Magnifying glass Close

Hanze Inkoopseminar 2014 – Signed, Sealed, Delivered

Eind januari vond inmiddels voor de 9e keer al weer het Hanze Inkoopseminar plaats. Locatie Hanzehogeschool Groningen waar het conferentiecentrum De Appel gevuld was met meer dan 225 enthousiaste bezoekers. Niet ten onrechte, want met een mix van studenten en inkopers hangt er bij dit seminar altijd een verfrissende en energieke sfeer. Het resultaat van interactie tussen mensen uit het onderwijs en de praktijk. Onderwerp dit jaar: ‘Contractmanagement – Signed, Sealed, Delivered’, belicht vanuit de wetenschappelijke theorie (Arjan van Weele) en de dagelijkse praktijk (Jordie van Berkel).

Contractmanagement – signed, sealed, delivered
Het gebeurt niet vaak dat een seminar flitsend en swingend van start gaat. Bij het Hanze Inkoopseminar is dat in de loop der jaren uitgegroeid tot een traditie via een door de studenten zelf gemaakte video. Dit jaar werd de video ook nog eens gevolgd door de muziek van Stevie Wonder. De titel van zijn liedje ‘Signed, Sealed, Delivered’ vormde de ondertitel van het seminar over contractmanagement om aan te tonen dat de samenwerking tussen leverancier en opdrachtgever na contractondertekening pas echt begint.

Arjan van Weele – wetenschappelijke theorie
Aan de hand van professor Arjan van Weele werden de bezoekers in eerste aanleg getrakteerd op een aantal voorbeelden over hoe het contracteren van (facilitaire) diensten de verkeerde kant op gaat en een beeldende anekdote over het schoonmaken van zijn auto door een neefje van 13 jaar. Via een nadere uitleg over het vakgebied facilitair management introduceerde hij de ‘Agency theory’ en het ‘Agency problem’. Dit laatste doet zich voor als partijen (leverancier en opdrachtgever) verschillende doelstellingen hebben, er ongelijkheid van informatie is bij partijen en ze tenslotte ook nog een verschil van inzicht hebben over risico’s en risico’s delen.

Vervolgens stond hij stil bij een viertal mogelijke perspectieven op de relatie tussen leverancier en opdrachtgever: dyadisch, keten, waardeketen en netwerk. Arjan van Weele sloot zijn presentatie af met het advies een maximale klantwaarde te creëren vanuit het waardeperspectief, de relatie tussen leverancier en opdrachtgever te verbeteren en daarnaast de naleving de gemaakte afspraken goed te bewaken.

Jordie van Berkel – dagelijkse praktijk
Na de pauze was het de beurt aan Jordie van Berkel die enthousiast begon met een interactief deel waarbij de aanwezigen konden reageren op een vijftal stellingen uit de weerbarstige praktijk van facilitair contractmanagement. Vervolgens verdeelde zij de facilitaire contracten in twee types: regiegestuurde contracten op basis van inspanningsverplichting en prestatiecontracten op basis van resultaatsverplichting.

Middels een aantal karakteristieken gaf zij aan dat het afsluiten van een prestatiecontract misschien wel het meest gewild is, maar ook de grootste uitdagingen biedt. Met het benoemen van zeven valkuilen voor dit type contract illustreerde zij de uitdagingen voor het goed uitvoeren van prestatiegericht contractmanagement. Jordie van Berkel sloot haar presentatie af met de uitspraak dat succesvol contractmanagement begint met het besef van een paradigma verschuiving en dat het resultaat voor 50% gebaseerd is op leiderschap, voor 30% op veranderaanpak en voor 20% op focus. 

NEVI Purchase Promise Award 2014
De laatste jaren is het gebruikelijk dat men het Hanze Inkoopseminar eindigt met het bekend maken van de Winnaar van NEVI Purchase Promise Award. Marliese Gevers reikte namens NEVI dit jaar de prijs uit aan Alie Werkman en Mariele Arns voor hun afstudeeropdracht bij het Nederlandse Rode Kruis. Motto: Inkopen, een goed doel op zich. Opvallend was dat van de drie genomineerde opdrachten er twee waren uitgevoerd bij een goed doel. De doelstelling van NEVI om via haar maatschappelijk partnership met VFI, de vereniging van goede doelen organisatie, de professionalisering van inkoop bij goede doelen te ondersteunen zal daar niet vreemd aan zijn geweest.

Op weg naar lustrum in 2015
Wat dit jaar opviel was het weer gegroeide aantal bezoekers, het grote aantal presentaties van studenten en en het hogere kwaliteitsniveau. Het geeft aan dat het volgen van een inkoopopleiding op HBO niveau zich op een groeiende belangstelling mag verheugen en dat de basis voor de toekomst van het inkoopvak hier wordt gelegd. Een reden te meer om als inkoopprofessional volgend jaar aanwezig te zijn bij het lustrum van het Hanze Inkoopseminar. Ook op inkoopgebied gaat er niets boven Groningen. 

Nadere informatie
Als je meer wilt weten over wat er te zien was op het Hanze Seminar kun je de volgende links aanklikken:

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Reacties (2)

3 maart 2014 22:22 uur

Hello! baekkck interesting baekkck site! I'm really like it! Very, very baekkck good!

3 maart 2014 22:20 uur

Hello! gckbadg interesting gckbadg site! I'm really like it! Very, very gckbadg good!

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres