Magnifying glass Close

Duurzaamheid hoofdfactor facilitaire inkoop

Voor facilitair managers is duurzaamheid de belangrijkste factor bij het formuleren van hun inkoopbeleid. Daarbij spelen de kosten een ondergeschikte rol. Dat concludeert het Facility & Workplace Management Marktonderzoek, een tweejaarlijks trendonderzoek uitgevoerd door FMN, de belangenvereniging van het facilitair domein.

Volgens branchemedium Clean Totaal toont het onderzoek een duidelijke trendbreuk. Twee jaar geleden stond het thema klimaat nog op de tiende plaats. Onder meer het klimaatakkoord van Parijs zou facilitair managers echter op andere gedachten hebben gebracht. De verwachting is nu klimaat ook de komende vijf jaar de belangrijkste rol zal spelen bij het bepalen van het inkoopbeleid in de facilitaire sector.

Klantgerichtheid
Klantgerichtheid is gestegen naar de tweede plaats. Er is steeds bewustzijn dat inkoop meer aandacht kan besteden aan de eindgebruiker en de kwaliteit van de dienstverlening kan verbeteren. Tegelijkertijd lijkt kostenmanagement steeds minder een rol te spelen. Dat is, volgens de onderzoekers mede vanwege de voorspoedige economie, gedaald naar de zevende plaats.

Investeren
Het onderzoek benadrukt echter dat de mindere aandacht voor de kosten ook direct te wijten is aan de sterketer focus op duurzaamheid en klantgerichtheid. Waar deze zaken vroeger vooral niet al te veel mochten kosten, zijn facilitair managers nu steeds vaker bereid om er in te investeren

Partner van Inkoperscafé
Partner van Inkoperscafé

Reacties

Partner van Inkoperscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres