Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Gemeente besteedt niet aan: Nederland mogelijk gedaagd

In december 2003 stuurde de Commissie Nederland een zogenaamd met reden omkleed advies. waarin zij om uitleg vroeg over de door Hoogezand-Sappermeer gevolgde procedure. Een dergelijk advies een stap in een zogeheten inbreukprocedure. die de Commissie instelt als zij meent dat een lidstaat zijn verdragsverplichtingen niet nakomt (art. 226 EG-Verdrag). Uiteindelijk kan zo’n procedure er in uitmonden dat de Commissie de lidstaat voor het Europese Hof van Justitie daagt. omdat zij niet tevreden is met de uitleg van de lidstaat. Nu de Commissie besloten heeft de zaak aanhanging te maken. is die fase bijna bereikt (het is op dit moment nog niet helemaal zeker of de Commissie ook ‘doorzet’).

Hoogezand-Sappemeer verleende voor de renovatie van het stadscentrum diverse opdrachten aan ??n bedrijf. zonder enige vorm van concurrentie mogelijk te maken. De Commissie achtte die werkwijze in strijd met het Europese aanbestedingsrecht. Weliswaar bleef de waarde van de opdracht onder het drempelbedrag waarboven Europees aanbesteden vereist is (in dit geval de 5 miljoen euro van de richtlijn Werken). maar de Commissie is van mening dat de principes van het aanbestedingsrecht altijd gelden. Die uitgangspunten (transparantie. objectiviteit en non-discriminatie) zijn gebaseerd op het EG-Verdrag. en daarmee onderdeel van zogenaamd primair recht. Decentrale overheden moeten er bij het verlenen van een opdracht dus te allen tijde rekening mee houden. Het is met name van belang dat er een ‘passende mate van openbaarheid’ wordt betracht – waarmee bedoeld wordt dat ruchtbaarheid wordt gegeven in een medium dat mogelijke inschrijvers bereikt. en dat de aankondiging inhoudelijk voldoet aan een aantal eisen.

Hoe dichter de waarde van de opdracht in de buurt van de relevante drempelwaarde ligt. hoe meer de aanbestedende dienst rekening moet houden met bovengenoemde uitgangspunten – en hoe meer de opdracht op een ‘echte’ aanbesteding gaat lijken. Aan de andere kant kan de waarde van een opdracht ook zo laag zijn. dat uitgebreid aankondigen weinig zin heeft – ook al omdat Brussel er weinig belangstelling voor zal hebben. Waar de grenzen liggen. is onduidelijk. Een uitspraak van het Hof over deze materie zal door dan ook met belangstelling tegemoet worden gezien.

Overigens heeft de Commissie al v

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres