te geven binnen het proces”, aldus Perry van SCALA.

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties (1)

inkoperscafe gebruiker 28 mei 2019 21:37 uur

Er zijn eenvoudig 2 oorzaken vast te stellen die ten grondslag liggen aan bovenstaand artikel. Ten eerste kan worden gesteld dat in veel gevallen, zeker als men spreekt over internationale zendingen, de afnemer betaalt voor de transport- en douanekosten. Hierdoor ontbreekt de 'drive' voor de verkopende partij om te investeren in kostenverlaging. De resultaten in eigen boeken zijn immers 'nul'. Een tweede reden ligt in het feit dat de analyse van transportbewegingen in veel gevallen ontbreekt, waardoor een inkoper vaak niet weet waarop kan worden onderhandeld. Dit resulteert in goede prijzen voor de verkeerde transporten/verplaatsingen. Zoals het artikel al aangeeft is er nog veel te winnen, maar de inkoper zal met de voeten de spreekwoordelijke klei in moeten en zich moeten verdiepen in de individuele bewegingen. Als het dan tot een contract leidt met een externe logistieke aanbieder, dan moeten ook alle (nationale en internationale) toeleveranciers goed worden geïnstrueerd hoe en met wie een FCA transport moet worden afgesproken. In het boek 'Inkoopwijzer, praktijkgids operationele inkoop' wordt hier verder op ingegaan.

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres