Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Eerste hulp bij inkopen

Een zeer groot deel van het Nederlandse bedrijfsleven bestaat uit MKB (Midden- en Klein Bedrijf). Dat er daarom tot eind 2016 nog geen boek was verschenen over inkoop in en voor het MKB mag daarom best wonderlijk genoemd worden. In samenwerking tussen MKB Nederland en NEVI werd daar circa anderhalf jaar geleden wel invulling aan gegeven via het boek ‘Eerste hulp bij Inkopen’in de serie ‘Eerste hulp bij ….’. Deze serie van boeken  is speciaal gericht op het ondersteunen van het MKB bij bedrijfsmatige zaken waaronder nu dus ook inkoop.   

De levensader van je bedrijf  
De ondertitel van het boek ‘De levensader van je bedrijf’ is een uitspraak van een van de MKB ondernemers die speciaal voor het boek geïnterviewd zijn. Die interviews vormen de afsluiting van de vijf hoofdstukken, die door zes verschillende auteurs/inkoopprofessionals zijn geschreven. Hoewel je daarmee het risico loopt dat een dergelijk boek verschillende schrijfstijlen bevat, is dat hier door de inschakeling van Freek Andriesse, hoofdredacteur Deal! op een goede manier voorkomen. Het boek leest daardoor als het  werk van één en dezelfde auteur.

Inkoop is meer dan alleen kosten besparen  
In de inleiding wordt met name ingegaan op het gegeven dat professioneel inkopen ook voor het MKB meer is dan alleen kosten besparen. Een bijdrage leveren aan een snelle en tijdige time to market, het minimaliseren van de toeleveringsrisico’s, het meewerken aan productontwikkelingen en  het verduurzamen van de organisatie en de producten en/of diensten  kan tegenwoordig niet zonder de hulp van een professionele inkoop. Dat is de reden dat MKB Nederland en NEVI de handen ineen hebben geslagen.     

Belevingen en oplossingen
In het eerste hoofdstuk, geschreven door Gerco Rietveld, wordt uitgebreid stil gestaan bij het inkopen vanuit het klantperspectief. De klant vormt het bestaansrecht van iedere inkopende medewerker. Zonder klanten valt er namelijk niets in te kopen en dat bewustzijn – dat het niet om inkoop draait, maar om het goed runnen van een business – kan nog wel een push gebruiken Verder wordt beschreven dat het tegenwoordig in veel gevallen niet meer gaat om het verkopen van producten of diensten. Het gaat om het verkopen van belevingen (Business to Consumer) of het verkopen van oplossingen (Business to Business) hetgeen van grote invloed is op de wijze van inkopen.  

Inkoop draait om waardecreatie
Het tweede hoofdstuk van de hand van Erik van Assem bevat een schets van inkoop voor het MKB. Verwacht in dit hoofdstuk geen gedetaileerde uitwerking van de inkoopfunctie en het inkoopproces. Daarvoor zijn andere, uitgebreidere inkoopboeken meer geschikt. De belangrijkste punten waaronder waardecreatie en de veranderende rol van de inkoper en de inkoopfunctie komen wel aan bod. Ook de ‘onvermijdelijke’ Kraljic-portfolio komt langs. Dat gebeurt overigens ook in het eerste, het vierde en het vijfde hoofdstuk. Daardoor krijg je helaas wel een beetje de indruk dat iedere auteur vanuit zijn eigen invalshoek aan zijn specifieke hoofdstuk heeft geschreven.       

Succesvol inkopen in 12 stappen  
Dacht je dat het inkoopproces (sinds jaar en dag) uit de zes bekende stappen van het procesmodel van Arjan van Weele bestaat, dan maakt dit boek daar een eind aan en gaat het een stukje verder  wanneer er gesproken wordt over het inkoopproces. Aan de hand van twaalf stappen behandelt auteur Marcel Bressers op een heldere en bondig geschreven wijze de verschillende fasen van het volledige inkoopproces waarbij hij ook een link ligt met het logistieke en financiële proces. Dat daarbij veel aandacht wordt geschonken aan het operationele inkoopproces is niet zo verwonderlijk,  omdat Marcel Bressers daarin zijn sporen meer dan heeft verdiend.       

Tools voor kostenverlaging en risicoreductie
De ervaren praktijkman Jeroen Corts introduceert in het vierde hoofdstuk een grote hoeveelheid tools en modellen voor het verlagen van de kosten en het reduceren van de risico’s. Op het eerste gezicht lijken deze misschien ingewikkeld maar dankzij zijn heldere uitleg en toelichtingen moet je hier als beginnend of iets meer ervaren inkoper direct mee aan de slag kunnen. Met name de spend analyse en in het verlengde daarvan het risicomanagement komen uitgebreid aan bod. Hoewel de theorie van de spendanalyse al een aantal jaren bekend is, weet Jeroen Corts je op dit vlak toch nog een stuk wijzer te maken. Dat geldt al helemaal als je de teksten over risicomanagement en de bijbehorende tools leest, want die zullen voor veel inkopers (relatief) nieuw zijn.       

Innoveren en producten ontwikkelen, als je als bedrijf vooruit wilt
In het vijfde en laatste hoofdstuk geven de auteurs Hans Dijkhuis en Fred Westerveld je een kijkje in de keuken bij het innoveren en ontwikkelen van nieuwe producten voor het MKB. Niet dat dit onder leiding van de inkopers wordt uitgevoerd, maar hun bijdrage daaraan mag zeker als zeer waardevol worden beschouwd. Omdat inkoop in het MKB veel dichter op proces van innovatie en ontwikkeling acteert, vormt dit hoofdstuk een welkome aanvulling op de reeds bekende boeken over die onderwerpen. Het is dus terecht dat deze onderwerpen hier eindelijk eens de volle aandacht in een inkoopboek krijgen. Naar mijn weten een primeur in de inkoopliteratuur.     

Eindoordeel
Misschien dat de presentatie van het boek een groot deel van inkopend Nederland ontgaan is in de drukke maand december 2016, maar dat zou dan jammer zijn. Het frisse, vlot geschreven  boek vormt zeker voor de inkopers in het MKB een noodzakelijke uitbreiding van hun persoonlijke, zakelijke bibliotheek. Het boek wordt aangeprezen als interactief en daarin is het in inkoopland uniek. Via bepaalde, aan het begin van het boek toegelichte, symbolen krijg jij via een link of QR-code toegang tot informatieve video’s, tips, PDF-jes, online scans of zelftests en presentaties. Absoluut een meerwaarde voor dit lezenswaardige boek waar niet alleen het MKB iets aan heeft. Een ander opvallend feit is dat het boek niet in de boekhandel te koop is, maar via de site van MKB Servicedesk (na aanmelding) kosteloos is te downloaden. Wat let je dus om het boek binnen te halen en door te nemen? Niets! 

Beoordeling

  • Nieuwswaarde: *
  • Praktisch nut: *****
  • Toegankelijkheid: *****

Aanvullende literatuur

Boekgegevens Auteurs:

  • Erik van Assen is netwerkmanager bij NEVI, actief op de thema’s duurzaamheid, onderzoek en innovatiegericht inkopen. Ook is hij secretaris van NEVI Research Stichting en NEVI Kennislab. Daarvoor was hij branchecoördinator bij de Federatie NRK en initiator van de Innovatie-Prestatiecontracten.
  • Marcel Bressers heeft ruim twintig jaar ervaring in het inkoopvak en is auteur van ‘Inkoopwijzer. Praktijkgids Operationele Inkoop.’
  • Jeroen Corts is directeur van Purfacts, een gespecialiseerd bureau op het gebied van inkoopanalyse. Daarvoor werkte hij bij Rabobank, Berenschot en DPA.
  • Hans Dijkhuis werkte 12 jaar bij DAF Trucks, eerst als manager produktontwikkeling en later als inkoopdirecteur. Bij ASML heeft hij de value sourcing-strategie en –methode ontwikkeld en ingevoerd.
  • Gerco Rietveld is strategist en auteur van onder meer ‘Inkoop, een nieuw paradigma’, Managementboek van het Jaar 2010.
  • Fred Westerveld werkte als inkoopmanager bij onder meer DAF Trucks, Enrichment Technologies, Schelde en Pechiney. In 2004 is hij zijn eigen business gestart als onafhankelijk interim manager supply chain management. 

Nederlandstalig | Gebonden, 131 blz.
MKB Nederland en NEVI | 1e druk, december 2016

Het boek ‘Eerste hulp bij inkopen’ is niet in de boekhandel te koop, maar wel gratis te downloaden via https://mijn.mkbservicedesk.nl. Klik hier om het boek te downloaden. 

 

Partner van Inkoperscafé
Partner van Inkoperscafé

Reacties

Partner van Inkoperscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres