Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Partner van Inkoperscafé

Hoe herken je de financiële gevolgen van het coronavirus voor de toeleveringsketen?

Volgens het Britse Supply Management moeten bedrijven oppassen voor tekenen van financiële nood, doordat het coronavirus de toeleveringsketens verstoort. Simon Underwood van accountantskantoor Menzies, stelt dat bedrijven waarvan de werknemers niet vanuit huis kunnen werken – zoals die in de detailhandel, horeca en recreatie – te maken hebben met ‘aanzienlijke verstoring’ en ‘grote financiële stress’.

Volgens Underwood moeten bedrijven letten op ‘financiële rode vlaggen’, waaronder moeilijkheden bij het tijdig betalen van crediteuren of werknemers en plotselinge veranderingen in communicatiepatronen met belangrijke klanten. Hij zegt dat bedrijven die financiële rode vlaggen snel herkennen en er snel op reageren, een deel van de onmiddellijke druk op de kasstroom kunnen verlichten en de bedrijfscontinuïteit tijdens de crisis behouden. “Als het bijvoorbeeld steeds moeilijker wordt om crediteuren of werknemers op tijd te betalen, kan dit een teken zijn dat er mogelijk niet genoeg geld op de bank staat om de storm te doorstaan.”

Communicatiepatronen
Een andere belangrijke indicator voor toekomstige financiële problemen kunnen volgens Underwood plotselinge veranderingen zijn in de communicatiepatronen met belangrijke klanten. “En als betalingen worden uitgesteld, kan dit een aanzienlijke impact hebben op de cashflow.” Hij adviseert een sterke strategie voor kredietbeheer te implementeren, schulden te laten betalen en met schuldeisers te praten om de betalingstermijnen te verlengen.

War rooms
RapidRatings, een bedrijf dat de financiële gezondheid van bedrijven analyseert, schat dat bedrijven uit China, Korea en Italië ongeveer twaalf procent vormen van de gemiddelde supply chain van een wereldwijd bedrijf. “Het is een angstaanjagende tijd voor organisaties over de hele wereld die de impact op hun bedrijvigheid beoordelen. Velen hebben ‘war rooms’ opgericht en enorme middelen toegewezen aan selectie, bijvoorbeeld het identificeren van risico’s, het formuleren van mitigatiestrategieën en het aanpassen van toeleveringsketens en de bedrijfsstrategie.”

Bron: Supply Management

Partner van Inkoperscafé

Boekrecensie 'Supply Chain Meesterschap'

Wie kent er nog de reclame van Grolsch met als slogan ‘Vakmanschap is meesterschap’? Een reclamecampagne die in 1959 werd gelanceerd en doorliep tot het begin van de jaren tachtig. Het werd daarmee één van de langstlopende en meest succesvolle campagnes uit de Nederlandse geschiedenis. Of het boek ‘Supply Chain Meesterschap’ van auteur Ed Weenk eenzelfde (langdurig) succes zal realiseren is natuurlijk nog de vraag. Dat het boek zich onderscheidt van andere goede boeken over Supply Chain Management is wel duidelijk. Al is het maar door het zeer hoog praktische gehalte en de koppeling met de interactieve game ‘The Fresh Connection’.     

SCM en SCM in de overtreffende trap
Iedereen die weleens te maken heeft gehad met Supply Chain Management weet dat daar de afkorting SCM bij behoort. En laat dat nu ook net de afkorting zijn die hoort bij Supply Chain Meesterschap. Zeer waarschijnlijk niet bij toeval gekozen, maar het zal niet de enige gedachte zijn geweest bij het bedenken van deze boektitel. Supply Chain Management is namelijk een best wel ingewikkeld vakgebied, waar heel veel interne en externe factoren samen komen en die daarmee van invloed zijn op de resultaten. Het managen van die supply chain vraagt derhalve een grondige kennis en ervaring, die je niet van de ene op de andere dag hebt opgebouwd. Vandaar dat meesterschap in de titel. SCM in de overtreffende trap.    

Drie delen waarvan twee anders
Het boek bestaat heel overzichtelijk uit drie delen. Deel 1 is een algemene verkenning van de diverse talrijke aspecten van Supply Chain Management, die je ook vaak in andere boeken over dit vakgebied tegenkomt. Tot zover niets nieuws onder de zon. Met deel 2 en deel 3 gaat het boek echter ‘accross borders’. Daar moet je je als lezer wel op instellen. Anders kan het straks na het kopen van het boek weleens zo zijn dat de teleurstelling overheerst. Deel 2 combineert namelijk de theoretische concepten van deel 1 met het spelen van ‘The Fresh Connection’ game via een website. Zonder die game en het spelen daarvan raak je de draad snel kwijt, omdat je de schermen van het spel via de website niet voor je ziet. In deel 3 staat ‘The Fresh Connection’ opnieuw centraal, maar dan in de vorm van een casestudy. Daarbij worden allerlei verschillende soorten oefeningen en formats gebruikt.           

Drie pijlers van ‘Supply Chain Meesterschap’
In deel 1 komen de drie pijlers van ‘Supply Chain Meesterschap’ aan bod, de kern waar de rest van het boek in delen 2 en 3 op teruggrijpt. De businessdimensie, de technische dimensie en de leiderschapsdimensie. Met name die laatste dimensie vormt een welkome aanvulling voor ketens die over het algemeen vanuit de techniek en de business zijn opgezet. Zeker omdat in elke keten de mens de meest onzekere factor is. En juist die aandacht voor het menselijk handelen komt in andere boeken over Supply Chain Management niet of onvoldoende aan de orde. In een van de hoofdstukken is er bijvoorbeeld aandacht voor teamevaluaties in elke fase van het proces om de keten te managen. Voor het beoordelen van het gedurende een traject leren en veranderende inzichten krijgen. Dat zouden inkopers eigenlijk in hun eigen situatie bij inkoopprocessen eveneens kunnen en moeten toepassen.

Alles is met elkaar verbonden 
De concepten beschreven in deel 1 zijn redelijk eenvoudig te begrijpen, met name voor relatieve buitenstaanders als jij en ik. Waar de moeilijkheid in zit, is het grote aantal concepten dat een rol speelt in de supply chain, de vele onderlinge afhankelijkheden tussen die concepten, de crossfunctionele dimensie en het feit dat er soms ruimte is voor persoonlijke meningen naast feiten. Ja, ook de menselijke factor speelt een rol in een keten die deels technisch en business gedreven wordt beschreven. Daar komt verder bij dat veel zaken voortdurend veranderen, waardoor het niet zo makkelijk is om een volledige supply chain te runnen. Al lezende kom je daar zeker achter. Alles is binnen de keten en soms zelfs buiten de keten met elkaar verbonden en de beste manier om dat uit te vinden is ‘The Fresh Connection’ game te spelen. Het lezen van tien (andere) boeken over Supply Chain Management helpt je daar namelijk niet verder mee, het spel wel.

Circulariteit vraagt meesterschap in de supply chain 
Met de toenemende aandacht voor circulaire inkoop en circulair ketenmanagement merk je dat er aan het einde van de keten, voordat een product de consument bereikt, weinig kennis is over hoe de keten er precies uitziet, welke duurzame of circulaire materialen er worden gebruikt en hoe je Design for Disassembly (D4D) inricht en laat werken. Met grondige analyses zoals beschreven in het tweede en derde deel wordt je als lezer van het boek én speler van het spel uitgedaagd om die ontbrekende informatie wel boven water te halen. Doelstelling is daar, met name met je medespelers in de game, over van gedachten wisselen en de supply chain daadwerkelijk managen. Daarmee vervult het boek ‘Supply Chain Meesterschap’ een unieke rol als interactief boek.     

Geïntegreerde management modellen
Verspreid door het boek tref je een aantal bekende management modellen aan. De boeken ‘Concurrentievoordeel’ van Michael Porter en ‘Business Model Generatie’ van Alexander Osterwalder e.a. nemen in deel 1 zelfs een prominente plaats in. Daarnaast is er een kleinere rol weggelegd voor boeken als ‘The Balanced Score Card’ van Kaplan en Norton, ‘Zes denkhoeden’ van Edward de Bono en ‘Marketing Management’ van Kotler en Lane. Ze worden moeiteloos meegenomen, geïntegreerd in en gekoppeld aan de theoriën van het Supply Chain Management. In het boek wordt verder aandacht geschonken aan de Kraljic-matrix en het artikel ‘Purchasing must become supply management’ dat Peter Kraljic daarover al in september 1983 schreef voor Harvard Business Review.      

Eindoordeel
‘Supply Chain Meesterschap’ is dus een studieboek. Een studieboek dat veel inkopers maar ook mensen uit de sales en operations zouden kunnen gebruiken om op een speelse manier te leren op welke wijze zij onderdeel uitmaken van de supply chain. Hoe zij daar ieder vanuit hun eigen specialiteit van toegevoegde waarde in kunnen zijn. Daarnaast zal het in deze tijden van de coronacrisis duidelijk worden welke ketens goed in elkaar zitten en nog belangrijker welke ketens een bijdrage kunnen leveren aan mogelijke oplossingen van die crisis. Waardevol dus om dat te weten en nog waardevoller om daar vervolgens iets mee te doen. Tenslotte biedt het lezen van het boek ‘Supply Chain Meesterschap’ in combinatie met het spelen van ‘The Fresh Connection’ game een leuke en met name interessante aanvulling tijdens het werken op afstand tijdens de komende periode.

Beoordeling

Aanvullende literatuur

Interessante links

Boekgegevens

Auteur:

Ed Weenk heeft sinds midden jaren negentig uitgebreide ervaring opgedaan in het managen van internationale logistiek­ en distributieprojecten op strategisch en operationeel niveau. Weenk werkt ook als Senior Associate Professor aan verschillende businessschools, zoals EADA Barcelona, Maastricht School of Management, Antwerp Management School, Tias, en Centrum Graduate School of Business (Lima, Peru) en RSM, in de onderwerpen operations en supply chain, projectmanagement en intra­ en entrepreneurship.

Als overtuigd aanhanger van de principes van het ervaringsgericht leren, gebaseerd op methodologieën als de casemethode (zoals gepropageerd door Harvard Business School), in­class teamwork en serious gaming, is Weenk delivery partner en geautoriseerd trainer in de bedrijfssimulatiegames van Inchainge uit Nederland en de Palatine Group uit New York.

Weenk publiceerde eerder het managementboek ‘De perfecte pass’ dat in het Engels, Spaans en Nederlands is verschenen. Wat de manager kan leren van de voetbaltrainer. Dat boek beschrijft hoe belangrijk het is om het grote geheel te zien, om goede interne en externe alignment te hebben en om coherentie te realiseren op alle niveaus.

Paperback, 332 blz. | Nederlands

Management Impact | 1e druk, 2020

EAN: 9789462763371

Het boek ‘Supply Chain Meesterschap’ is verkrijgbaar via www.managementboek.nl en direct uit voorraad leverbaar. Klik hier om het boek te bestellen.

Partner van Inkoperscafé

IT-beveiliging draait om het voorkomen van menselijke fouten

Inkoop moet goede IT-afspraken maken met leveranciers

In 2017 was een internationaal containerbedrijf slachtoffer van een aanval met ransomware. Hierna moest het bedrijf ruim 45.000 pc’s en 4000 nieuwe servers herinstalleren. Dit kostte de onderneming ongeveer 300 miljoen dollar. Hieruit blijken de grote en zelfs ontwrichtende gevolgen van cyberaanvallen. Mensen en organisaties zijn volledig afhankelijk geworden van digitaal verkeer. Wat zijn de veiligheidsrisico’s van it-software en – hardware en hoe hou je er rekening mee als inkoop?

De omvang en de ernst van digitale dreiging nemen toe. Tegelijk nemen lang niet alle organisaties de noodzakelijke basismaatregelen voor het afslaan van cyberaanvallen. Wat het nog ingewikkelder maakt, zijn onder andere clouddiensten en het gebruik van mobiele en slimme apparaten. Dit vergroot nog de potentiële kwetsbaarheden. De bescherming tegen digitale schade richt zich op cybersecurity en datasecurity.

Cybersecurity
Bij cybersecurity gaat het om de beveiliging van IT-systemen tegen diefstal of schadelijke aanvallen. Het kan om een ‘harde’ aanval gaan waarbij een aanvaller een ontwerp- of configuratiefout gebruikt om de beveiliging te omzeilen. Er kan ook sprake zijn van een ‘zachte’ aanval met bijvoorbeeld phishing via de e-mail. Bescherming kan plaatsvinden met antivirus- en antimalware-software en met een firewall. Bescherming via hardware gebeurt bijvoorbeeld met NX-bit (AMD) of XD-bit (Intel). Deze technieken beschermen de computer tegen bijvoorbeeld virusaanvallen gericht op overbelasting van het IT-systeem. Tot slot zijn fysieke beveiligingsmaatregelen mogelijk, zoals het vastzetten van apparatuur met staalkabels en het fysiek afsluiten van usb-poorten  

Datasecurity
Datasecurity richt zich op de bescherming van digitale data tegen vernietiging of ongewilde acties, zoals bij een datalek. Ook voorkomt het dat ongeautoriseerde gebruikers toegang krijgen tot data.

Een beveiligingsmaatregel is bijvoorbeeld versleuteling (encryptie). Dit biedt bescherming bij het verzenden en delen van data. Ook is het frequent en structureel maken van back-ups belangrijk om dataverlies te voorkomen.

Een andere vorm van datasecurity is het inloggen met sterke wachtwoorden met twee-factor-authenticatie (gebruik wachtwoord plus extra code). Extra veilig is een inlog met biometrische herkenning. Hierbij moet de gebruiker zich identificeren met vingerafdruk- of gezichtsherkenning.

In aansluiting hierop is een goede voorlichting van medewerkers over het zorgvuldig omgaan met data erg belangrijk. Datalekken ontstaan namelijk vaak door menselijke fouten of onoplettendheid. Een goede monitoring van dergelijke fouten en eventuele datalekken zelf is dan ook belangrijk.   

Organisatorische maatregelen
Voor zowel cyber- als datasecurity zijn organisatorische maatregelen erg belangrijk, omdat menselijke fouten voor grote schade kunnen zorgen. Dit begint met het bewust maken van medewerkers wat IT-veiligheidsrisico’s inhouden. Het kan helpen om medewerkers te laten zien hoe gemakkelijk het is om in het kantoor of in systemen binnen te dringen. Dit kan bijvoorbeeld met een inlooptest of met een namaak-phishingmail.

In combinatie hiermee zijn duidelijke richtlijnen voor het IT-gebruik nodig. Denk aan het niet delen van wachtwoorden, geen externe usb-sticks in de pc stoppen, programma’s tijdig updaten en alert zijn op phishingmails. Ook is het verstandig om voorzichtig te zijn met vertrouwelijke, papieren documenten. Medewerkers moeten daarvan goed op de hoogte zijn. In combinatie daarmee is het trainen van medewerkers belangrijk.

Mobiele apparaten
Er is steeds meer aandacht voor de veiligheid van smartphones en andere mobiele apparaten zoals tablets. Gebruikers vergeten nog wel eens dat voor dergelijke apparaten soortgelijke IT-risico’s gelden als voor een PC.  Met mobiele apparaten wordt bovendien ook in onveilige omgevingen gewerkt. Daarbij staat er vaak ook nog eens vertrouwelijke of privacygevoelige informatie op deze ‘devices’. Dit brengt hoge veiligheidsrisico’s met zich mee. Hiervoor zijn minimaal dezelfde beschermingsmaatregelen nodig als bij vaste computers.

Shadow-IT
Een groot risico voor zowel cyber- als datasecurity is zogeheten shadow-IT. Dat is software of hardware die niet voldoet aan de richtlijnen van de IT-afdeling, maar die medewerkers toch gebruiken omdat het zo gemakkelijk is. Daarnaast kunnen ook gebruiksonvriendelijke officiële applicaties, trage verbindingen, gebrek aan functionaliteiten en soms zelfs gebrekkige invoering van nieuwe applicaties redenen zijn voor gebruik van shadow-IT. De exacte omvang ervan is vanwege het verborgen karakter niet bekend.

Bij shadow-IT ontbreekt het zicht op updates en de kwaliteit van software. Dit kan voor allerlei kwetsbaarheden in een IT-systeem zorgen. Verder kan het ook leiden tot datalekken, doordat gebruikers bijvoorbeeld gevoelige data uploaden naar een externe clouddienst. Het is dan ook belangrijk dat organisaties medewerkers wijzen op de IT-veiligheidsrisico’s van gebruik van niet-goedgekeurde hard- of software. Daarbij is het verstandig om medewerkers duidelijk zelf verantwoordelijk te stellen voor deze risico’s.

Thuiswerken levert een soortgelijk risico op, omdat de kans dan nog groter is dat de werknemer werkt met eigen software en/of niet goed beveiligde software. Bij thuiswerken is het daarom extra belangrijk dat medewerkers zich aan dezelfde veiligheidsvoorschriften houden als op kantoor.

BYOD
Een ander soortgelijk risico wordt gevormd door ‘bring your own device’ (BYOD). Dit betekent dat medewerkers hun eigen ‘devices’ (smartphones, laptops en tablets) mogen gebruiken voor hun werk. BYOD maakt een IT-systeem extra kwetsbaar. Van belang is dat er een duidelijke en vaste scheiding is tussen data en apps in een zakelijk en privédeel. Bovendien moet beveiligingssoftware ook op de externe devices up-to-date blijven. Daarnaast doen organisaties er goed aan gebruikers duidelijk te instrueren om hun apparaten niet door mensen van buiten de organisatie te laten gebruiken.

Het nieuwe digitale werken
Consultant collega Marnix Pilon van adviesbureau Improven stelt op Consultancy.nl dat de laatste jaren digitale risico’s alleen maar zijn toegenomen. Dat komt volgens hem onder andere door de tempo waarin het werken via de cloud afgelopen jaren is gegroeid. “Het nieuwe digitaal werken is veelal onder grote tijdsdruk geïmplementeerd om vooral niet achter te raken. Terwijl veel organisaties hun IT-strategie en IT-beleid nog niet op deze ontwikkeling hebben geactualiseerd.”  

Zijn collega Kevin Hermes waarschuwt voor het koppelen van zakelijke accounts aan apps zoals Google Drive, Dropbox en Gmail. De informatie die je erop zet valt vaak onder Amerikaans recht en buiten de Europese wetgeving (AVG). Organisaties beseffen dat nog onvoldoende.

Het adequaat voorkomen van digitale ‘ongelukken’ vraagt volgens Hermes echt om veranderingen in de kern van organisaties. “Organisatie hebben vaak wel een algemene bedrijfsstrategie, maar men verzuimt aansluitend een afgeleide IT-strategie en passend IT-beleid te formuleren. Terwijl innovatie sneller dan ooit verloopt en IT-beslissingen steeds vaker decentraal worden genomen.”

Inkoop en IT-beveiliging
Inkoopprocessen en de inkoopadministratie zijn steeds meer geautomatiseerd. Dit betekent dat IT-veiligheid ook voor de inkoop steeds meer een aandachtspunt is geworden. Een speciaal onderwerp daarbij is de digitale veiligheid van de toeleveringsketen. Deze is in principe zo sterk als de zwakste schakel. Als één partij de beveiliging niet in orde heeft dan kan dat een datalek van de gegevens van de inkoop betekenen. Het is daarom erg belangrijk om goede afspraken te maken met leveranciers over de IT-veiligheid en het delen van data. 

Verder is het van belang om punten in supply-chainprocessen te identificeren waarvoor een cyberaanval de meeste gevolgen heeft. Inkoopafdelingen doen er goed aan dit in een noodplan met draaiboek te verwerken voor het geval het fout gaat.

Een ander aandachtspunt is dat alle IT-eisen die voor de rest van de organisatie gelden ook in de inkoop worden toegepast. Geef inkoopmedewerkers daarom de verantwoordelijkheid voor de IT-veiligheid binnen hun werkterrein. Bevorder verder een goede samenwerking van de inkoopafdeling met de IT-afdeling. Hierbij moet er aanspreekpunten zijn voor IT binnen de inkoopafdeling en voor de inkoop binnen het IT-team.

Het is tot slot raadzaam om zorgvuldig om te gaan met de uitbesteding van inkoopfuncties. Kies hiervoor betrouwbare partners die hetzelfde niveau van IT-beveiliging toepassen als de uitbestedende organisatie en die werken met de juiste, goed geteste software.

Partner van Inkoperscafé

Negen van de tien toeleveringsketens zijn getroffen door het coronavirus

De uitbraak van coronavirus heeft bijna negen op de tien (86%) van de toeleveringsketens verstoord, maar kopers werken eraan om de risico’s te beperken. Dit blijkt uit een steekproef van SM en CIPS, waarover het Britse Supply Management bericht. Deze enquête liet ook zien dat bijna tweederde (62%) van de respondenten was gewaarschuwd voor de impact van het virus op hun toeleveringsketens nadat ze waren gewaarschuwd door een leverancier. Bijna twee vijfde (37%) echter kwam er pas achter toen een leverancier niet leverde.

Verder gaf driekwart van de tachtig deelnemende inkoop- en supply chain-professionals aan dat producten die in China worden vervaardigd, integraal deel uitmaken van hun toeleveringsketen.

Daarnaast bleek dat voor de uitbraak van het virus bijna een kwart (24%) van de bedrijven niet beschikte over risicobeperkende plannen om het niveau van verstoring van de toeleveringsketen aan te pakken. Ook meldde bijna 61% van de inkopers dat ze actie hadden ondernomen om hun toeleveringsketens te analyseren om risico’s te identificeren. Bijna de helft (49%) had alternatieve leveranciers gevonden, omdat anderen niet konden leveren.

Communicatie met leveranciers
Stijgende kosten baren velen zorgen. Van de respondenten gaf 58% aan dat ze na de uitbraak meer hadden betaald voor goederen en diensten. Daarnaast verwachtte 58% dat de bedrijfsactiviteiten de komende zes maanden zullen teruglopen. Een meerderheid van de kopers stelde dat ze de afgelopen weken hun communicatie met leveranciers hadden verbeterd. Daarbij communiceerde 58% regelmatig met hun belangrijkste leveranciers en breidde 34% de communicatie uit naar alle lagen van hun toeleveringsketen.

Supply chain-strategieën
Cruciaal is dat de pandemie ertoe heeft geleid dat inkoopprofessionals hun supply chain-strategieën in de toekomst opnieuw evalueren. Bijna 58% zei dat ze zouden afstappen van ‘single sourcing’ om het risico in de toekomst te beperken. Ook gaf bijna de helft (47%) aan dat ze op lange termijn de voorraad zouden willen verhogen.

Bron: Supply Management

Partner van Inkoperscafé

H&M bevordert duurzaamheid met het openstellen van zijn supply chain

Kledingketen Hennes & Mauritz (H&M) geeft andere kledingmerken toegang tot zijn supply chain. Dit gebeurt via de dienst Treadler. Hiermee kunnen kleinere merken gebruik maken van alle onderdelen van de toevoerketen van H&M. Dat gaat van productontwikkeling en sourcing tot productie en logistiek. Het moet bijdragen aan het verduurzamen van de fashionindustrie, zo meldt Supply Chain Magazine op basis van een bericht in de zakenkrant Financial Times.

Volgens H&M’s nieuwe CEO Helena Helmersson is de kledingindustrie commercieel succesvol, maar niet duurzaam genoeg. “Om onze industrie toekomstbestendig te maken, hebben we ons gericht op het transformeren en verbeteren van onze supply chain. We realiseren ons dat de output van onze inspanningen ook waardevol kan zijn voor anderen”, zei Helmersson tegen de Financial Times. H&M krijgt nogal eens kritiek op zijn ‘fast fashion’. Dit zou overconsumptie bevorderen. Het Zweedse bedrijf richt zich echter al langer op een nieuwe duurzaamheidsstrategie en wil rond 2030 CO2-neutraal zijn. Hiervoor werkt het onder andere met hernieuwbare energie en gerecyclede materialen.

Breed leveranciersnetwerk
Volgens Treadler-directeur Gustaf Aspis is het beter om te groeien in een duurzame supply chain dan in een minder duurzame. “Maar het lost het probleem van overconsumptie niet op.” H&M wil met het nieuwe initiatief ook andere merken van dienst zijn bij het opzetten van een breed leveranciersnetwerk. Dat moet helpen om de gevolgen van een handelsoorlog te vermijden of de impact van het coronavirus te minimaliseren.

Bron: Supply Chain Magazine

Partner van Inkoperscafé

Vier zaken waar inkopers vanwege het coronavirus op moeten letten

Nu de gevolgen van het coronavirus voor de economie en de toeleveringsketens toenemen, wordt een goede voorbereiding steeds belangrijker voor inkoopafdelingen. Nevi is daarom met vier punten gekomen waar inkopers in de huidige coronacrisis in ieder geval op moeten letten.

Afstemming met leveranciers
Ten eerste is het belangrijk om de inventaris te controleren. Hierbij hoort het herzien van voorraadbeleid en -niveaus en het vragen aan leveranciers om hetzelfde te doen. Het is verstandig om goed samen te werken met leveranciers wat de toeleveranciersketen betreft. Daarnaast is het noodzakelijk om met iedere leverancier te communiceren en de relatie goed te houden. Inkoopafdelingen doen er goed aan om kritisch te beoordelen of een leverancier wel kan blijven aanleveren, zelfs als die vindt dat het kan. Ook moeten ze goed naar de prijsstructuren en marktpositie kijken en op basis daarvan zorgen dat ze vooraan in de rij staan als de aanlevering weer start. Op de derde plaats is een goed herstelplan nodig om voorraadtekorten of leveringsproblemen op te vangen. Tot slot is het verstandig dat inkopers zich goed instellen op de situatie nadat de epidemie voorbij is. Daarbij is het raadzaam om voortaan een clustering van teveel leveranciers in een regio te voorkomen.

Bron: Nevi

Partner van Inkoperscafé

Cobots ondersteunen orderpickers in magazijnen logistieke dienstverlener

In een Nederlands magazijn van logistiek dienstverlener Ceva Logistics werken orderpickers sinds kort samen met robots. Het bedrijf spreekt van ‘cobots’, wat aangeeft dat het om collaboratieve robots gaat. Dit valt te lezen op de site van Supply Chain Magazine.

Integratie met WMS
Ceva Logistics is een transport- en logistiek bedrijf dat in 160 landen actief is. Het bedrijf ziet de inzet van cobots als de volgende grote doorbraak in robotica. Bij Ceva werken vijftien cobots direct naast de orderpickers om daarmee de productie te maximaliseren. Het gevolg is dat de orderpickers in het magazijn nu veel minder meters hoeven te maken. De cobots nemen ook het zware tilwerk over van de mensen. Volgens Bart Beeks van Ceva Logistics wil het bedrijf dat de medewerkers, maar ook de concurrentie en de industrie over vijf jaar vinden dat Ceva goed voor haar mensen zorgt, het goed doet in lean en innovatie stimuleert. De cobots zijn volledig geïntegreerd met het warehouse management systeem (WMS) en zijn flexibel en schaalbaar. Ceva benadrukt dat dit garant staat voor een maximale ‘pick output’.

Bron: Supply Chain Magazine

Partner van Inkoperscafé

Mercedes test blockchain voor batterijengrondstof kobalt

Autofabrikant Mercedes-Benz is gestart met een blockchain-pilot in de kobalt-toeleveringsketen. Kobalt is een essentiële grondstof voor batterijen in elektrische auto’s. Met blockchain wil het Duitse automerk de hoeveelheid gerecycled materiaal registreren. Verder wil Mercedes ook het emissieniveau vastleggen en registreren of toeleveranciers in de keten zich houden aan de duurzaamheidseisen van moederbedrijf Daimler. Dit meldt Nevi.

Supply chain batterijen
Het Duitse autobedrijf stelt dat het de eerste autofabrikant is die blockchain-technologie inzet voor het bepalen van de CO2-uitstoot in de wereldwijde supply chain van batterijen. Mercedes-Benz is ook partner geworden van het Chinese Farasis Energy voor de levering van lithium-ionbatterijen die zijn geproduceerd met hernieuwbare energiebronnen en gerecyclede materialen. Hiermee zouden producenten volgens de autofabrikant de CO2-voetafdruk van de batterijenproductie met ongeveer een derde kunnen verkleinen. IT-onderzoeksbureau Gartner is overigens sceptisch over het succes van de vele huidige pilots voor de toepassing van blockchain in ketens. Het bureau denkt dat vier van de vijf initiatieven op dit terrein de komende jaren in de pilotfase blijven steken.

Bron: Nevi

Partner van Inkoperscafé

Een bestedingskubus biedt veel voordelen voor de inkoop

Het Britse afvalverwerkingsbedrijf Biffa werkt samen met zo’n 4000 actieve leveranciers. Het is daarom van groot belang dat het inkoopteam de bestedingsgegevens volledig begrijpt. Emma Craig, assistent-inkoper bij Biffa, licht de werkwijze van het afvalbedrijf toe op de website van Supply Management.

De bestedingskubus is volgens Craig een krachtig hulpmiddel voor elke inkoopprofessional. “Zonder deze tool kan een categoriemanager zijn categorie niet op een professionele manier benaderen en kan een hoofd van de inkoop zijn team niet effectief inzetten.”

Voordelen bestedingskubus
Een bestedingskubus waarin alle bestedingscategorieën zijn opgenomen, geeft duidelijkheid over de totale bestedingswaarde voor het bedrijf, de totale bestedingswaarde met invloed op de inkoop, de verschillende bestedingsniveaus en de bestedingswaarde per categorie. Daarnaast geeft de kubus inzicht in het aantal leveranciers per categorie, de bestedingswaarde bij elke leverancier en de uitgaven van leveranciers en veranderende trends.

Craig benadrukt dat ieder hoofd van de inkoop alleen de juiste teamstructuur en middelen effectief kan opbouwen als hij of zij alle bestedingscategorieën begrijpt. De 4000 leveranciers van Biffa leveren op alle gebieden, van vloot, brandstof, transport, HR, IT, MRO, afval tot al het andere daartussenin. “Een bestedingskubus is daarom essentieel.”

Categoriestrategie
De inkoopcategoriemanagers bij Biffa moeten hun categorie-uitgaven en aantal leveranciers evalueren voordat zij een categoriestrategie ontwikkelen. “Ze moeten weten welke invloed het bedrijf heeft op elke bestedingscategorie. Dit kan helpen bij het verder opbouwen van informatie en het betrekken van verzoeken om informatie van leveranciers. Ook geeft het duidelijkheid over de vraagprofielen, verzoeken om voorstellen en herclassificatie van leveranciers.” Dit kan volgens Craig leiden tot een vermindering van het aanbod, lagere kosten, verbeterde aanbiedingen met toegevoegde waarde van belangrijke leveranciers en verbeterde relaties met belangrijke leveranciers. Daarnaast kan het zorgen voor de ontwikkeling van een voorkeursleverancierslijst, formele leveringscontracten en leveranciersrelatie- en contractmanagement.

Als voor het nieuwe aanvraagproces voor leveranciers goedkeuring nodig is, dan voorkomt dat dat nieuwe leveranciers worden toegevoegd aan de bestedingscategorie. Dit verbetert vervolgens de naleving van de lijst met voorkeursleveranciers voor een categorie.

Kostenbesparing
Met hulp van de Biffa-bestedingskubus kan de categoriemanager, naast de nationale leveringseisen van Biffa, de markt beoordelen en het aantal leveranciers verminderen. De nieuw aangestelde voorkeursleveranciers brengen een verbeterde doorlooptijd met zich mee en extra toegevoegde waarde voor plaatselijke bedrijfslocaties. Verder leverde het bij Biffa gestandaardiseerde leveringscontracten en betalingsvoorwaarden voor voorkeursleveranciers op en een kostenbesparing van 8 procent over de categorie-uitgaven.

Bron: Supply Management

Partner van Inkoperscafé

Sector transport en logistiek is minder optimistisch voor 2020

De transport- en logistieksector heeft minder hoge verwachtingen voor omzet, personeelssterkte en investeringen dan een jaar geleden. Daarnaast komen werkgevers nog steeds moeilijk aan chauffeurs. Dit komt naar voren in de nieuwe Sectormonitor Transport en Logistiek, waarover Supply Chain Magazine bericht.

Minder ondernemersvertrouwen
De sector verwacht dat de groei van de Nederlandse economie in 2020 en 2021 afneemt. Daarnaast zijn er veel niet-ingevulde vacatures voor vrachtwagenchauffeurs. Een op de drie ondernemers in het goederenvervoer heeft hiermee te maken. Daarnaast laat de sectormonitor zien dat het ondernemersvertrouwen daalt. Het afgelopen kwartaal waren transport- en logistiekondernemers minder positief over de ontwikkeling van omzet, bedrijvigheid en winstgevendheid. Verder neemt het aantal werkgevers in de sector toe, maar liep ook het aantal faillissementen in 2019 weer op.

Het aantal chauffeurs daalde van 87.819 in het tweede kwartaal van 2019 naar 86.873 in het derde kwartaal. Daarmee is voor het eerst na 2014 de uitstroom hoger dan de instroom.

Bron: Supply Chain Magazine

Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres