Magnifying glass Close

Goed product, goede risicoanalyse

Het is de trend: steeds meer consumenten wensen verantwoorde producten. Inkopers willen graag in die behoefte voorzien, maar dat blijkt niet altijd eenvoudig. Een product gaat van hand tot hand, soms in meerdere fabrieken, waardoor het niet altijd eenvoudig is goed zicht te hebben op de productiewijze. Ik heb er voldoende ervaringen in opgedaan: kleine importeurs kopen goederen in van tussenbedrijven, die op hun beurt in contact staan met verkopers in Hong Kong of elders in Azië. Deze verkopers plaatsen de bestelling bij weer een andere fabriek, de uiterste schakel die het product vervaardigt.

In deze omslachtig ogende, onoverzichtelijke keten kan afname van goederen  van overzeese suppliers een rits risico’s opleveren. Een simpel voorbeeld: in vele landen werken kinderen in fabrieken en landbouwbedrijven. Dat druist niet alleen in tegen elke wetgeving, maar is tevens een grote bedreiging voor merken. Imagoschade is in vele gevallen even schadelijk voor het merk als goederen die laattijdig of met inferieure kwaliteit worden geleverd.  

Ik begrijp als geen ander dat het beheer van sociale en financiële risico’s een omzichtige opdracht is. Het is gebruikelijk uitgebreide evaluaties door te voeren op fabrieken, alvorens orders te plaatsen. Zo’n beoordeling bevat tal van elementen, van een controle op de naleving van sociale voorwaarden tot aan informatiewinning over de productiecapaciteiten van een fabriek. Bedrijven die op een adequate manier gerund worden, hebben een grotere kans goederen op tijd te leveren, alsook de werkomstandigheden van de plaatselijke arbeiders te respecteren.

Van een toenemend aantal bedrijven wordt verwacht dat ze de zogenaamde Due Dilligence met betrekking tot mensenrechten toepassen. Dit proces heeft als doel de impact op mensen- en arbeidersrechten te identificeren,  te voorkomen, te verzachten en de handelaars op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Zowel de VN als de OESO adviseren bedrijven deze Due Dilligence zo vroeg mogelijk in handelsbetrekkingen te introduceren, omdat ze mensenrechtenschendingen al kunnen voorkomen in de fase waarin zij handelscontracten beklinken.

In mijn functie als Capacity Building Manager voor Business Social Compliance Initiative (BSCI) ontwikkel ik speciale opleidingen voor inkopers. In dergelijke workshops maken we inkoopafdelingen bewust van de mogelijke manieren waarop ongelukken en een matige gezondheid op de werkvloer kunnen leiden tot een slechte levenskwaliteit voor arbeiders. Ook de impact op handelsbetrekkingen nemen we daarin mee: vermindering in productie, beschadigingen, toename van verzekeringskosten of zelfs rechtszaken. Het geeft bedrijven zicht op het risicopotentieel.

Een goed voorbeeld van hoe een bedrijf een verantwoordelijke inkoopstrategie kan bewerkstelligen, is de werkwijze van Heiploeg Group. Europa’s leidinggevende garnaalboer, in Nederland gevestigd, nam een pioniersrol op zich door als eerste in zijn branche een systeem op te zetten waarbij sociale regels in risicolanden gevrijwaard worden. Om zijn inkopers met BSCI kennis te laten maken, en hen te motiveren dit systeem effectief toe te passen, werden zij uitgenodigd voor een diepgaande training. De inkopers hebben een hechte band gecreëerd met toeleveranciers. In handelsgesprekken  hecht men veel waarde aan het sociale belang. Tegenwoordig maakt de BSCI Code of Conduct onderdeel uit van Heiploegs inkoophandboek.

Het succes van Heiploeg is geworteld in een robuuste risicoanalyse en jarenlange betrekkingen met dezelfde toeleveranciers. Toch had het veel voeten in aarde voordat Heiploeg deze stap voorwaarts kon zetten. BSCI is zich ervan bewust dat dit geen vanzelfsprekend proces is en dat er veel obstakels op de weg kunnen liggen. Maar als mogelijke belemmeringen eenmaal zijn overwonnen, betaalt zich dat geheid terug. Hoe zit het eigenlijk met uw risicoanalyse? Kunt u de consument al van een zorgeloos en verantwoord product voorzien? Als u het mij vraagt wordt dat een van de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren.

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Reacties

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres