Magnifying glass Close

"Ik krijg veel reacties en dan merk je dat wat je gedaan hebt leeft"

Jeroen Bemelmans promoveerde in februari van dit jaar op inkoop aan de Universiteit Twente. Hij richtte zich voor zijn onderzoek specifiek op de relatie tussen aannemers en leveranciers, een nog nauwelijks ontgonnen gebied.

“Er is heel weinig onderzoek naar gedaan. Aangezien de situatie van de Nederlandse Bouwsector aan het veranderen is, was het zeer gunstig dit onderwerp te onderzoeken”, aldus Bemelmans. In het onderzoek staat zijn doel als volgt beschreven: ‘Inzicht verkrijgen in methoden waarop aannemers het managen van en de samenwerking met leveranciers kunnen verbeteren, om zo hun concurrerend vermogen te vergroten.’ Om dit doel te realiseren, heeft hij vier onderzoeksfasen doorlopen. Zo heeft hij zich onder andere beziggehouden met het ontwerpen van tools die vervolgens zijn toegepast om volwassenheidsniveaus te beoordelen.

Opmerkelijke bevindingen
Wat zijn meest opmerkelijke bevindingen waren, vindt hij lastig te benoemen. “Ik heb in alle vier de onderzoeksfases leuke dingen ondervonden.” Als hij toch iets moet noemen, refereert hij naar de laatste fase. In de vierde en laatste onderzoeksfase heeft hij beide kanten van de relatie bekeken om inzicht te verkrijgen in hoe aannemers het managen van en de samenwerking met leveranciers kunnen verbeteren. Hierbij is het leveranciersperspectief als uitgangspunt genomen. Daar kwam uit naar voren dat er veel meer beweegredenen zijn om voorkeursklant te zijn. “Eén van die bevindingen was dat volwassen gedragingen van grote invloed zijn op de klantstatus. Dat was een opmerkelijke uitkomst.”

Volgens het boekje
Bemelmans heeft zijn promotie helemaal volgens het boekje gedaan. “Ik ben eigenlijk nauwelijks moeilijkheden tegengekomen. Ik ben binnen vier jaar klaar geweest met het onderzoek en de gehele afronding.” Bemelmans vraagt zich nog eens af of er iets niet helemaal volgens plan verliep. “Wat voor iedere promovendus wel herkenbaar is, is dat wanneer hij of zij een artikel bij een wetenschappelijk tijdschrift inlevert, dat vaak traag verloopt.”

Relevantie voor de praktijk
“Ik heb gemerkt dat het echt een relevant onderwerp is voor de praktijk. Ik krijg veel reacties op mijn onderzoek en dan merk je dat wat je hebt gedaan, leeft.” Verschillende concepten en modellen zijn al door bedrijven in gebruik. Daarnaast is hij ook gevraagd om lezingen te houden. Wat hij in de nabije toekomst nog wil bereiken, is een publicatie van zijn vierde onderzoeksfase in een wetenschappelijke tijdschrift. De eerste drie fases zijn inmiddels al gepubliceerd. “Het gaat mij voornamelijk om de relevantie voor de praktijk en de reacties die je krijgt.”

Momenteel heeft Bemelmans verder geen nieuwe plannen op het gebied van inkoop. “Ik ben op het moment werkzaam als inkoopadviseur bij Coppa Consultancy, dus ik zit nog volop in het inkoopvak”, aldus de voormalig promovendus.

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Reacties

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres