Magnifying glass Close

Hoogste PMI (inkoopmanagersindex) in 31 maanden; PMI: 56.8

De NEVI PMI ® steeg naar 56.8 in november, het hoogste cijfer sinds april 2011.

De productieomvang was aanzienlijk hoger dan vorige maand. Het aantal nieuwe orders was opnieuw groter en bovendien was dit de grootste toename in 31 maanden. Het aantal nieuwe export orders bereikte het hoogste niveau sinds april 2011.

De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk nam voor het eerst in 32 maanden toe, zij het in geringe mate. De levertijden werden aanzienlijk langer. De hoeveelheid ingekochte materialen nam in de grootste mate toe sinds april 2011 en de voorraad ingekochte materialen steeg voor de vierde maand op rij, al was deze stijging de kleinste in die periode. De voorraad gereed product daalde voor de twaalfde achtereenvolgende maand.

De werkgelegenheid steeg in november voor de derde maand op rij en wel in de grootste mate sinds juli 2011.

De inkoopprijsinflatie bereikte het hoogste niveau in 12 maanden en de verkoopprijzen stegen eveneens, zij het beperkt. 

Drie deelindices uitgelicht:

Nieuwe orders index
De gegevens voor november wijzen op de grootste stijging van het aantal ontvangen nieuwe orders in 31 maanden. Ongeveer 37% van de panelleden maakte melding van een groter aantal nieuwe orders, tegenover 14% die een daling noteerde. De gegevens duiden erop dat de verbetering van de vraag heeft bijgedragen aan de toename van het aantal nieuwe orders.

pmi - november 2013 - nieuwe orders

 

 

Productie niet gereed index
Na 39 maanden van daling, steeg in november de hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk bij de Nederlandse productiebedrijven. Deze toename was echter beperkt. De panelleden schreven de toegenomen achterstanden toe aan het grotere aantal ontvangen nieuwe orders en de vertraagde leveringen van bestelde artikelen. Ongeveer 15% van de bedrijven noteerde grotere achterstanden, terwijl 12% melding maakte van een daling.

PMI - November 2013 - Productie niet gereed

 

Werkgelegenheid index
De werkgelegenheid bij de bedrijven in de Nederlandse industrie steeg in november voor de derde maand op rij. Dit was bovendien de grootste stijging sinds juli 2011. De panelleden die melding maakten van grotere personeelsbestanden, schreven dit vaak toe aan de grotere werkdruk. Bedrijfsuitbreidingsplannen werden eveneens genoemd als factor voor het aannemen van meer personeel. 

PMI - November 2013 - Werkgelegenheid

 

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Reacties

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres