Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Logistiek Auditor certificering

1 september 2020
Location

Logistiek Auditor

Logistiek Auditor – waarom?

Logistieke kosten maken een steeds belangrijker deel uit van de productiekosten. Kostenoptimalisatie van de logistieke processen staat daarom hoog in het vaandel bij vrijwel elke organisatie. Om dit te realiseren heeft u specifieke en diepgaande kennis nodig van de optimale functionering van logistieke processen.

Wanneer u de effectiviteit van een logistieke organisatie en de supply chain wilt beoordelen moet u met een vaste regelmaat toetsen of het systeem nog doeltreffend is en vervolgens kijken of u het kunt verbeteren. U heeft niets aan procedures en instructies wanneer u niet regelmatig onderzoekt of er nog volgens de vastgestelde afspraken wordt gewerkt. Met andere woorden, het is absoluut noodzakelijk om de (operationele) organisatie periodiek te beoordelen: u meet, constateert eventuele afwijkingen, voert verbeteringen door en evalueert de doorgevoerde verbeteringen.

Het doel van deze praktijkgerichte opleiding is om logistieke professionals op te leiden tot logistiek auditor die in staat zijn om de logistieke processen in het bedrijf in hun totaliteit te evalueren en naar waarde te schatten. In 5 lesmodules krijgt u praktisch bruikbare informatie om op professionale wijze kritische en verbeteringsgerichte logistieke audits uit te voeren.

Wat leert u in deze opleiding?

In deze logistieke topopleiding leiden we professionals op die in staat zullen zijn om de logistieke processen in hun bedrijf - en in de keten van processen die bedrijven verbinden - in hun totaliteit te evalueren en naar waarde te schatten. Een van de hoofddoelstellingen van deze opleiding is het leren toepassen en overzien van processen in hun samenhang. Wanneer u deze Logistiek Auditor opleiding heeft doorlopen, heeft u:

  • Een duidelijk inzicht in het functioneren van de totale supply chain
  • Praktische richtlijnen gekregen voor het verbeteren van uw interne logistieke organisatie en value chain
  • De beschikking over een praktisch raamwerk van best practices in logistiek en supply chain
  • Inzicht in factoren die de beoogde veranderingen kunnen vertragen of blokkeren, en
  • Kunt u duidelijke meetpunten bepalen voor het meten en evalueren van de operationele organisatie, de gebruikte systemen en de waardeketen

Lees hier meer over de opleiding of schrijf u in!

Informatie over event

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres