Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

ING: inhuren uitzendkrachten verworven tot inkoopafdeling

Volgens een onderzoek van de ING profiteren Nederlandse uitzendkrachten niet of nauwelijks van de krapte op de arbeidsmarkt, in tegenstelling tot zzp’ers. De beperkte onderhandelingsmacht van uitzendbureaus blijkt één van de redenen te zijn dat bedrijven geen hoger loon willen betalen. Uitzenders zouden daarom hun verdienmodel moeten aanpassen, zo meldt Flexmarkt.

Voor bepaalde segmenten zijn zzp’ers inmiddels geduchte concurrenten, wat door de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 wordt versterkt. Afgezien van de zzp’ers wordt alle flexibele arbeid duurder, waardoor er een druk ontstaat op het verdienmodel van de uitzendsector. De ING voorziet dan ook dat er deels een verschuiving van werk plaatsvindt van uitzendkrachten naar zzp’ers.

Van HR naar inkoop

De beperkte onderhandelingsmacht van uitzendbureaus is één van de redenen dat (grote) bedrijven geen hoger loon willen betalen, zo blijkt ook uit het onderzoek. Bij veel bedrijven is het inhuren van uitzendkrachten verworven tot de inkoop van een homogeen product in plaats van een dienst. Werd er voorheen met de afdeling HR onderhandeld, waarbij zowel met de prijs als de kwaliteit rekening werd gehouden. Tegenwoordig onderhandelen uitzendbureaus met de inkoopafdeling, die de opdracht heeft producten tegen de laagst mogelijke prijs in te kopen. Het gaat hierbij voornamelijk om de grotere, en internationaal actieve, bedrijven, aangezien zij de belangrijkste markt voor de inhuur van uitzendkrachten zijn. Volgens de ING leidt de sterke concurrentie in de uitzendsector tot een beperking van de onderhandelingsmacht. In tien jaar tijd zijn er een kwart meer uitzendbedrijven bijgekomen, waardoor het moeilijk is om de tarieven te verhogen.

Verdienmodel aanpassen

Zzp’ers zorgen dus voor druk op het verdienmodel van de uitzendsector, maar tegelijkertijd bieden ze ook kansen voor de uitzenders. Volgens Sjuk Akkerman, ING Sector Banker Services, moeten uitzenders zichzelf opnieuw uitvinden. ‘Dat kan je maar één keer doen, anders verlies je de slag. De behoefte aan een flexibele schil bij bedrijven zal, ondanks dat het duurder wordt, niet verdwijnen. Uitzenders kunnen hierop inspringen door de zorg van de flexibele schil bij bedrijven uit handen te nemen. Bijvoorbeeld door de gehele HR-dienstverlening van de gehele flexibele schil op zich te nemen. Dit betreft dus niet alleen uitzendkrachten, maar ook oproepkrachten, zzp’ers en werknemers met een tijdelijk dienstverband.’

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres