Magnifying glass Close

Inhuurproces, werk van Inkoop- èn HR professionals

Veel werkgelegenheid in Nederland wordt op een flexibele manier ingezet en de vraag die al decennia speelt is, wie is nu verantwoordelijk voor de inhuur van professionals? Is dat Inkoop, de afdelingsmanager of HR?

Zowel organisaties in het bedrijfsleven als in het publieke domein, werken met een steeds groter flexibel personeelsbestand. Volgens het CBS is momenteel één op de zeven werkende Nederlanders flexibel inzetbaar en groeit deze groep gestaag. Het einde van de groei van de flexibele schil is nog niet bereikt. Volgens TNO omvatte in 2007 de flexibele schil van de bedrijven 20%, in 2013 25% en naar verwachting is dat in 2020 30%. Een flexibele schil van professionals helpt organisaties te focussen op de eigen kerncompetenties en zo kan, in een tijd van snelle verandering, een tijdelijk tekort aan personeelsbehoefte makkelijker worden opgevangen.

Het inhuurproces blijkt vaak nog een interne kwestie waarbij weinig gebruik gemaakt wordt van de kennis uit de markt, organisaties varen vooral op eigen ervaringen. Het inhuurproces kent een hoog ‘relatie’ gehalte. De meeste mensen komen via het eigen netwerk van afdelingsmanagers binnen en als Inkoop er dan toch bij betrokken wordt, werft deze veelal op basis van tarieven, eerdere ervaringen en vooral hard-skills. We zien steeds vaker dat de voorselectie, door inkopers, zelfs geheel overgelaten wordt aan brokers of een digitaal marktplaatssysteem; hoe afstandelijk kunnen we het maken?

Deze harde voorselectie leidt niet zelden tot een mismatch tussen opdrachtgever en de interim-professional, omdat aspecten als taakomschrijving, doel en bedrijfscultuur onvoldoende worden meegenomen. HR medewerkers zijn gespecialiseerd in selectie op basis van zowel hard- als softskills maar past deze in praktijk vooral toe bij haar aannamebeleid van ‘vaste’ medewerkers. Een kans zou je denken om juist deze kennis ook in te zetten bij het inhuurproces van externe professionals.

Inhuur van professionals, vooral op het hogere niveau, moet geen feestje zijn van Inkoop maar ook niet alleen van de HR medewerker. Dit dient een gezamenlijke effort te zijn. Nieuwe wet- en regelgeving en veranderende marktomstandigheden geven hun weerslag op het personeelsbeleid, ook dat van de inhuur van derden. Kansen liggen er voor organisaties om de flexibele arbeidsschil onder de loep te nemen en de business, Inkoop en HR daarbij gezamenlijk te laten aansluiten. Eén team waar de HR- en inkoopmedewerker samenwerken met de manager(s) in de business en waar de krachten worden gebundeld en inzicht wordt gegeven in wat er leeft in de markt.

Willen organisaties overleven en klaar zijn voor de toekomst, waar schaarste aan kennis en capaciteit een rol gaat spelen, is het van belang dat muren tussen de afdelingen HR en Inkoop nu worden afgebroken en het initiatief wordt genomen om de samenwerking intensief aan te gaan. Realiseer dat bij schaarste, de serieuze interim professionals selectief worden in hun keuze en naast juist werkniveau en tarief, hun keuze ook baseren op een plezierige bedrijfscultuur. Als HR en Inkoop hun krachten bundelen, zal dit leiden tot een volwassen inhuurproces en een waardevolle flexibele schil. Het beeld zal ontstaan van een aantrekkelijke opdrachtgever die onderscheidend en klaar is voor de toekomst.

Partner van Inkoperscafé
Partner van Inkoperscafé

Reacties (2)

14 juni 2016 16:16 uur

Ik werkte ooit voor een organisatie waar inkoop en HR haar krachten op dit vlak gebundeld hadden. Dat ging prima. Totdat diverse afdelingsmanagers er zich mee gingen bemoeien; er werden lui van € 350,-/uur binnengehaald en als je daar wat van zei dan kon je je lol op. Grote bek van de inkoopdirecteur hoe ik het in m'n bolle kop haalde iemand van € 350,-/uur te accepteren, grote bek van de afdelingsmanager hoe ik het in m'n bolle kop haalde vraagtekens te durven zetten bij het uurtarief van deze door God gezonden persoon met unieke skills. Welkom bij inkoop.

8 juni 2016 10:47 uur

Beste Marc, Ik sluit me hier volledig bij aan. Het is ook mijn persoonlijke ervaring, als programmamanager Managed Services HR, dat het succes van het implementeren van een totaal visie op Inhuur het juist deze samenwerking is die een optimaal resultaat heeft opgeleverd. Waarbij ik geloof in de drie pijlers, Samenwerking, Maatwerk en Verbinding. Mvg. Job Thewissen

Partner van Inkoperscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres