Magnifying glass Close

Gemeentelijk inkoop platform

28 november 2013
Location
Utrecht

Na een voorbereiding van ongeveer 10 jaar is per 1 april 2013 de Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. Op hetzelfde moment ook nog het Aanbestedingsbesluit, de Gids Proportionaliteit, het ARW 2012 en de klachtenregeling. Daarnaast nog de facultatieve Richtsnoeren voor Leveringen en Diensten.

Inmiddels hebben gemeenten iets meer dan een half jaar ervaring met deze nieuwe wet- en regelgeving. Deze ervaringen, zowel van gemeenten als inschrijvende partijen, komen aan de orde tijdens de vervolgbijeenkomst van het Gemeentelijk Inkoop Platform op donderdag 28 november a.s. in Utrecht.
Invulling van de bijeenkomst:

  • Algemene inleiding en zicht vanuit aanbestedende diensten door mr. Gijs Verberne (aanbestedingsadvocaat bij Van Doorne advocaten, notarissen en fiscalisten);
  • Ervaringen vanuit het Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra (de heer Jos van Alphen);
  • Ervaringen vanuit het MKB (mevrouw mr. drs. Irene Boon van Trias Politica). Met aandacht voor “ondernemend aanbesteden”.

Uiteraard zijn de VNG en PIANOo ook uitgenodigd en leveren wellicht ook nog een bijdrage.

Programma bijeenkomst:
Datum: donderdag 28 november 2013
Plaats:  Het Vechthuis te Utrecht
Tijd:

14.00 - 17.30 uur overleg (mededelingen, thema, rondvraag)
17.30 - 18.15 uur aperitief
18.15 - 20.00 uur diner

Kosten GIP bijeenkomst 28 november 2013:
€ 299,- (excl. BTW) per persoon.
2e en volgende persoon € 269,- (excl. BTW) per persoon.

Informatie over event

Partner van Inkoperscafé
Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres