Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Partner van Inkoperscafé:

Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen

De leergang aanbestedingsrecht voor juristen geeft een volledig en actueel overzicht van alle juridische en praktische facetten van het aanbestedingsrecht. Naast een stevige theoretische basis, waarbij o.a. aandacht wordt geschonken aan de Europeesrechtelijke, civielrechtelijke en mededingingsrechtelijke aspecten van het aanbesteden, is er ook steeds voldoende aandacht voor vragen uit de praktijk. De juridische achtergrond en de invalshoek van de deelnemers is divers, en geeft een verdere verdieping aan de discussie met de docenten die overigens allen toonaangevend zijn op hun terrein. Ook de nieuwe aanbestedingswet wordt uitgebreid behandeld.

Partner van Inkoperscafé:

Training Voorraadbeheer

Voorraadbeheer als kritische succesfactor in uw supply chain

Voorraadbeheer blijft mensenwerk. Elke dag staat u voor essentiële vragen zoals wanneer en hoeveel moet ik bestellen? Hoe kan mijn informatiesysteem mij helpen? Welke formules en/of simulaties kunnen mij helpen een rationele keuze te maken? Hoe kan ik de voorraad reduceren? Heb ik überhaupt voorraad nodig? Kortom, u ervaart voorraad als een kritische succesfactor in uw supply chain.

 

Doel van de 3-daagse training Voorraadbeheer + follow-up sessie op de werkplek

Het doel van de training Voorraadbeheer is het vergroten van uw inzicht in voorraadbeheer op operationeel niveau. U gaat concreet aan het werk om verbeteringen te realiseren voor uw eigen organisatie. Om u daarbij extra te helpen komen wij u graag verder helpen op uw werkplek. In een individuele follow-up sessie in uw eigen werkomgeving helpen wij u het geleerde direct toe te passen in uw eigen praktijk. Deze follow-up sessie is tevens een ideale gelegenheid om gezamenlijk uw verbeterideeën te delen met uw leidinggevende.
 

Resultaat van de training Voorraadbeheer

Na de 3-daagse training Voorraadbeheer heeft u meer inzicht in de functie en de kosten van voorraad. U kent het belang en de betekenis van servicegraad. Met behulp van formules kunt u de parameters (zoals bestelgrootte, bestelpunt, etc.) voortaan beter instellen. De resultaten leert u in beeld te brengen door het inrichten en berekenen van prestatie-indicatoren. U heeft inzicht in de voor- en nadelen van uw eigen en andere voorraadmodellen en u heeft verbetermogelijkheden voor uw eigen organisatie ontdekt.

 

Voor wie is de training Voorraadbeheer bedoeld?

U houdt u als planner of voorraadbeheerder bezig met voorraadbeheer op operationeel niveau. U bent verantwoordelijk voor het bepalen en bewaken van voorraadparameters. U bent werkzaam in een industriële organisatie, handelsonderneming, in de dienstverlenende of non-profit sector. U bent bekend met MS Excel. Basiskennis van statistiek is gewenst.

Meer informatie?
Bezoek voor meer informatie onze website of neem contact op via: info@imf-online.com en 040 – 246 0220. 

Partner van Inkoperscafé:

Van Kostenbewusteloosheid naar Waardebewustzijn

Dit is één van de hoofdthema’s tijdens de College Tour Purchasing op 17 september door Prof. Dr. Arjan van Weele Prof. Dr. Arjan van Weele organiseert op dinsdag 17 september 2013 in samenwerking met de Inkoopvereniging NEVI de eerste College Tour Purchasing in Nederland met als titel ‘Van Kostenbewusteloosheid naar Waardebewustzijn’. De tour is bedoeld voor inkoopprofessionals. Prof. Dr. Arjan van Weele is een bekende persoonlijkheid in de inkoopwereld. Als geen ander weet hij wetenschap, bedrijfsleven, theorie en praktijk met elkaar te verbinden. In 1990 gaf van Weele zijn intreerede met de titel ‘Ligt bij Inkoop de Eerste Winst?’. Van Weele toonde toen op overtuigende wijze aan dat dit inderdaad het geval was bij bedrijven. Maar hoe zit dat in 2013? Van Weele gaat de discussie aan aan de hand van 3 actuele cases. Inhoud Tour Tijdens de College Tour Purchasing laat Van Weele zien dat de professionalisering van inkoop, zowel voor- als ook nadelen kent. Hij belicht deze aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden en case studies. Case 1: De FYRA: Hoe een hogesnelheidstrein op een zijspoor werd gezet Case 2: Case Dockwise: Uitbesteding van bedrijfskritische diensten Case 3: Case Nespresso: Over waardecreatie en het belang van duurzaam inkopen Van Weele zoekt de discussie op met de deelnemers om de oplossingen te verkennen. Sociale media zullen worden ingezet bij het inventariseren van de verschillende oplossingen en ideeen van de deelnemers voor en tijdens het congres. Datum: Dinsdag 17 september 2013 van 09:00 uur tot 18:00 uur Locatie: Landgoed De Horst te Driebergen Kosten: Inschrijvingen voor 10 juli 2013: € 345,-. Na 10 juli: € 395,- Aanmelden: Via het aanmeldingsformulier op www.collegetourpurchasing.nl Informatie: www.collegetourpurchasing.nl Quotes van Prof. Dr. Arjan van Weele: “Inkoop en aanbesteding in een multi-stakeholder omgeving vereisen een goede procurement governance. Met het handboek Inkoop en de aanbestedingswet in de hand kom je er niet’’. Alternatief: ‘Niets is practischer dan goede theorie, mits de theorie aan de praktijk is ontleend’

Partner van Inkoperscafé:

Kennis-sessie Duurzaam inkopen door aanbestedende diensten - i.s.m. MVO Nederland

Duurzaam inkopen is momenteel volop in de aandacht. Het wordt door Europa en nationale overheid gestimuleerd en overheidsinstanties hebben hierin een voorbeeldfunctie voor inkopend Nederland. Zowel de aanbestedende diensten alsook bedrijven worstelen echter nog met duurzaam aankopen. Aanbesteden is als instrument een uitstekend middel om duurzame inkoop te bevorderen en te realiseren. Maar hoe pas je dit concreet toe in je dagelijkse inkooppraktijk? Om hier antwoord op te geven organiseert De Aanbestedingsacademie op dinsdag 17 september de kennis-sessie Duurzaam inkopen door aanbestedende diensten. Deze kennis-sessie geeft zowel juridisch als vanuit praktisch oogpunt handvatten voor duurzaam inkopen en aanbesteden. Juridische kaders Aan het toepassen van duurzaamheidsaspecten binnen een aanbesteding zitten nogal wat juridische haken en ogen – zo blijkt ook o.a. uit het befaamde ‘koffie-arrest’ rondom een aanbesteding van koffie door de Provincie Noord-Holland. De workshop geeft inzicht in de juridische kaders voor het gebruik van duurzaamheidoverwegingen in publieke aanbestedingen, voornamelijk in het licht van de nieuwe Aanbestedingswet, de verwachte EU richtlijnen voor publieke aanbestedingen en recente jurisprudentie. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt een beeld gegeven van de rol van de aanbestedende dienst bij het creëren van economische en maatschappelijke waarde vanuit een breed duurzaamheidsperspectief en vanuit een Total Cost of Ownership-gedachte. Kansen en praktische leermomenten Vanuit MVO Nederland zal antwoord gegeven worden op de vraag welke kansen er voor aanbestedende diensten liggen op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Er zullen diverse voorbeelden (best practices) vanuit de praktijk worden aangereikt, zowel vanuit de facilitaire hoek als vanuit de bouwsector, GWW en de zorg. Trainers De kennis-sessie wordt gegeven door Stephan Corvers en Ramona Apostol van Corvers Procurement Services en Shirley Justice (projectmanager duurzaam leveren aan de overheid) van MVO Nederland. Meer informatie op www.aanbestedingsacademie.nl

Partner van Inkoperscafé:

Een blik in de spiegel van de coach

zit u nog op de juiste inkoopplek?

In de afgelopen jaren is vanuit vele hoeken binnen inkoop de behoefte aan talentmanagement uitgesproken. Veel inkopers kiezen voor ontwikkeltrajecten die zijn gericht op het vergaren van nieuwe kennis, waarbij met name het IQ wordt aangesproken. Maar hoeveel aandacht heeft u de afgelopen tijd eigenlijk aan uw spirituele intelligentie (SQ) besteed? Deze Intelligentie gaat om het verbindende denken. Het vermogen om ons handelen in een ruimere context te plaatsen. Het is juist deze intelligentie die groei en ontwikkeling van mensen aandrijft.

En dat is precies wat nodig is om bewuste stappen te kunnen zetten in uw inkooploopbaan. The spirit to move!

“U hoeft geen probleem te hebben alvorens een coach in te schakelen. Juist niet! Het zijn vaak ambitieuze mensen die zichzelf onder ogen durven te komen. Een coach kan helpen het inzicht te vergroten in uw drijfveren. De verschillende methodieken vergroten het bewustzijn, waardoor u beter in staat bent uw loopbaandoelen te formuleren en de juiste keuzes te maken”

Tijdens deze dynamische avond staan u en uw loopbaan centraal.  Samen met de andere deelnemers  werkt u met verschillende coachende werkvormen gericht op:

Deelnemersprofiel
De workshop is geschikt voor inkopers op elk niveau die het inzicht in hun professionele ontwikkelkansen wensen te vergroten.

Programma
17.30– 18.00 uur               Ontvangst en broodje
18.00 – 22.00 uur               Workshop

Kosten: € 125,- (excl. BTW) Hierbij zijn inbegrepen de kosten van koffie, thee, frisdrank en broodjes. Schrijf u tijdig in want vol = vol ( Max 20 personen per groep)

Locatie: InQuest, Stadhouderslaan 7, Den Haag

Datum 18 september 2013

>>> inschrijven kunt u hier (klik)

Heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek om de mogelijkheden voor u (of uw medewerkers) te bespreken, neem contact op met Marc Brugman, Directeur InQuest brugman@inquest.nl (06-34566059)

PRESENTATOR workshop

Trainer en coach van deze workshop is Els Ruiter. Gedurende haar loopbaan groeide het besef dat zakelijk succes grotendeels afhankelijk is van een goede dialoog; met jezelf en met anderen. Vanuit verschillende functies heeft zij zich daarom gericht op de groeimogelijkheden van professionals. Voor NEVI ontwikkelde zij de leerlijn Persoonlijke Effectiviteit op het niveau van Professional, Expert en Manager. Zij verzorgt zowel individuele (loopbaan)coaching als groepstrainingen op gebied van communicatie en persoonlijke effectiviteit gebaseerd op het geloof in de mogelijkheid van ieder mens om te groeien. Daarbij is zij in staat een sfeer neer te zetten waarin mensen zich veilig genoeg voelen om hun eigen sterktes en zwaktes onder ogen te zien, zodat zij de verantwoordelijkheid voor hun eigen keuzes nemen, en hun doelen kunnen realiseren. Woorden die kenmerkend zijn voor haar aanpak: enthousiast, confronterend, betrokken, intuïtief, gestructureerd, doel- en resultaatgericht

Meer informatie: Info@inquest.nl of 070-3029040

 

 

Partner van Inkoperscafé:

Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers

De leergang Aanbestedingsrecht voor Inkopers gaat zowel in op het geldende Europese aanbestedingsrecht als op de relevante nationale wet-en regelgeving, met inbegrip van de nieuwe Aanbestedingswet. Dat gebeurt door aan de hand van praktijkvoorbeelden te laten zien hoe de geldende regels moeten worden begrepen en toegepast én door te laten zien welke veranderingen er in dat verband als gevolg van de nieuwe Aanbestedingswet zullen optreden.

Partner van Inkoperscafé:

Gemeentelijk Inkoop Platform

Twee thema’s komen aan de orde tijdens de GIP-bijeenkomst:

1. Actuele jurisprudentie door aanbestedingsadvocaat mr. Tony van Wijk. Met name de laatste uitspraken onder het oude regime en de eerste uitspraken onder het nieuwe regime van het aanbestedingsrecht worden aangekaart.

2. Bestuurlijk aanbesteden versie 2.0 door mr. drs. Tim Robbe. De methodiek van het bestuurlijk aanbesteden is inmiddels doorontwikkeld en sinds kort is er een versie 2.0. Met name deze doorontwikkeling van het bestuurlijk aanbesteden zal tijdens de bijeenkomst worden toegelicht.

Partner van Inkoperscafé:

De nieuwe Aanbestedingswet: ervaringen, kansen en knelpunten

Sinds 1 april 2013 is de nieuwe Aanbestedingswet van kracht. Deze wet geldt voor zowel (semi)overheidsorganisaties als nutsbedrijven (speciale sector) die bouw-, leverings- en dienstverleningsopdrachten aanbesteden. Het nieuwe aanbestedingsregime betekent onder meer dat opdrachten in beginsel niet meer mogen worden samengevoegd, eisen, voorwaarden en criteria proportioneel moeten zijn en afwijkingen van de Gids Proportionaliteit goed gemotiveerd moeten zijn.

Wat zijn de eerste ervaringen met de Aanbestedingswet? Worden de beoogde doelstellingen gerealiseerd? En hoe ontwikkelt zich de klachtafhandeling onder de Aanbestedingswet?

Tijdens deze kennis-sessie worden op praktische wijze de belangrijkste aspecten van de nieuwe Aanbestedingswet behandeld. Aan de hand van een combinatie van theorie en praktijkcasussen wordt u wegwijs gemaakt in de materie. Er zal veel ruimte zijn voor discussie om onderlinge leermomenten en vraagstukken uit de praktijk met elkaar te delen.

De Kennis-sessie wordt gegeven door mr. Chantal Bartels en mr. Leopold Sueters van Bartels Sueters Aanbestedingsadvocaten. Beiden gedegen vakspecialisten en ervaren trainers.

Meer informatie op www.aanbestedingsacademie.nl

Partner van Inkoperscafé:

Solids 2013

Het enige gespecialiseerde ontmoetingsmoment voor de bulk- en stortgoedbranche in Nederland is SOLIDS. De tweejaarlijks terugkerende vakbeurs verenigt inkopers én leveranciers die zijn gespecialiseerd in de productie en verwerking van poeders, granulaten en bulkgoed.

Oplossingen kunnen worden gedemonstreerd en worden verkocht aan het volledige spectrum van solids-ingenieurs en beslissingsnemers. het werkterrein loopt uiteen van voeding en drank, tabak, menvoeders, chemie, metaal, plastics en rubber, mineralen, bouwmaterialen, landbouw, meststoffen en farmaceutica.

SOLIDS: Een uitgelezen mogelijkheid om uw laatste technologieën en innovaties te presenteren. Bent u juist op zoek naar de laastste oplossingen voor uw probleem? Dan zal een bezoek aan SOLIDS uw beste tijdsinvestering van het komende jaar zijn. SOLIDS zal gelijktijdig plaatsvinden met PUMPS & VALVES, de vakbeurs voor technologie & innovatie in industriële pompen, kleppen en afsluiters.

Voor meer informatie kunt u kijken op: www.easyFairs.com/SOLIDS-NL

Partner van Inkoperscafé:

Pumps & Valves

PUMPS & VALVES is de meest toonaangevende vakbeurs op het vlak van pompinstallaties en proces componenten voor de Nederlandse procesindustrie. Zijn pompen en kleppen bij andere vakbeurzen slechts een onderdeel van het totale beursconcept, PUMPS & VALVES richt zich uitsluitend op deze sector en is het uitgelezen platform voor een brachespecifieke update.

Leveranciers die actief zijn op het gebied van industriële pompen, (regel)kleppen, afsluiters, filters & filtratie, processing apparatuur (o.a. mengers en roerders), leidingen & pijpleidingen en diensten voor industrie, overheid & pijpleidingbeheerders mogen hier dan ook niet ontbreken. Naast deze deelnemers zijn er ook spelers op het gebied van waterbehandeling aanwezig.

PUMPS & VALVES zal gelijktijdig plaatsvinden met SOLIDS 2013. Naast elkaar maar toch beide met behoud van eigen identiteit. Voor alle technieken binnen de sector, zowel vast als vloeibaar, is er voor toeleveranciers de gelegenheid zichzelf te presenteren.

Voor meer informatie kunt u kijken op: www.easyFairs.com/PUMPS-NL

Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres