Magnifying glass Close

Opleiding Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk 2014/ doorgang gegarandeerd

12 mei 2014
Location
Utrecht

Normaliter hebben inkopers geen juridische achtergrond. De ‘denkwijze’ van de inkoper leidt tot een aanbestedingsprocedure die andere doelen nastreeft dan die van bestuurders of juristen. Dat de aanbesteding naast doelmatigheids- ook rechtmatigheidsaspecten in zich draagt, wordt nog in onvoldoende mate onderkend.

Deze opleiding streeft er naar het aanbestedingsrecht te behandelen door niet alleen rekening te houden met de juridische doeleinden die aan de aanbesteding ten grondslag liggen, maar ook juist met de inkoop-technische.

www.jpao.nl /  opleidingen en leergangen

Informatie over event

Partner van Inkoperscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres