Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

“Inkoop is nog geen vak”

Hoogleraar inkoopmanagement Arjan van Weele, gaat per 1 januari met emeritaat. Op 30 november 2018 nam hij op de TU Eindhoven daarom met een mooie rede afscheid van zijn vak. Maar is inkoop wel een vak? De officier in de orde van Oranje-Nassau – van Weele kreeg deze onderscheiding na zijn toespraak uitgereikt – denkt dat het nog niet zo ver is. “Inkoop lijkt eerder een bedrijfsfunctie of organisatiefunctie te zijn dan een vak of een monodiscipline. Met het oog op de toekomstige ontwikkeling van inkoop als vakgebied is het van belang visies en ideeën binnen het wetenschapsveld en het praktijkveld meer te laten convergeren. Daar is een voortgaande dialoog tussen wetenschap en praktijk voor nodig.”

Van Weele stelt dat inkoop zich nog moet door ontwikkelen voordat het als volwaardige wetenschappelijke discipline gekwalificeerd kan worden. Zo moet inkoop “beschikken over eigen procedures, onderzoeksmethodieken, technieken en dient het een algemeen geaccepteerd theoretisch raamwerk te ontwikkelen waarin deze procedures, methoden en technieken een vaste plek hebben. Ook moet er sprake zijn van een vastomlijnde rolomvatting. Zover zijn we nog lang niet.” In navolging van Fynn Wynstra, hoogleraar Purchaising & Supply Management aan de Erasmus Universiteit, kwalificeert van Weele inkoop daarom als “multi-paradigmatisch toepassingsdomein.”

Waarde
Hoewel inkoop nog steeds niet beschikt over eigen theorieën en een diffuse identiteit heeft, benadrukt van Weele wel dat inkoop een serieuze ontwikkeling heeft doorgemaakt. Inkoop was volgens hem traditioneel “gericht op het leveren van de juiste producten in de juiste kwaliteit in de juiste hoeveelheid op het juiste tijdstip tegen de juiste prijs, tegen de juiste leveringsvoorwaarden en van de juiste leverancier. In de laatste decennia heeft inkoop meer inhoud gekregen. Het is nu de opvatting dat inkoop zich moet richten op het genereren van maximale waarde voor het geld wat de onderneming besteedt. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.”

Procesmanager
Om haar nieuwe taak goed te vervullen moet inkoop zich volgens van Weele vooral bezig houden met “het inrichten van het source-to-pay proces, het specificeren van inkoopopdrachten, category management en sourcing, onderhandelen, contractmanagement en het aansturen van leveranciers.” Dat is een lastige taak, stelt de hoogleraar, omdat binnen organisaties al deze activiteiten op volstrekt verschillende wijze worden uitgevoerd, afhankelijk van welke afdeling inkoopt. Bedrijven zijn daarom nu volop bezig met het harmoniseren en het standaardiseren van hun inkoopgedrag. Hierdoor evolueert de rol van inkoop van “onderhandelaar en besteller van goederen en diensten naar procesmanager, adviseur en facilitator.”

Leveranciers
Van Weele benadrukt dat deze evolutie ook gevolgen heeft gehad voor de rol van inkopers en leveranciers. Het nieuwe werkveld van inkoopprofessionals betekent volgens dat zij zich nu bovenal moeten focussen op het aansturen van relaties met leveranciers. Inkoopprofessionals zijn hierdoor nu eerder accountmanagers dan inkoopprocesmanagers. Aan de andere kant worden leveranciers nu uitgedaagd om “actief bij te dragen aan product- en procesinnovatie.” Mede hierdoor is de “onderlinge afhankelijkheid tussen inkopende bedrijven en leveranciers toegenomen, waardoor relaties in enkele gevallen ook kunnen uitgroeien tot partnerships.”

Brug
Als gevolg van dit proces noemt van Weele inkoop nu een “boundary spanning activity’. Het is een bedrijfsfunctie geworden dat een brug vormt “tussen de onderneming en haar externe leverancierswereld. Het grote verschil met andere bedrijfsfuncties is dat inkoop zich niet bezighoudt met het fysiek beschikbaar maken van producten en diensten, maar met het beschikbaar maken van producten en diensten, op basis van contract- en relatiemanagement. Om dit goed te kunnen doen moeten inkoopprofessionals het interne gebruikersperspectief kunnen combineren met het externe leveranciersperspectief. Ze moeten, met andere woorden, gebruikerswensen invullen, rekening houdend met de capaciteiten en belangen van leveranciers. Dat lijkt het ‘unique selling point’ van inkoop te zijn.”

 

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres