Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Eerste Kamer kritisch over Wet zorgplicht kinderarbeid

De verdere behandeling van de Wet zorgplicht kinderarbeid in de Eerste Kamer is uitgesteld tot na het kerstreces. Initiatiefnemer Attje Kuiken (PvdA) vroeg hierom, omdat er stevige kritiek kwam vanuit de Eerste Kamer en omdat minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) nieuwe informatie had aangedragen.

Het wetsvoorstel voorziet in de invoering van een zorgplicht, die moet voorkomen dat Nederlandse producten met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen. Aan bedrijven wordt gevraagd te verklaren dat zij het nodige doen om kinderarbeid te voorkomen. Als na een klacht en toetsing blijkt dat het bedrijf zijn verplichtingen niet nakomt, dan kan een bestuurlijke boete worden opgelegd. Bestuurders van bedrijven die meerdere keren beboet zijn, kunnen strafrechtelijk worden vervolgd.

Lege huls
Alle partijen geven tijdens de behandeling van het initiatiefvoorstel aan tegen Kinderarbeid te zijn en zien voordelen van wettelijke borging. Toch zijn er ook veel twijfels bij de effectiviteit van de wet. Een van de kritische kanttekeningen is dat bedrijven binnen deze wet nog te vrij worden gelaten. Daardoor kan de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid zo ingewikkeld worden, dat ondernemers er niet mee uit de voeten kunnen. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk hoe diepgaand het onderzoek moet zijn. Ook zien Kamerleden een kans op schijnzekerheid.

Geen toezicht
In de wet is daarnaast geen toezichthouder opgenomen. De Kamerleden vragen zich af welke partij deze taak op zich gaat nemen en welke middelen de toezichthouder heeft om onderzoek te doen en naleving van de wet af te dwingen. Minister Kaag merkt op dat de toezichthouder geen bevoegdheden heeft in het buitenland. Tot slot zouden een aantal Kamerleden liever zien dat dit initiatief in Europees verband opgepakt zou worden.

Behandeling uitgesteld
Na het kritiek ziet Kuiken zich genoodzaakt om zich over deze punten te buigen. De behandeling wordt daarom op haar verzoek uitgesteld tot een nog nader te bepalen datum na het kerstreces.

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres