Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Hoe vergroot je de zichtbaarheid van de toeleveringsketen?

Tijdens de coronacrisis traden vertragingen en verstoringen in de toeleveringsketens op. Inkoop kon deze onvoldoende opvangen door een gebrek aan zicht op de toeleveringsketen en leveranciers. Dit laat zien hoe belangrijk zichtbaarheid, in het Engels ‘visibility’, van de toeleveringsketen is voor de inkoop. Wat is nodig voor voldoende zichtbaarheid?

Bij de zichtbaarheid van de toeleveringsketen gaat het om de gegevens en alle logistieke bewegingen op ieder niveau van de keten. Het betreft realtime en bruikbare gegevens van de grondstofwinning tot verwerking, productie, assemblage en eindlevering. Zichtbaarheid is nodig om snel in actie te kunnen komen voor het effectief beïnvloeden van bewegingen in de toeleveringsketen. Zo voorkom je een te hoge buffervoorraad, inefficiënt transport, onduidelijkheid, klantontevredenheid en voedselverspilling.

Zichtbaarheid is noodzakelijk omdat je alleen kunt verbeteren wat je kunt zien, meten en sturen. Het belang van zichtbaarheid van de keten blijkt ook uit onderzoek van logistiek bedrijf Geodis. Dit laat zien dat bedrijven met volledige zichtbaarheid van de toeleveringsketen gemiddeld een beter bedrijfsresultaat hebben dan bedrijven met een beperkt zicht. Bedrijven beseffen dit ook. Uit onderzoek van Zetes, een adviesbureau op het gebied van de supply chain, blijkt dat bijna negentig procent van de beslissers van Europese retailbedrijven topprioriteit geeft aan betere zichtbaarheid van de toeleveringsketen. Tegelijk had 94 procent dat nog niet voor elkaar gekregen. Er zijn dus hindernissen. Het gaat onder andere om een (verondersteld) gebrek aan kennis, te weinig tijd, gebrek aan financiële middelen en zorgen over beveiliging en risico’s. Volgens Zetes is realtime-zichtbaarheid van de toeleveringsketen een van de drie gebieden die de komende jaren de meeste aandacht verdienen.

Ander onderzoek van analistenbureau Gartner laat zien dat zichtbaarheid voor supplychainprofessionals het vijfde belangrijkste aandachtspunt is in hun werk. “Zichtbaarheid verschaft het inzicht dat supplychainprofessionals nodig hebben om de juiste beslissingen te nemen en grip te houden op de kosten. Je kunt je kosten niet verlagen als je niet weet waardoor ze stijgen”, zo stelt Bart De Muynck van Gartner.

De zichtbaarheid van toeleveringsketens heeft te lijden onder toenemende complexiteit en de vele mogelijke ketenverstoringen. Denk aan abnormale weersomstandigheden, natuurrampen, pandemieën, menselijke fouten, technische problemen, economische spanningen en oorlogssituaties. Organisaties verloren bijvoorbeeld tijdens de coronapandemie snel hun zicht op de toeleveringsketen toen meerdere ketenverstoringen tegelijk plaatsvonden.

Informatiestromen
Bij de zichtbaarheid van de toeleveringsketen draait het om het verzamelen van de juiste informatie op de juiste plaats. De toeleveringsketen van een bedrijf begint bij de kleinste en verste leverancier en loopt via de organisatie door tot aan de eindklant. Het volgen van producten via deze schakels is een uitdaging. Zelfs binnen een organisatie kan het al moeilijk zijn om zicht op de supply chain te houden. Een andere factor van belang is dat dezelfde informatie voor de hele organisatie toegankelijk is. Inkoop heeft dan bijvoorbeeld toegang tot exact dezelfde informatie als verkopers.

Om de informatiestromen over de keten goed te organiseren, kan je deze onderverdelen in upstream (leveranciers), binnen je bedrijf (intern) en de keten richting je klanten (downstream). Let hierbij speciaal op de leveranciers verderop in de keten. Bij een crisis kan bijvoorbeeld blijken dat zowel je eerste als tweede leverancier hun grondstoffen krijgen van dezelfde achterliggende leverancier. De drie delen (upstream, intern en downstream) kan je door verschillende mensen laten aansturen.

Transparantie
Vervolgens kun je overgaan tot het vergroten van de zichtbaarheid. Hiervoor zijn transparantie, traceerbaarheid en voorspelbaarheid van belang. Met transparantie kan een onderneming de volledige toeleveringsketen in beeld brengen en krijgt ze een beter zicht op alle invloedsfactoren in die keten. Voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) is transparantie van de toeleveringsketen van bijzonder belang. Inkoop kan dan zien in hoeverre producten en leveranciers voldoen aan de ESG (environment, social, governance)-criteria.

Technologieën zoals blockchain en artificiële intelligentie (AI) spelen een rol bij de verbetering van die transparantie. Hiervoor is het noodzakelijk dat partijen elkaar vertrouwen en dezelfde systemen toepassen. Met blockchain als gemeenschappelijk en niet door afzonderlijke partijen te veranderen database, zijn alle (wijzigingen van) data herleidbaar. Zo kan iedere ketenpartner op ieder moment nagaan wat er met een product gebeurt in een schakel van de toeleveringsketen.

Het door ketenpartners werken met dezelfde AI-technieken zorgt voor nog meer transparantie. Hierdoor kunnen partijen direct, dus realtime, informatie uitwisselen. Uiteindelijk zouden de AI-systemen van de partners in een keten zelfs zelfstandig onderling kunnen communiceren om zo tot de meest accurate uitwisseling van gegevens en analyses te komen.

Traceerbaarheid
Terwijl het bij transparantie gaat om het in kaart brengen van de hele toeleveringsketen, richt traceerbaarheid zich op de weg die grondstoffen of componenten door de keten afleggen. Uitgangspunt is het realtime volgen van leveringen. Hiervoor is meer nodig dan de input van leveranciers en logistieke bedrijven, namelijk ook het gebruik van IoT (internet of things)-technologie. Er zijn verschillende volgopties, waaronder RFID-technologie (radio-frequency identification), verbonden IoT-sensoren en gespecialiseerde laagfrequente volgnetwerken waarmee je de locatie en status van zendingen kunt traceren. Om het zich echt te optimaliseren, moet je ook het pad van grondstoffen en componenten kunnen volgen door de fabrieken waar ze worden verwerkt en gebruikt in het productieproces.

Voorspelbaarheid
Naast transparantie en traceerbaarheid is voorspelbaarheid een steeds onmisbaarder element. Volgens supplychaindeskundige Lora Cecere hebben bedrijven voor echte zichtbaarheid van de toeleveringsketen meer nodig dan weten wat er gebeurt. Ze moeten durven voorspellen wat er kan gebeuren. Dat kan op basis van big data met hulp van machine learning en geavanceerde algoritmes. Hiermee kun je grote hoeveelheden gegevens over externe en interne omstandigheden analyseren, de juiste verbanden leggen en met de uitkomsten je basis-softwaresysteem (bijvoorbeeld ERP) voeden. Op basis van een analyse van ladingen is het zo bijvoorbeeld mogelijk een dynamisch model voor de geschatte aankomsttijd te maken. Het is de uitdaging voor inkoop om verder met deze voorspellende intelligentie aan de slag te gaan.

Steeds complexer
De verwachting voor de komende jaren is dat toeleveringsketens nog complexer en dynamischer worden om te kunnen blijven voorzien in de vraag van de eindklant. Een duurzame en directe zichtbaarheid is daarbij onmisbaar. Voorspelbaarheid gaat hierbij een essentiële rol spelen.

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Mis niets en ontvang gratis E-book!

Schrijf je nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief. Ontvang het laatste inkoopnieuws automatisch in je mailbox en ontvang het e-book 'De 6 juridische topics bij de inkoop van IT'.
close-link