Magnifying glass Close

Eindrapport 'Platform Inkoopkracht Dure Geneesmiddelen' voorgelegd

Het eindrapport van het ‘Platform Inkoopkracht Dure Geneesmiddelen’ is door minister Bruins aan de Tweede Kamer voorgelegd. In 2017 was het Platform ingesteld, om zo de inkoopkracht (bestaande uit inkoop, gepast gebruik en verantwoorde inzet) van ziekenhuizen en zorgverzekeraars ten aanzien van dure geneesmiddelen te versterken. Het eindrapport biedt belangrijke input bij de uitvoering van zeven nieuwe actielijnen, zo meldt Zorgkrant.

De nieuwe actielijnen behoren tot het ‘Integraal pakket aan maatregelen ter borging van de betaalbaarheid en toegankelijkheid van dure geneesmiddelen.’ De maatregelen bestaan onder andere uit een beheerste introductie van nieuwe geneesmiddelen, een decentrale sluit voor de inkoop en het versterken van gepast gebruik, en betere informatievoorziening. De komende jaren zal de uitvoering van de zeven actielijnen een belangrijke focus en impuls geven aan het beleid van alle MSZ-partijen op het gebied van dure geneesmiddelen.

Fundamentele aanpak

De actielijnen dragen bij aan het betaalbaar houden van de zorg, maar kunnen de problematiek niet geheel oplossen. Een fundamentelere aanpak is nodig op internationaal niveau, waarbij afspraken worden gemaakt over onderwerpen als prijsvorming, markttoelating en marktbescherming. Volgens de site is er al een begin gemaakt aan dit ingewikkelde proces, met behulp van BeNeLuxA: een coalitie dat beoogt duurzame toegang te waarborgen tot innovatieve medicijnen tegen betaalbare kosten voor de patiënten.

Partner van Inkoperscafé
Partner van Inkoperscafé

Reacties

Partner van Inkoperscafé
Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres