Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Hoe vang je het tekort aan inkopers op?

De krapte op de arbeidsmarkt neemt steeds meer toe door vergrijzing en de economische groei. Ook het vak inkoop staat al op een lijst van UWV met ‘kansberoepen’. InkopersCafé interviewde directeur opleidingen en examens bij NEVI Jeroen Hulsman over oplossingen voor het tekort aan inkopers.

Jeroen Hulsman benadrukt dat er sprake is van een behoorlijk arbeidsmarktprobleem: “Onderzoek van NEVI toont dit aan (Nationale Inkoopenquête 2018). Naast te weinig aanwas is het werkloosheidspercentage met 1% bij inkopers ook lager dan het Nederlandse gemiddelde van 3,4% (CBS eerste kwartaal 2019). Verder is de mobiliteit laag. Hoewel 65% van de inkopers zegt een andere baan te ambiëren, is  slechts 15% actief op zoek naar een nieuwe baan, terwijl 50% niet actief zoekt. UWV heeft inkoper ook als kansberoep bestempeld, een beroep waar de kans op werk gemiddeld of hoger is.”

Gedragsprofiel

Het arbeidsmarktprobleem kan volgens Hulsman worden opgevangen met meer inkopers en/of een hogere productiviteit. “Aan meer inkopers kan je allereerst komen via zij-instroom. Voor het gewenste snelle resultaat is het belangrijk dat mensen het juiste gedragsprofiel hebben, voordat je in ze investeert om ze het vak te leren. Dat moet passen bij de sector en het inkoopwerk. Denk aan analytisch vermogen, conceptueel denken en ondernemend zijn.” Voor het juiste gedragsprofiel biedt NEVI R-CEPt aan, met een assessmentgedeelte om te bepalen wie je aan boord haalt of naar welke gedragsprofielen je moet zoeken. “Je kunt met zo’n assessment nagaan of iemand als inkoper kan werken. Daarnaast kan je een training op een gedragsprofiel afstemmen. De combinatie van het juiste gedrag en de goede inhoudelijke expertise maakt dat inkopers excelleren in hun vak.”

Ouderenparticipatie

Een andere optie is om inkopers van buiten de EU te halen. “Dat is momenteel wel lastig vanwege regelgeving.” Ook kan je volgens Hulsman aan inkopers komen door de ouderenparticipatie te bevorderen. “Je kunt ouderen heractiveren en omscholen.”

Samenwerking met hbo en wo

Daarnaast is het nodig om nieuwe mensen op te leiden. Samen met het hbo en wo interesseert NEVI studenten voor het vak. “We verzorgen bijvoorbeeld samen met hbo’s bijeenkomsten. Daarnaast reiken we jaarlijks awards uit voor de beste scripties. Ook kent NEVI een studentlidmaatschap. Verder hebben we sinds 1988 de NEVI Research Stichting (NRS). Daarmee maken we wetenschappelijk onderzoek en – onderwijs  mogelijk. Zo bevorderen we dat studenten in het reguliere onderwijs al kennismaken met het vak inkoop.”

Imagobuilding

Verder is het belangrijk om de interesse in het vakgebied te bevorderen en de diversiteit van het vak te tonen. “We hebben bijvoorbeeld een campagne ‘inkoop in de schijnwerpers’ gericht op imagobuilding. Dat loopt via de social media Facebook, Twitter en LinkedIn.” Ook organiseert NEVI landelijke en lokale events en netwerkbijeenkomsten voor haar leden. “Die zijn ook opengesteld voor andere geïnteresseerden in het vak. Voor onze opleidingen hebben we informatie-avonden in het land.”

Publieke sector

Het arbeidsmarktprobleem in de inkoop speelt het meeste in de publieke sector. NEVI wil daarom samen met de publieke sector nieuwe inkopers bereiken onder meer door events met partners. “Een voorbeeld was de zeer druk bezochte ledendag van NEVI in samenwerking met het ministerie van Defensie in het Nationaal Militair Museum in Soest.”

Strategisch businessvraagstuk

Bij het tekort aan inkopers speelt de evolutie van het vak mee. “Inkoop wordt steeds meer een businessvraagstuk”, benadrukt Hulsman . “Daarnaast zie je steeds meer specialisatie naar sector. Voor die nieuwe invulling vraagt de markt minimaal competenties op hbo-niveau, zo blijkt uit vacatureonderzoek. De wijzigingen in het werk leiden tot nieuwe opleidingsbehoeften. Wij bieden onze leden hierop afgestemde mogelijkheden aan.” Automatisering lost het tekort aan inkopers niet zomaar op. “Voor het werk van een hedendaagse inkoopprofessional geldt volgens onderzoekers dat circa 80% kan worden geautomatiseerd en 20% niet. Met name de operationele inkooprol verdwijnt. inkoopprofessionals gaan zich concentreren op dat deel dat niet kan worden geautomatiseerd.”

Hogere productiviteit

Het verhogen van de productiviteit biedt ook een oplossing voor het tekort aan inkopers. NEVI schenkt hieraan in de nieuwe beleidsvisie (2019) expliciet aandacht. “We bieden ‘tools’ aan voor het beter en slimmer inkopen. Een voorbeeld is ‘What’s the price’ voor ondersteuning bij fact based negotiation. Hiermee kan een inkoper real time prijzen opvragen en gebruiken bij het onderhandelen. Het zorgt voor een betere onderhandeling en het bespaart de inkoper tijd. We zoeken nu actief naar start-ups of grown-ups met tools die specifieke oplossingen bieden voor inkopers om hun werk beter te doen. Dan kunnen bestaande oplossingen zijn of tools die we samen ontwikkelen.”

Toekomstige inkopers Enkele jaren geleden heeft NEVI het platform NEVI Kennislab ontwikkeld. Het NEVI Kennislab biedt inkopers, maar zeker ook geïnteresseerden in het inkoopvak (waaronder zij-instromers en studenten) veel actuele kennis over het vakgebied inkoop. “De site bevat actuele en relevante kennis over inkoop en supply management. Dat trekt veel bezoekers via de reguliere onlinezoekkanalen, zoals Google. Zo bereiken we via het onlineplatform mensen van buiten de inkoop met het onderwerp. Hier zitten misschien wel toekomstige inkopers tussen.”

Partner van Inkoperscafé
Partner van Inkoperscafé

Reacties (1)

inkoperscafe gebruiker 21 mei 2019 12:53 uur

Mooi om te zien dat er grote aandacht is voor de positie van de inkoper. Daarnaast ligt er nog een mogelijke grotere opgave bij het opleiden en werven van contractbeheerders en -managers. M.n. In het sociaal domein van de publieke sector zien we de rol van de inkoop (m.i. terecht) wat meer naar de achtergrond verschuiven.

Partner van Inkoperscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres