Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Geen Europese behandeling van Wet zorgplicht kinderarbeid

Het is onduidelijk of de Wet zorgplicht kinderarbeid er gaat komen. De behandeling van de wet in de Eerste Kamer werd in december uitgesteld tot na het kerstreces. De partijen gaven aan tegen kinderarbeid te zijn, maar twijfelden over de effectiviteit van de wet. Minister Kaag merkte daarnaast op dat een Nederlandse toezichthouder geen bevoegdheden heeft in het buitenland. Mede daarom zouden de Kamerleden liever zien dat dit initiatief in Europees verband opgepakt wordt. Dat ligt echter niet in het verschiet, vertelt Judith Sargentini, Europarlementariër van GroenLinks, aan InkopersCafe.nl.

Het wetsvoorstel van initiatiefnemer Attje Kuiken (PvdA) voorziet in de invoering van zorgplicht, die moet voorkomen dat Nederlandse producten met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen. Aan bedrijven wordt gevraagd te verklaren dat zij het nodige doen om kinderarbeid te voorkomen. Als na een klacht en toetsing blijkt dat het bedrijf zijn verplichtingen niet nakomt, dan kan een bestuurlijke boete worden opgelegd. Bestuurders van bedrijven die meerdere keren beboet zijn, kunnen strafrechtelijk worden vervolgd.

Geen politieke steun
Na het kritiek in de Eerste Kamer zag Kuiken zich genoodzaakt om zich over de punten te buigen en met een corrigerend wetsvoorstel te komen. De behandeling werd daarom op haar verzoek uitgesteld tot na het kerstreces. Tot op heden is er geen vervolg geweest in de Eerste Kamer. Op e-mails van InkopersCafe.nl aan Kuiken komt geen reactie. Desgevraagd zegt de woordvoerder van de Eerste Kamer dat hij de kans klein acht dat het wetsvoorstel succesvol zal worden aangenomen. Hij geeft aan dat er weinig politieke steun is.

Europese behandeling
Op de vraag of een Europese behandeling van het wetsvoorstel van Kuiken in het verschiet ligt, antwoordt Sargentini stellig ‘nee’. Ook geeft de Europarlementariër aan dat wetgeving in Nederland op handel heel moeilijk is. “Uiteindelijk worden importregels Europees gesteld. Je kunt niet een product van de Nederlandse markt weren als het niet geweerd wordt van een andere markt. Dus hier gaat het waarschijnlijk om rapportageplicht. Ik vind het jammer dat deze regelgeving noch in Brussel, noch in Den Haag van de grond komt.”

Dit artikel is onderdeel van het dossier ‘ketenverantwoordelijkheid’. Eerder verschenen de artikelen ‘Kledingindustrie maakt vuile handen in Myanmar’, ‘3 MVO trends voor 2018’, ‘Tony’s Chocolonely wil alle ingrediënten traceerbaar maken’ en ‘Verantwoordelijk de stekker uit je leveranciersrelatie trekken‘ en “Meer bindende wetgeving nodig voor ketenverantwoordelijkheid”.

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres