Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Partner van Inkoperscafé:

Webinar biedt inzicht in inkoop- en leveringsproblemen door coronacrisis

Door de coronacrisis werd heel duidelijk welke risico’s horen bij het maximaal uitbesteden naar lagelonenlanden aan de andere kant van de wereld in combinatie met just-in-timeleveringen. Nevi bericht hierover op basis van een webinar dat de inkopersvereniging organiseerde met kennispartner SOLVINT en waarbij vooral vooruit werd gekeken. In het webinar behandelde Manu Matthyssens van SOLVINT de kansen op vier terreinen: toeleveringsketens, toeleveranciers, informatie en leiderschap.

Volgens Matthyssens heeft de hoogconjunctuur van de afgelopen jaren bedrijven lui gemaakt. Door de coronacrisis liepen complete toeleveringsketens vast. Te weinig helder inzicht in ketens maakte het onduidelijk waar de toeleveringsproblemen precies zaten. Achtergrond is dat inkoop en supply- chainmanagement, operations en verkoop en marketing sterk uiteenlopende agenda’s hebben en niet goed verbonden zijn. Door de coronacrisis is het mogelijk om voor goed geïntegreerd end-to-end -supplychain-management te zorgen. Matthyssens benadrukte dat actuele informatie, goede communicatie en sterke relaties met cruciale toeleveranciers op de agenda moeten staan.

Betrouwbare toeleveringsketens
Verder toonde Matthyssens tijdens het webinar een plaatje dat aangaf wat de kracht van de toeleveringsketen en de mate van politieke stabiliteit is van landen met bedrijven die leveren aan maakbedrijven. Landen in Oost-Europa scoorden daarop opvallend goed met betrouwbare ketens en politieke stabiliteit. ‘Near shoring’ is volgens Nevi nog geen massale beweging, maar er zijn wel veel bedrijven die het overwegen en de mogelijkheden onderzoeken. Daarbij moeten bedrijven volgens Matthyssens niet alleen een ‘reality check’ doen van de regio(‘s) waar ze inkopen, maar ook van hun single source suppliers. Dan gaat het om situaties waarbij bedrijven voor bepaalde ingrediënten, onderdelen of componenten afhankelijk zijn van één leverancier.

Bron: Nevi

Partner van Inkoperscafé:

"Blockchain is een democratisering van vertrouwen"

Met de leveringsproblemen tijdens de coronacrisis is het toepassen van blockchain in toeleveringsketens en de inkoop actueler dan ooit. Wat heeft het ‘opdelen van ketens in blokken’ de wereld te bieden? Deskundige Achraf Talhaoui vertelt er graag meer over.

Achraf Talhaoui is managing partner bij inkoopadviesbureau Qando en werkt veel met blockchain. Daarnaast geeft hij workshops en trainingen over blockchain en over de impact ervan op de inkoop. “Blockchain is een veelbelovende technologie die eigenlijk nog in de kinderschoenen staat”, vertelt hij. Het is volgens Talhaoui vergelijkbaar met de opkomst van het internet. “Eerst was er een hype, gevolgd door mislukkingen en onderschatting en daarna brak het door. Datzelfde verwacht ik bij blockchain.” Hij stelt dat het bij blockchain gaat om een andere manier van organiseren van vertrouwen. “Internet was een democratisering van informatie en blockchain is een democratisering van vertrouwen.”

Achraf Talhaoui, managing partner bij inkoopadviesbureau Qando

Gedigitaliseerd vertrouwen
In feite gaat het volgens Talhaoui bij blockchain om een nieuwe manier van samenwerken, zonder vertrouwen. “Inkoop gaat uit van een minimaal vertrouwen en een maximumcontrole met checks and balances. Een goed ingerichte blockchain zorgt ervoor dat dit niet meer nodig is. De technologie maakt een gezamenlijke database en een gezamenlijk huishoudboekje mogelijk. In het blockchainsysteem is verwerkt dat alle betrokken partijen toestemming moeten geven voor transacties en wijzigingen. Normaal is bij zakelijke transacties een neutrale derde partij nodig, zoals een kadaster of een bank. Blockchain maakt zo’n derde partij overbodig. Het systeem dwingt af dat je geen vertrouwensvraag hoeft te stellen. Wat daaraan bijdraagt, is dat het heel veilig is. De bitcoin is gebaseerd op blockchain en is sinds het ontstaan in 2008 nooit gekraakt.”

Herleidbaarheid
De herleidbaarheid van wijzigingen van data en daarmee de herkomst van producten is dus een duidelijke meerwaarde van blockchain. Talhaoui geeft als voorbeeld een user case in de diamantindustrie. “Vertrouwen is daar erg belangrijk, vanwege de vele fraudemogelijkheden en de zogeheten bloeddiamanten. Dat zijn diamanten die uit oorlogsgebieden komen. De controle op de diamantenhandel verliep altijd via allerlei certificaten. Hierbij werd naar vier eigenschappen van diamanten gekeken: kleur, slijpvorm, helderheid en karaat (gewicht). Everledger heeft nu in een blockchain maar liefst veertig eigenschappen van diamanten vastgelegd in een database. De blockchain maakt het mogelijk om de complexe administratie hiervan goed bij te houden. Het moet ook fraude voorkomen. Het is technologisch onmogelijk om diamanten uit de database van Everledger te halen. Iedere wijziging wordt vastgelegd. De mijnen moeten nog wel fysiek worden bezocht voor controles. Dat bepaalt of zo’n mijn mee mag doen aan de database.” Deze aanpak is succesvol. “De diamanten uit het blockchainsysteem brengen twintig procent meer op dan diamanten van erbuiten. Voor andere luxeproducten, waaronder zelfs wijnen, is eenzelfde aanpak mogelijk.”

Er moet een keten bij betrokken zijn van externe partijen die de blockchain vertrouwen. Dat vraagt om een gezamenlijk doel en commitment.

Achraf Talhaoui

Kostenbesparingen
Daarnaast kan blockchain volgens Talhaoui grote kostenbesparingen opleveren. Als voorbeeld geeft hij containervervoer door de Maersk-rederij. “Het verschepen door Maersk van een container met avocado’s van Mogadishu naar Rotterdam kostte tweeduizend dollar, waarvan driehonderd dollar voor administratieve handelingen. Er waren alleen al dertig stempels en handtekeningen nodig met in totaal tweehonderd interacties. Met blockchain is dit allemaal in één gezamenlijk systeem gekomen. Het betekent een snellere en veiligere doorloop met minder papierwerk. Hierdoor zijn de kosten enorm gedaald naar dertienhonderd dollar per container. Dat betekent dus zevenhonderd dollar voordeel per container. Maersk vervoert in totaal zeventig miljoen containers per jaar, dus dat levert een enorme kostenbesparing op. Het geeft Maersk een groot concurrentievoordeel. Bovendien leidt het ook tot veel meer transparantie, omdat de klant precies kan zien wat er gebeurt.”

Dat laatste wordt nog versterkt doordat Maersk sensoren in de containers gebruikt. “Die kunnen bijvoorbeeld registreren wanneer een container open en dicht gaat en wat de temperatuur en luchtvochtigheid in de container zijn. Zo kunnen de verzender en ontvanger tijdens het vervoer afwijkingen opmerken en daar tijdig wat aan doen.”

Coronacrisis
In relatie tot de coronacrisis is de herleidbaarheid van producten volgens Talhaoui een groot pluspunt. “Het is gebleken hoe belangrijk het is om informatie te hebben over de kwaliteit van producten en de gebruikte materialen. Denk aan de inkoop van mondmaskers. Door de crisis was niet meer duidelijk welke partners betrouwbaar waren, waardoor partijen ondeugdelijke mondkapjes werden ingekocht. Een ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan harde eisen stellen aan de levering van zulke artikelen door leveranciers te verplichten om blockchain te gebruiken.”

Succesvolle blockchain
Talhaoui benadrukt dat blockchain schaal nodig heeft om succesvol te zijn. “Er moet een keten bij betrokken zijn van externe partijen die de blockchain vertrouwen. Dat vraagt om een gezamenlijk doel en commitment. Bovendien moet iedereen dezelfde administratieve rechten hebben.” Daarnaast moet je volgens hem de blockchain kunnen toetsen aan een bestaande businesscase.

Hij onderstreept verder dat het toepassen van de juiste technologie van belang is. “Qua beveiliging is blockchain waterdicht en solide door de toepassing van encryptie en hashing. De menselijke inzet bij het opzetten van de blockchain is echter wel een risico. Verder is er meer uitwisseling nodig tussen de verschillende blockchainsystemen, van open source tot blockchain-frameworks van softwarebedrijven.” Daarnaast doen de ketenpartners er goed aan om de betalingsmogelijkheden van blockchain te benutten. “Iedere keten kan in principe kiezen voor een eigen gezamenlijke cryptomunt. Nu moet je soms meerdere keren wisselen van munteenheid om te betalen. Met een gezamenlijke munteenheid hoef je maximaal een keer te wisselen. Dat scheelt veel transactiekosten.”

Een breed gedragen standaard blockchain-toepassing voor leveranciersmanagement is volgens Talhaoui hard nodig. “Ik denk dan aan een community die alle informatie op één marktplaats bijhoudt. Het gaat dan om zaken als wie een betrouwbare zakenpartner is en wat iemands betalingsgedrag is. Nu moet je dat allemaal apart natrekken.”

Hij ziet een mooie toekomst weggelegd voor blockchain. “Binnen inkoop wordt blockchain nog maar mondjesmaat toegepast, maar dat gaat toenemen. Voor de toekomst zie ik user cases in alle branches, zowel profit als non-profit.”

Wat is blockchain eigenlijk?
Blockchain is een tussen (al dan niet vele) partijen
gedeeld, gemeenschappelijk en niet te veranderen en niet te vervalsen register. Hierin worden transacties vastgelegd en kunnen partijen producten op de voet volgen. Blockchain bestaat uit verschillende technologieën en dankt de naam aan de wijze waarop transactiedata worden opgeslagen in blokken, die op hun beurt een keten vormen.

Partner van Inkoperscafé:

De helft van de bedrijven herziet mogelijk hun volledige inkoopstrategie

Bijna de helft (48 procent) van de bedrijven wereldwijd zal hun volledige inkoop- en supply chain-strategie herzien bij een langdurige Covid-19-crisis. Zo blijkt uit wereldwijd onderzoek van adviesbureau Kearney samen met het World Economic Forum onder ongeveer vierhonderd inkoop-, supply chain- en operationsmanagers. Dit bericht het Britse Supply Management.

Veerkracht van de toeleveringsketen
Uit het onderzoek komt naar voren dat 44 procent van de respondenten de transportmethoden aanpast om de continuïteit van de levering te garanderen, terwijl veertig procent prioriteit geeft aan bestellingen voor kritieke voorzieningen en kwetsbare klanten. Volgens Nigel Pekenc, directeur van Kearney, suggereren de onderzoeksresultaten dat de pandemie lopende initiatieven rond de veerkracht van de toeleveringsketen en nieuwe technologieën versnelt. Het gaat dan om multi-sourcing uit verschillende regio’s en het lokaliseren en verkorten van supply chains. De geïnterviewden noemen als prioriteiten onder meer risicobeheer, communicatie en transparantie richting leveranciers, het veilig houden van mensen en het waarborgen van voorzieningen.

Bron: Supply Management

Partner van Inkoperscafé:

Google en WWF helpen mode-industrie met duurzaam platform

Het WWF Zweden en Google willen samen een gegevensplatform ontwikkelen om de mode-industrie te helpen bij meer verantwoorde en duurzame inkoopbeslissingen. Het platform gaat uitgebreide gegevens verstrekken over grondstoffen in de toeleveringsketens van kledingfabrikanten en de risico’s van verschillende soorten textiel en grondstoffen. Dit bericht Nevi.

Duurzame sourcing
Op het nieuwe platform krijgen iedere materiaal- en sourcinglocatie een score op meerdere milieu-onderwerpen zoals waterschaarste of luchtverontreiniging. Ook vindt een schatting plaats van specifieke milieu-effecten zoals broeikasgasemissies en houdt het platform rekening met de verzachtende werking van duurzame sourcing. Volgens Google is de mode-industrie verantwoordelijk voor twintig procent van het afvalwater en twee tot acht procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Dit zou tegen 2030 met maar liefst vijftig procent kunnen stijgen. Nevi benadrukt het belang van maatschappelijk verantwoord inkopen. Inkoop, sourcing en supply chains kunnen hier volgens de inkopersvereniging een grote bijdrage aan leveren.

Bron: Nevi

Partner van Inkoperscafé:

Meer samenwerking is een prioriteit voor acht op de tien bedrijven

Volgens een onderzoek van leverancier van inkoopsoftware Ivalua geeft bijna acht op de tien (77 procent) bedrijven prioriteit aan het verbeteren van de samenwerking met leveranciers. Het bedrijf ondervroeg hiervoor wereldwijd tweehonderd inkoop-, supply chain- en financiële professionals. Dit bericht de Britse inkoperssite Supply Management.

De respondenten van het onderzoek verwachten dat een goede samenwerking leidt tot het verbeteren van de MVO-prestaties (41 procent), het vergroten van de marges (38 procent) en het versnellen van het innovatietempo (36 procent). Een focus op kosten belemmerde echter de samenwerking, waarbij 77 procent van de ondervraagden erkent dat kosten de leveranciersselectie domineerden bij de meeste sourcing-projecten. Verder vindt negentig procent dat ze de samenwerking met de meeste strategische leveranciers de afgelopen twee jaar hebben verbeterd. 91 procent zegt hetzelfde over de gehele toelevering. Veel organisaties kennen echter geen mechanisme voor een effectieve samenwerking met hun bredere aanbodbasis (42 procent), financiering (41 procent), IT (40 procent) of hun meest strategische leveranciers (39 procent).

Prestatiedoelen en kpi’s
Driekwart (76 procent) beschouwt als meest effectieve manieren om de samenwerking met leveranciers te verbeteren het opzetten van prestatiedoelen en kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s). Verder meent bijna twee derde (63 procent) dat investeren in technologie om een ​​betere uitwisseling van informatie met leveranciers mogelijk te maken, de meest effectieve manier is om resultaat te bereiken. Verder vindt 84 procent van de respondenten dat meer digitalisering hen in staat zou stellen om de gevolgen van Covid-19 voor het bedrijf effectiever te verminderen. Daarnaast denkt 35 procent dat betere digitale vaardigheden hetzelfde effect kunnen hebben.

Bron: Supply Management

Partner van Inkoperscafé:

Brabantse hightech-bedrijven zien weinig in lokale toeleveringsketens

Door de coronacrisis is er steeds meer behoefte aan productie in het eigen land. De Noord-Brabantse hightechindustrie wil echter juist een globale productiespreiding. Deze vindt dat meer eigen productie in Nederland de supply chains eerder kwetsbaarder maakt. Zo meldt Supply Chain Magazine op basis van berichtgeving in het FD.

Wereldwijd waren de gevolgen zichtbaar toen de Chinese fabrieken begin 2020 vanwege de virusuitbraak sloten. Algemeen leeft daarom het idee dat complexe toeleveringsketens geen toekomst meer hebben en dat er meer in eigen land moet worden geproduceerd. De Brabantse hightechfabrikanten hebben echter een voorkeur voor een eigen productienetwerk in Azië om zo de risico’s te beperken. De Eindhovense fabrikant Additive Industries, die complexe 3D-metaalprinters produceert, wil graag op termijn een vestiging in China openen. Het bedrijf stelt niet snel te kunnen uitwijken naar andere leveranciers. Het bedrijf zou het liefst juist in China een tweede fabricage- en supply chain opzetten. Het merkt dat in China de productie op gang is gekomen, terwijl in Nederland alles nog moeizaam gaat.

Nederlandse toeleveranciers
De ook uit Eindhoven afkomstige NTS-Group heeft al fabrieken over de hele wereld. De toeleverancier van hightechbedrijven dekt zich daarmee onder andere in tegen politieke verrassingen, zoals de handelsoorlog tussen Amerika en China. Volgens het bedrijf zit het risico nog steeds in de onvoorspelbaarheid van de pandemie. Ook produceert NTS nu al maximaal. Het levert aan de medische en de halfgeleiderindustrie, die alleen maar groeien tijdens de coronacrisis. Toeleveranciers hebben ook andere ervaringen. Zo stelt Betech uit Hoogeveen dat zich sinds de coronacrisis nadrukkelijk afficheert met de slogan ‘Made in Holland’ dat het steeds meer orders krijgt van fabrikanten die kiezen voor Nederlandse toeleveranciers. Het bedrijf levert overigens ook onderdelen aan de NTS-Group.

Behoefte aan efficiency
Rolf Bos, Senior Manager Value Chain Transformation bij PwC, denkt dat het om een psychologische reactie op de crisis gaat en dat op termijn de behoefte aan efficiency weer de overhand krijgt. Bos raadt bedrijven aan te kijken wat het ze waard vinden om hun grootste risico’s te verkleinen. “Productie dichtbij huis of spreiding is duur. Net als voorraad. Maar alles over de wereld transporteren is ook duur.”

Bronnen: Supply Chain Magazine, FD

Partner van Inkoperscafé:

‘De coronacrisis leidt tot veel interessante en slimme oplossingen’

Lloyd Keays, Senior Director, Strategy & Innovation – Global Presales, bij SAP Ariba, ziet naast de negatieve gevolgen ook veel positieve kanten aan de coronacrisis. Het betekent een versnelling van het gebruik van handige nieuwe technologieën in de toeleveringsketens. Daarnaast leidt de crisis tot het besef dat veel processen en tussenschakels in de ketens helemaal niet nodig zijn.

Volgens Keays blijkt door de coronacrisis dat de toeleveringsketen zelf een risico is. “De zekerheid is verdwenen uit het inkoopproces. Dat heeft gevolgen voor levering en contracten.” Daarnaast denkt hij dat de behoefte aan ‘ethical sourcing’ met aandacht voor waarden op het gebied van milieu en maatschappij zich blijft ontwikkelen. “Ik ben daarom voorstander van een internationale standaard om leveranciers te vergelijken. Die bestaat nog niet. Zo’n standaard bespaart inkopers veel werk bij hun keuze van leveranciers. Bij ons inkoopproces zijn bijvoorbeeld al honderdduizenden leveranciers betrokken. Het wordt lastig als je die allemaal apart moet gaan beoordelen.”

Versnelde technologische ontwikkeling
Keays denkt dat nieuwe technologieën zoals 3D-printen en virtual reality een belangrijke rol gaan spelen in de toeleveringsketens van de toekomst. “De coronacrisis heeft de ontwikkelingen versneld. Denk aan de ademhalingsapparatuur waarvoor enkele Italianen een onderdeel (ventiel) konden printen met een 3D-printer. Dat ventiel had normaal duizenden euro’s gekost en het had weken geduurd voordat het er was. Nu hadden de Italianen het binnen enkele uren en kostte het vijftig euro. Dat heeft levens gered. Zo zijn er meer mogelijkheden om met 3D-printers onderdelen te maken die je anders uit China zou moeten halen. Vaak zitten onderdelen aan één merk vast en vindt de productie op enkele plekken plaats. Met 3D-printen kan je veel meer gespreid produceren.”

Lloyd Keays, Senior Director Strategy & Innovation – Global Presales bij SAP Ariba

Dit kan volgens Keays bijvoorbeeld ook een oplossing zijn voor het ‘right to repair’ voor elektronica. Daarbij gaat het om aankomende wetgeving waarbij consumenten het recht krijgen om hun aangekochte elektronische apparaten zelf te mogen repareren. “Dat brengt problemen met zich mee als onderdelen van ver weg moeten komen met een lange levertijd.”  

Het probleem zijn echter de patenten. De fabrikant van de ventielen voor de beademingsapparatuur dreigde al met een rechtszaak tegen de Italianen die ze 3D hadden geprint. “Als een ontwerp van een onderdeel online staat, kan iedereen het zelf (laten) maken. Inkoopafdelingen kunnen als eis aan leveranciers gaan stellen dat ze het ontwerp willen hebben voordat ze apparatuur kopen. Vervolgens kunnen de eindklanten dan zelf onderdelen maken als dat nodig is.”

Keays denkt ook dat er nu echt een einde komt aan het oude ‘analoge’ denken. “Op de computer gaan we nog steeds vaak uit van de oude papieren processen. Neem een aanbesteding waarbij alles digitaal verwerkt kon worden, maar uiteindelijk geprint moest worden ter ondertekening. Er zijn nieuwe, echt digitale processen mogelijk op basis van meer vertrouwen in de computer. Je kunt daarvoor onder andere een beroep doen op artificial intelligence en machine learning. Dit zijn geen nieuwe ontwikkelingen. Alleen is er nu meer urgentie om een beroep te doen op automatisering.”

Nieuwe oplossingen door coronacrisis
Opmerkelijk aan de coronacrisis is, zo signaleert Keays, dat mensen en organisaties veel sneller dan normaal blijken te kunnen schakelen. “Dat leidt tot veel interessante en slimme oplossingen. Grote modebedrijven gingen bijvoorbeeld in korte tijd mondkapjes produceren.”

Hij benadrukt dat we zonder het micromanagement met allerlei tussenlaagjes kunnen. “De coronacrisis bewijst dat. Zo hebben we laatst contractmanagement verkocht in het Midden-Oosten. Normaal is dat heel ingewikkeld met allerlei protocollen en processen die goedgekeurd moeten worden. Zoiets duurt dan zo’n twee jaar. Nu was het in twee weken afgerond. Door de coronacrisis had de inkoopmanager de bevoegdheid gekregen om de beslissing helemaal zelf te nemen. De crisis leidt tot meer gebruik van ons gezonde verstand met het besef dat veel processen en tussenschakels in de ketens helemaal niet nodig zijn.”

Inkopers krijgen meer invloed
Keays denkt dat het nog een uitdaging wordt om inkopers met de nieuwe ontwikkelingen mee te laten bewegen. “Inkoop is extreem conservatief. Slimmer en sneller ‘sourcen’ maakt een andere kijk op het inkoopproces nodig. Inkopers zouden zo’n 3D-geprint onderdeel van een ademhalingsapparaat normaal gesproken niet kopen, omdat het niet volgens het boekje is vervaardigd. Ze moeten anders gaan denken, bijvoorbeeld dat een leverancier iets dat niet of slecht leverbaar is, ook door de klant kan laten printen.”

Hij verwacht dat het werk van inkopers interessanter wordt door de huidige ontwikkelingen. “Het inkoopvak is altijd ondergewaardeerd geweest. Inkopers blijken nu veel invloed te kunnen uitoefenen. Door te beoordelen of een leverancier groen en verantwoord werkt, dragen ze bij aan een goede wereld. Dat maakt ze trots op hun vak.”

Volgens Keays krijgt inkoop het de komende tijd nog druk. “Er zullen meer corona-uitbraken komen en er zullen nieuwe leveranciers nodig zijn. Daar moeten bedrijven zich op voorbereiden. Grote bierbrouwers moeten zich bijvoorbeeld instellen op het opengaan van de horeca. Ze moeten dan in één keer heel veel bier leveren. Dat betekent een enorme piek die afhangt van één beslissing van de regering. Het heeft ook gevolgen voor de toeleveranciers van de bierbrouwers. Inkopers moeten zorgen dat dergelijke herstarts goed verlopen en dat er voldoende voorraad is.”

Simuleren is daarbij erg belangrijk. “Je kunt dagelijks een simulatie doen. Bijvoorbeeld de ene keer van een herstart, de andere keer van een tweede coronagolf of dat Duitsland weer helemaal open gaat voor handel. De levering vanuit China biedt ook diverse opties. Die simulaties houden je scherp.”

Is het coronavaccin eenmaal gevonden dan verwacht Keays dat inkoop nieuwe technologieën kan gaan inzetten voor het oplossen van kleine problemen. “Denk aan een route van een inkoopopdracht naar facturering die nu in vijftien stappen verloopt. Je kunt dan kijken welke stappen je met digitalisering kunt versnellen.”

Kansen benutten
De senior director van SAP Ariba ziet de toekomst niet al te somber in. “De coronacrisis is een koude douche, maar biedt ook kansen om het anders en beter te doen. We krijgen zulke kansen niet zo vaak, dus die moeten we zo goed mogelijk benutten.”

Partner van Inkoperscafé:

Steeds meer grote bedrijven willen milieugegevens van leveranciers

Non-profitorganisatie CDP ziet een stijging van 24 procent wat grote bedrijven betreft die leveranciers vragen om milieugegevens. CDP is een leverancier van klimaatonderzoek met meer dan 150 organisaties als lid met een gezamenlijke inkoopuitgave van meer dan 4 biljoen dollar. Volgens de organisatie heeft de stijging te maken met de behoefte van kopers, investeerders en consumenten aan meer transparantie. Dit meldt het Britse Supply Management.

CDP kende in 2020 een stijging van 24 procent van het ledenbestand, met Nike, Airbus en Sainsbury’s als nieuwe toetreders. De klimaatonderzoeksorganisatie vraagt ​​namens leden in totaal 15.000 leveranciers jaarlijks om gegevens over onder andere CO2-uitstoot, ontbossing en waterzekerheid.

Volgens Dexter Galvin, wereldwijd directeur van bedrijven en toeleveringsketens bij CDP, is er veel meer druk uitgeoefend op bedrijven om transparant te zijn en grip te hebben op wat er gebeurt in hun activiteiten en de supply chain. “Er is een beweging in de gehele samenleving en die begint meer invloed te krijgen op de toeleveringsketens, naarmate consumenten zich meer bewust worden van de huidige vormen van uitbestede bedrijfsvoering.”

Gedragsverandering bij leveranciers
Galvin stelt dat de coronapandemie het belang van veerkracht in de toeleveringsketen aantoont. Daarbij gelooft hij dat ondanks een schaarste van de hulpbronnen de langetermijnafspraken voor het klimaat voor bedrijven van kracht blijven. “Wereldwijde bedrijven hebben toeleveringsketens over de hele wereld, die miljoenen mensen raken. Doordat ze de eindbetalers zijn, hebben ze de kracht om op grote schaal invloed uit te oefenen. Dat stimuleert een gedragsverandering bij de leveranciers”, aldus Galvin. Met emissies in de toeleveringsketen die gemiddeld 5,5 keer hoger zijn dan de directe emissies van een bedrijf, zal de inkoper-leverancier-dynamiek volgens hem bepalend zijn of de economieën tegen 2050 het nulpunt kunnen bereiken qua uitstoot, zoals de wetenschap eist. Galvin voegde eraan toe dat ontbossing een rol heeft gespeeld in de Covid-19-crisis. “Er is een verband tussen ontbossing en verlies van leefgebied en de toename van nieuwe virusuitbraken in de samenleving.”

Bron: Supply Management

Partner van Inkoperscafé:

Blockchain en een productpaspoort bieden meer inzicht in goederenketens

De begrippen duurzaamheid, vindbaarheid en transparantie staan steeds meer in de schijnwerpers. Bij klanten neemt het bewustzijn toe wat hun aankopen bij retailers betreft. Daarom doet CEO Leontien Hasselman-Plugge van SIM Supply Chain een voorstel om goederenketens vast te leggen en te visualiseren met blockchain en een productpaspoort. Zo bericht Supply Chain Magazine.

Voor transparantie en vertrouwen is volgens Hasselman-Plugge in de toekomst een soort paspoort van een product nodig. Zo moeten klanten van retailers kunnen zien waar het product vandaan komt en wie ermee in aanraking zijn geweest. De herkomst en de doorlopen stappen zijn momenteel vaak wel duidelijk. Volgens de CEO ontbreekt echter vaak nog een vertaling naar het tastbaar maken van deze stappen in de keten. Blockchain kan volgens haar ook bevestigen dat betrokken partijen verantwoordelijkheid nemen voor de productie en het logistieke proces. De techniek werkt dan als validatie.

Partijen achter een product
Hoewel de prijs voor de consument een belangrijke factor blijft, hoopt Hasselman-Plugge op een toekomst waarin klanten voor een groot deel van de producten die over de wereld gaan, kunnen zien welke partijen erbij betrokken zijn geweest. Ze heeft daarbij als suggestie dat eindgebruikers wellicht kunnen gaan investeren in lokale projecten op de plaats van herkomst.

Bron: Supply Chain Magazine

Partner van Inkoperscafé:

‘We moeten de supply chains robuust inrichten om crisissen aan te kunnen’

Loudmilla Kok–Oomen MSc is partner bij Significant Synergy, een adviesbureau op het gebied van inkoop en samenwerken. Zij denkt dat er twee veranderingen van de supply chains nodig zijn. De benadering ervan moet meer integraal worden en de ketens zelf moeten robuuster worden. Hiervoor kunnen we leren van eerdere crisissen en slimmer gebruik maken van digitalisering. De inkoper krijgt een belangrijke rol als strategische en kritische coach aan de zijlijn.

“Allereerst denk ik aan een meer integrale aanpak”, antwoordt Kok-Oomen op de vraag op welke manier de supply chain (toeleveringsketen) moet veranderen. “Dat betekent uitgaan van de hele keten en overschakelen van ik- naar wij-denken. Het gaat niet alleen om de eindopdrachtgever en diens directe leveranciers. We moeten redeneren vanuit alle schakels van de keten. Dit vraagt om meer verantwoordelijkheidsbesef voor de hele keten bij alle betrokken partijen. Hierbij hoort ook een brede blik op de keten vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaamheid. Dat betekent bijvoorbeeld geen kinderarbeid meer en vissen met een hengel en niet met dynamiet.”

Volgens Kok-Oomen was deze ontwikkeling al voor de coronacrisis in gang gezet. “Het wij-denken wordt steeds belangrijker. De mensen willen geen onverantwoord gemaakte producten meer kopen.”

Daarnaast vindt ze dat de toeleveringsketens meer robuust zouden moeten worden. “Dat betekent dat we niet langer alleen voor de goedkoopste en snelste opties kiezen, maar dat we de supply chains robuust inrichten om crisissen aan te kunnen. Het is met de coronacrisis gebleken dat de ketens vaak te fragiel zijn. Robuust betekent dat je meer naar de lange termijn kijkt en dat je je minder afhankelijk maakt van landen zoals China en de Verenigde Staten. Daarvoor moeten we de risico’s van beperkte spreiding beter overzien en bewuster afwegen. Ook moeten we de tijd nemen voor uitzoomen en het kunnen bekijken van de keten van buitenaf.”

Turnaround en risicospreiding
Kok-Oomen stelt dat we voor robuustere ketens en vanwege de huidige coronacrisis kunnen leren van eerdere crisissen. “In 2008 ging door de kredietcrisis bijvoorbeeld volledig de rem op de bouw. Hierdoor vielen veel aannemers om. Toen er weer wat herstel was, waren er te weinig aannemingsbedrijven. Bovendien waren de aannemers die nog bestonden onvoldoende voorbereid. Met een ‘turnaround’, het voorkomen van een faillissement door een interventie, kan je dit voorkomen. Ik denk dan aan een eindopdrachtgever die een keten blijft financieren, ook als hij daarvoor schulden moet maken. Het is belangrijk om dit vanuit een langetermijnvisie te doen en thema’s op het gebied van MVO en duurzaamheid mee te nemen. Verder is risicospreiding belangrijk, waarbij je zorgt dat je schokken door risico’s beter op kunt vangen. Hiervoor kun je crisissituaties simuleren, waarmee je zwaktes blootlegt.”

Transparantie met meer digitalisering
Ze onderstreept daarnaast het belang van transparantie. “Zeker bij complexe ketens is inzicht in de hele keten nodig via monitoring met één integraal dashboard. Daarmee kan je bijvoorbeeld doorrekenen hoe je je bedrijfsdoelen in de ketens behaalt en hoe je de ketens moet beïnvloeden om die doelen te behalen. Daarbij kan je ook aandacht schenken aan MVO en duurzaamheidsdoelen. Zo kan je kijken welke leveranciers in welke mate bijdragen aan je brede doelstellingen.”

Loudmilla Kok-Oomen

Kok-Oomen denkt dat inkoop hiervoor digitalisering meer en creatiever kan inzetten. “Zo’n integraal dashboard is daarvan een voorbeeld. Blockchain is een ander voorbeeld dat al werd gebruikt, maar dat nog veel meer mogelijkheden biedt voor een transparante keten en het beter beheersen van leveringsrisico’s. Met meer digitalisering kan je beter inzicht krijgen in de verschillende schakels van de keten. Ik zie nu al hoe lastig het is om met collega’s op afstand te werken. Dat geldt natuurlijk helemaal voor ketenpartners aan de andere kant van de wereld. Ketenpartners zouden daarom bijvoorbeeld ook samen één integraal dashboard moeten gebruiken.”

In het verlengde hiervan is het volgens haar ook nodig dat alle partners in een keten af en toe met elkaar om tafel gaan zitten. “Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor structureel ketenoverleg op operationeel, tactisch en strategisch niveau.”

Inkoper nieuwe stijl
Kok-Oomen vindt het belangrijk dat de inkoper van een positie in het ‘veld’ verschuift naar een meer coachende zijlijnpositie voor bestuur of directie. “Het is dan iemand die uitzoomt op hogere doelen. Inkoop is zeer geschikt om zo’n objectieve en onafhankelijke zijlijnpositie in te nemen. Daarvoor moeten inkopers loskomen van de transactie en de focus op het goedkoopste en snelst beschikbare product. Er is behoefte aan een ’businessgedreven inkoop’ die zich richt op een strategisch niveau. Daarbij hebben inkopers veel ervaring met risico-analyse. Dat kan het bestuur of de directie helpen bij het goed inschatten en bewust afwegen van leveringsrisico’s bij producten en diensten die de kern van de organisatie raken. Deze aanpak sluit goed aan op een strategische benadering, waarbij de inkoper naar waardevolle bronnen zoekt die verantwoord georganiseerd zijn.”

Volgens Kok-Oomen zou een chief procurement officer (CPO) standaard aanwezig moeten zijn bij het directie-overleg om indien nodig een kritische inbreng te hebben over inkoop en leveranciers. “Deze CPO kan raden van bestuur en directies overtuigen. Inkoop kan de organisatie namelijk helpen bij het (her)bezinnen. Het gaat dan om wat de organisatie nou precies wil waarmaken richting haar eindklant, waar de leveranciersmarkt er precies toe doet en welke waarden je wilt naleven voor de gehele leveringsketen.”

Ze ziet de inkoper nieuwe stijl als een kritisch adviseur die zorgt dat de organisatie robuuster denkt. Lachend: “Het is eigenlijk een nieuwe functie naast de traditionele inkoper, waarvoor ik nog een goede naam moet bedenken. Deze inkoper van de toekomst moet de crisis gebruiken om langetermijnthema’s aan de orde te stellen en zich voor te bereiden op de volgende crisis. Eigenlijk moet inkoop een soort countervailing power voor bestuur en directies worden. De underdogpositie van de inkoper moet verdwijnen. Als inkoper heb je een brede verantwoordelijkheid. Dat maakt het vak ook reuze interessant.”

Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres