Magnifying glass Close

Energie efficiency als TCO factor

Veel van ons werken met project managers. In bijna alle gevallen hebben deze te maken met een project budget, waar toekomstige kosten over de levensduur van het project dat opgeleverd moet worden minder relevant zijn. Het kijken naar Total Cost of Ownership (TCO) noemen we dit. In sommige gevallen kan je je daarbij afvragen; waarom denken aan TCO, zonder een Life Cycle Cost (LCC) analyse te maken waarin energie efficiency is verwerkt? TCO is immers een veel gehoorde term. Vaak een term die wel wordt genoemd, maar in mijn ogen niet in alle gevallen even volledig wordt toegepast. In veel van de gevallen dat de term wordt toegepast kijkt men voornamelijk naar onderhoud, maar niet altijd naar invloeden van buitenaf zoals energie, CO2 of mogelijk hergebruik van reststromen. Persoonlijk vind ik daarmee het statement dat een business case zo goed is als de visie en ambitie van degene die ‘m opstelt goed passen. Het ligt immers aan de calculator welke factoren wel of niet worden toegevoegd.

Steeds meer grote bedrijven (MSD, SCA, Dow, Holcim, etc.) maken daarom energie efficiency een verplicht onderdeel in project calculaties. Wat doet de energieprijs over een x aantal jaar? Zal hij stijgen? Dalen? Wat is de koppeling met onze inkoopstrategie? Wat het zal zijn weten we nu nog niet zeker, maar het klinkt verstandig om ons in ieder geval bewust te zijn van deze ontwikkelingen, ook vanuit een inkoop perspectief. Het topic energie en hergebruik is belangrijk om te betrekken, om diverse projecten, van datacenters tot aan luchtcompressoren hoger renderend te krijgen of om erachter te komen dat het desbetreffende project op termijn een misschien wel een negatieve waarde heeft (op basis van NPV berekening). Tevens kunnen wij kansen combineren aangezien wij als Procurement professionals vaak betrokken zijn bij meerdere projecten, soms (potentieel) met een onderlinge relatie.

De bedrijven waar ik net aan refereerde werken met standaard checklists bij evaluaties van projecten om te zien of in meer of mindere mate is gedacht aan het toewijzen van kosten of opbrengsten van het gebruik van energie in de desbetreffende asset. Energie is hierbij breed gedefinieerd. Naast elektra en gas, horen daar onder andere ook warmte, koude, perslucht, stoom en ijs bij. Dit zijn vaak de componenten die daadwerkelijk gebruikt worden binnen een productieproces.

Bij deze checklists kan gedacht worden aan vragen over mogelijkheden voor het gebruiken van restwarmte, wat de CO2 uitstoot is, of de business case “hangt” op de kosten van energie terwijl de energieprijs continu fluctueert (totdat je deze fixeert) en welke (potentiele) extra kosten kunnen worden gemaakt die zichzelf op (langere) termijn terugverdienen in lagere kosten voor energie (VSD, extra isolatie, etc). Een interessant topic, zeker gezien een project manager in veel gevallen wordt afgerekend op het halen van zijn budget en planning en niet op TCO.

In sommige gevallen leidt dit echter op termijn tot relatief hogere opex, waar wij als Procurement professionals op moeten “besparen”. Voorgaande pleit daarmee voor een standaard energie efficiency factor binnen de TCO berekening, mede gedreven vanuit inkoop. Doet u mee?

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Reacties (1)

Titus Kroon 20 april 2015 12:45 uur

Helemaal met de auteur eens, al zou ik mij niet wagen aan een visie over de ontwikkeling van de energieprijzen. Die is grillig en in aanleg onvoorspelbaar (zie wat olie doet de laatste jaren). In zijn algemeenheid kun je misschien wel stellen: hoe minder verbruik hoe beter.

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres