Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Inkoop en Risicomanagement

Inkoop en risicomanagement, het was tot nu toe een blinde vlek in de Nederlandse inkoopliteratuur. Het onderwerp werd wel eens aangestipt in een boek of behandeld in een artikel, maar nog nooit verscheen er een compleet inkoopboek gewijd aan dit onderwerp. Begin dit jaar werd aan deze omissie een eind gemaakt met het boek ‘Inkoop en risicomanagement’ dat in eigen beheer via Uitgeverij Dynamic Holland werd uitgegeven door een aantal gedreven NEVI-CPD leden.

Risicomanagement vraagt en krijgt meer aandacht
Risicomanagement mag zich de laatste jaren verheugen in een groeiende belangstelling vanuit verschillende disciplines binnen organisaties of bedrijven. Van oudsher zijn dat vaak een interne accountantsdienst, kwaliteitsbureau, auditafdeling en/of financiële afdeling die zich met het onderwerp risicomanagement bezig houden. Zij worden daarbij indirect aangestuurd door de accountants, die over het algemeen het externe geweten van een organisatie vormen en op verzoek van directie of managementteam aan de bel trekken bij de interne afdelingen.

Reactief in plaats van actief
Vaak komen de accountant of die interne afdelingen pas in actie als er iets fout gaat binnen een organisatie of bedrijf. Eerst moet de fout hersteld worden, maar vervolgens moet er dan een verbeterplan op tafel komen om dit soort zaken te voorkomen. Dat die acties reactief in plaats van actief zijn is op zich wel logisch. Waarom zou je (verbeter)plannen maken of risicomanagement invoeren als er op dat moment niets fout gaat binnen je organisatie of bedrijf? De afgelopen jaren is er echter zoveel fout gegaan, dat bedrijven en organisaties risicomanagement tot speerpunt maken van hun beleid

Hoe past inkoop binnen dit verhaal?
Inkoop ontbreekt (vaak) als er binnen organisaties en bedrijven over risicomanagement werd gesproken. Terecht of onterecht, ook op inkoopgebied ging er de laatste jaren genoeg fout en was er reden genoeg ook inkoop bij de gesprekken te betrekken. HSL treinen, vervoersconcessies, Noord-Zuid Lijn, politieauto’s, software-systemen, inhuur externen, leerlingenvervoer en het afgelopen weekend nog het spoorbeveiligingssysteem ERTMS. De lijst is eindeloos uit te breiden en de rol van inkoop bij dergelijke projecten is een factor van belang. De vraag is alleen hoe je inkoop aan tafel krijgt bij gesprekken over risicomanagement en de uitwerking daarvan.

De uitdaging aangenomen
Vanuit de NEVI heeft de CPD-Werkgroep Risicomanagement bestaande uit Rene Ruepert, John van den Pull, John van Meer, Jeroen Corts en Ton Weijers met ondersteuning van Martien Vromans, Cecile van Velsen en Edwin Jacobs die uitdaging aangenomen. Gedurende anderhalf jaar kwam deze werkgroep maandelijks, soms wekelijks, bij elkaar om van gedachten te wisselen over de uiteenlopende aspecten en knelpunten van risicomanagement. Het perspectief was daarbij continu gericht op inkoop.

Het resultaat: een boek en hoe nu verder
Zoals de werkgroep leden in hun inleiding al aangeven is het geen volledig handboek geworden waarin iedere inkoper de voor hem of haar toegankelijke processen, technieken en tools kan vinden. Het boek is bedoeld als eerste aanzet tot het ontwikkelen van meer aandacht voor risicomanagement vanuit inkoopperspectief. Er over meepraten, willen alle inkopers wel. Daadwerkelijk aan tafel komen bij de eerder genoemde partijen is vooralsnog een uitdaging. Met het boek in de hand kunnen inkopers in ieder geval de eerste stappen zetten. Ze kunnen het onderwerp risicomanagement in combinatie met inkoop verder exploreren en op de juiste manier onder de aandacht brengen van alle directe betrokkenen.

Meer dan geslaagd
Met die doelstelling in het achterhoofd mag je zeggen dat het boek meer dan geslaagd is. Het boek zet inkopers ertoe aan om het onderwerp risicomanagement in kaart te brengen binnen hun eigen organisatie of bedrijf. Het grote gevaar bij een onderwerp als risicomanagement is echter dat het zo breed, gecompliceerd en veelomvattend is dat er waarschijnlijk heel veel partijen over mee willen praten. Daardoor loop je het risico dat je al snel op het terrein van een andere afdeling en een ander vakgebied terecht komt. Het is voor inkopers dan ook van belang het onderwerp inkoop en risicomanagement goed af te bakenen en het boek vormt daarbij een goede leidraad.

Eindoordeel
De invalshoeken die in het boek aan de orde komen dekken een groot spectrum aan invalshoeken over het onderwerp risicomanagement in relatie tot inkoop af. Van de menselijke factor, de definities, een model, de piketpaaltjes tot en met de implementatie. De eerste vragen die je als inkoper over de onderwerpen risicomanagement en inkoop hebt, komen in het boek aan de orde en leveren in veel gevallen ook een duidelijk en helder antwoord op. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met conclusies (en in sommige gevallen) aanbevelingen. Alleen dat al zou een aanbeveling moeten zijn om dit boek aan te schaffen en je oriënteren op de kansen (en bedreigingen) die het onderwerp risicomanagement je biedt.

Beoordeling

  • Nieuwswaarde:     *****
  • Praktisch nut:        *****
  • Toegankelijkheid: *****

Aanvullende literatuur en informatie

Boekgegevens
Auteurs:

  • Rene Ruepert is, na vele jaren in de verkoop van chemische specialiteiten bij een multinational gewerkt te hebben, als zij-instromer beland in de inkoop van grondstoffen en later Non Product Related (NPR). Rene werkt momenteel als Global Lead Buyer bij Nutreco, een internationaal opererend bedrijf in de diervoederindustrie. Zijn focus is de inkoop van HR gerelateerde zaken en Indirecte inkoop.
  • John van den Pull: werkte in het verleden als technisch inkoper, chef inkoop, director logistics, hoofd juridische zaken, hoofd public relations, directeur leasemaatschappij en directeur van een aantal consultant bureaus. Verder was John docent bij de NEVI, voorzitter van de NEVI Kring Rotterdam en maakte deel uit van opleidingscommissies. Momenteel is hij Academic Director van TIAS, School for Business and Society in Tilburg. Zijn laatste publicatie is het boek ‘International Contracting’ dat hij samen schreef met Arjan van Weele.
  • John van Meer heeft in de afgelopen dertig jaar ervaring opgedaan in zes verschillende branches, B2C en B2B, op het gebied van inkoop, marketing en verkoop. Hij is oprichter van het National Safety at Work Platform (www.NSWP.nl). Sinds eind vorig jaar is John zelfstandig ondernemer met zijn BV ‘Van Meer naar Beter’ en als adviseur verbonden aan Intersafe.
  • Jeroen Corts heeft zijn eigen bedrijf Purfacts dat zich bezig houdt met spend analyse & purchasing intelligence. Door onderzoeken op het gebied van crediteurenanalyse, prestatiemeting en managementrapportage, worden nieuwe technieken ontwikkeld om zowel inkopers als het management optimaal te ondersteunen en inkoopdoelstellingen te realiseren. Jeroen is een betrokken ondernemer op het gebied van social responsability. Zo is hij de oprichter van een studiepunt (‘study spot’) in het buitengebied van Thailand.
  • Ton Weijers: hij beschikt over ruim dertig jaar ervaring op het gebied van inkoop en is tevens op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen in het vak. Hij heeft zich de afgelopen jaren breed ontwikkeld op bedrijfskundig vlak en kan als MT-lid bijdragen aan de verbetering van de bedrijfsresultaten in de volle breedte. Hij werkt geregeld mee aan publicaties over het inkoopvak.

Nederlandstalig | Paperback | 199 blz.
In eigen beheer uitgegeven | 4e druk, 2020 | EAN: 978-90-82402-0-7

Bestellen
Het boek ‘Inkoop en Risicomanagement’ is verkrijgbaar via Inkoop- en risicomanagement.

Partner van Inkoperscafé
Partner van Inkoperscafé

Reacties

Partner van Inkoperscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres