Magnifying glass Close

Industriebeeld: Omzet hoger. productie lager

De Nederlandse industrie heeft ook in april 2005 meer omgezet dan een jaar eerder. In vergelijking met april vorig jaar was de omzet 6 procent hoger. De omzettoename is toe te schrijven aan hogere afzetprijzen. De industrie heeft in de periode maart?april van dit jaar 1.7 procent minder geproduceerd dan in de periode januari?februari.

Het producentenvertrouwen in de industrie is in mei 2005 uitgekomen op 0.8 en is daarmee iets verbeterd ten opzichte van april. Al een jaar lang zijn de veranderingen in het producentenvertrouwen beperkt. Het producentenvertrouwen in mei is dan ook vrijwel gelijk aan het gemiddelde over de afgelopen twaalf maanden.

Het volume van de bruto toegevoegde waarde daalde in het eerste kwartaal van 2005 in vergelijking met het overeenkomstige kwartaal van 2004.


Meer omzet door hogere prijzen
De omzettoename van 6 procent is ongeveer gelijk aan de stijging van de afzetprijzen. Verder telde april dit jaar een werkdag meer dan in 2004. Het positieve effect van deze werkdag op de omzet raamt het CBS op 2 procent. Het omzetvolume was gemiddeld 2 procent lager dan in april 2004.

De omzetgroei is in april 2005 bijna gelijk verdeeld over de binnenlandse en de buitenlandse markt. Ten opzichte van april 2004 heeft de Nederlandse industrie 6 procent meer omgezet in het buitenland. De toename van de omzet op de binnenlandse markt was 5 procent.

Productie daalt opnieuw
In de periode maart?april 2005 daalde de productie. na correctie voor seizoeninvloeden. met 1.7 procent ten opzichte van de periode januari?februari. De productie leverde hiermee opnieuw iets in van de kleine opleving van eind 2004 en begin 2005. De productie van grondstoffen en halffabrikaten en die van investerings- en consumptiegoederen daalde in de periode maart?april 2005.

Vergeleken met een jaar eerder was in april 2005. gecorrigeerd voor het verschil in het aantal werkdagen. de productie met 0.7 procent afgenomen.

Producenten positiever over voorraden en orderpositie
Het producentenvertrouwen is een stemmingsindicator voor de industrie. Het cijfer is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden. het oordeel over de voorraden gereed product en het oordeel over de orderpositie.

De verbetering van het producentenvertrouwen komt doordat de ondernemers beter te spreken zijn over hun voorraad gereed product. Ook zijn de ondernemers optimistischer over hun orderpositie. Ze zijn echter iets minder positief geworden over de verwachte productie in de komende drie maanden.

Ondernemers niet van plan meer personeel aan te trekken
Een op de zes ondernemers verwacht de personeelsomvang in de komende maanden te verminderen. Slechts een op de twintig is van plan het aantal personeelsleden te verhogen. Sinds begin 2004 is deze verhouding vrijwel onveranderd.

Een op de elf ondernemers verwacht lagere verkoopprijzen. Hogere verkoopprijzen worden door een op de veertien ondernemers verwacht.

Volume bruto toegevoegde waarde daalt in eerste kwartaal
Het volume van de bruto toegevoegde waarde (basisprijzen) was in het eerste kwartaal 1.8 procent lager in vergelijking met het eerste kwartaal van 2004.

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2005 voor het eerste sinds 2003 gekrompen. Het bruto binnenlands product (BBP) was 0.3 procent lager dan een jaar eerder. Belangrijke oorzaak voor de daling van het BBP is de ontwikkeling van de export. De groei van de export is in het eerste kwartaal met meer dan de helft afgenomen. Verder hebben de huishoudens minder gekocht en zijn de investeringen teruggelopen. De overheidsconsumptie groeide bescheiden.

Bron: CBS

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Reacties

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres