Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Hoe lang duurt het voordat de inkoper wordt ingeruild voor een stuk software?

Digitalisering binnen inkoop wil nog niet erg vlotten. Zo blijkt ook uit ons nationale inkopersonderzoek naar de status van digitalisering. Waar HR, Marketing en andere disciplines verder zijn, blijft inkoopdigitalisering achter. Dit betekent niet dat dat zo blijft. We weten immers hoe het werkt met de wet van de remmende voorsprong. Inkoop kan andere afdelingen net zo makkelijk inhalen. Zeker nu de rol van inkoop niet langer alleen maar gaat om het kopen van de goedkoopste producten bij de beste leveranciers. Inkoop is volop in transitie. Mede door druk van de directie om meer en beter inzicht te krijgen in de impact van inkoopresultaten op de business. Bovendien is slimme software volop voorhanden. Dit nieuwe toegankelijke gereedschap kan veel inkooptaken overnemen. Het duurt niet lang meer voordat dat de normaalste (inkoop)zaak van de wereld is.

Slimme software zoekt juiste leverancier
Wat dacht u van een slimme computer die vaststelt wat het beste moment is om ruwe koffiebonen in te kopen? Of een zelflerend veilingsysteem dat de juiste leveranciers voor een aanbesteding uitnodigt. Toekomstmuziek? Zeker niet. Met zogenaamde kunstmatige intelligentie kun je nu al tegen een computer aanpraten met de vraag naar de juiste leverancier voor de aankoop van nieuwe auto-onderdelen.

Ook Coca-cola doet al een tijdje beroep op slimme algoritmes voor de inkoop van de juiste advertentieplekken. De digitale assistente van Lufthansa zorgt ervoor, dat ze in een rap tempo haar weg vindt in 120 ERP-systemen op zoek naar gerichte leveranciersinformatie. Met gezichtsherkenningstechnologie van Facebook kun je een foto maken van een product waarna de computer de beste leveranciers erbij zoekt.

Kortom, nu al kunnen we stellen dat technologie slimmer is dan menig inkoper. Of wat genuanceerder, slimme software is in staat veel sneller de juiste analyses te maken voor de beste beslissingen. Daarmee rijst de vraag of dit het begin is van het einde van de inkoper. Zo’n vaart zal het niet lopen, maar het valt niet te ontkennen dat de rol van de inkoopafdeling drastisch verandert.

Inkoper wordt business strateeg
Moeten we ons ongerust maken? Ja en nee. Ik voorzie dat het werk van de inkoper alleen maar leuker wordt. Slimme technologie zal in eerste instantie het routinematige werk overnemen. Daar waar inkopers nu nog eindeloos broeden op Excel sheets waarmee met alle mogelijke moeite gegevens verzameld worden, neemt de computer dat straks moeiteloos over. Zo ontstaat meer ruimte voor de inkoper om zijn strategische rol verder te ontwikkelen. Niet iedereen zal die ambitie hebben. Dus ja, wellicht is niet elke inkoper hiervoor in de wieg gelegd.

Bovendien hebben we nog wat hobbels te nemen. Inkoopafdelingen verzamelen grote hoeveelheden data. De kunst is hoe daar optimaal van te profiteren. Dat is wat mij betreft één van de grootste inkoopuitdagingen komend decennium. Veel organisaties werken nog altijd met traditionele systemen die gericht zijn op ondersteuning van administratieve processen. Die zijn in eerste instantie niet ingericht voor de gebruiker. Deze dure systemen de deur uitzetten, is geen optie. Dus inkopers moeten op zoek naar nieuwe manieren om informatie uit oude systemen te ontsluiten.

De inkoper die in staat is om de juiste informatie samen te brengen, te (laten) analyseren en datapatronen kan herkennen, gaat echte waarde toevoegen. Dat vraagt om nieuwe creativiteit en effectiviteit. Zo kunnen inkoper en slimme software goede maatjes van elkaar worden. Dat is heel wat anders dan elkaar vervangen. Bereidt u zich daar al op voor?

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties (1)

John van Veen 25 augustus 2017 14:22 uur

Inderdaad een onomkeerbare ontwikkeling en voor vele organisaties een kans anders dan een bedreiging! De inkoper zal naar verwachting over een tiental jaar niet meer in de huidige vorm bestaan. Verschillende “Future Procurement” studies geven aan dat ontwikkelingen als cloud computing, IoT, Virtually Integrated Enterprises, data mining, big data management sophistication en cognitieve agents een disruptieve uitwerking op de inkoopfunctie zullen hebben. Disruptief in de zin dat dit een opportunity is voor vele organisaties (en inkoopprofessionals!!) die bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen en technieken integreren in zoiets als “Virtual Supplier Rooms”. Uiteindelijk zal dit nieuwe inkooprollen opleveren, nieuwe skills (analytics!) vragen waardoor er meer ruimte gaat ontstaan voor de ‘business strateeg’ zoals Marcel deze noemt.

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres