Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Partner van Inkoperscafé:

De koning is dood, lang leve de koning?

De Actieagenda Beter Aanbesteden – 23 acties voor het verbeteren van aanbesteden in de praktijk – is in september 2019 afgerond zo meldde Staatssecretaris Mona Keijzer onlangs in een brief aan de Kamer. De acties zijn uitgevoerd, met dank aan Karsten Klein en een groot aantal vrijwilligers. Koning Klein heeft inmiddels décharge gekregen. Wat nu? Is het ultieme doel bereikt? De Staatssecretaris concludeert gelukkig in dezelfde Kamer-brief dat Beter Aanbesteden het gesprek tussen overheid en bedrijfsleven weliswaar op gang heeft gebracht, maar dat dit gesprek nog niet is afgerond.

(meer…)
Partner van Inkoperscafé:

Zelf doen, uitbesteden of samenwerken?

Het lijkt er op dat de ooit zo populaire marktwerking in het publieke domein met de fusieplannen van KPN en Sandd en de aankoop van KLM-aandelen door de Nederlandse Staat weer wordt teruggedraaid. De verplichte samenwerking tussen gemeenten in Jeugdzorgregio’s komt niet overal even goed uit de verf. Er is een weinig overzichtelijke lappendeken van meer dan duizend regionale publieke samenwerkingsverbanden gegroeid. Dergelijke voorbeelden roepen onze persoonlijke en professionele verwondering op: welke overwegingen hebben aan de initiële ‘strategische sourcingsvraag’ van deze overheidstaken ten grondslag gelegen?

(meer…)
Partner van Inkoperscafé:

Kloof tussen drijfveren inkopers en organisaties

Organisaties zien motivatie en drijfveren steeds meer als sturingsmiddelen om resultaten te boeken. Echter, weet de manager wel wat voor inkopers hij in huis heeft? Past de motivatie van die inkopers bij de visie van de publieke organisatie? (meer…)

Partner van Inkoperscafé:

Inkooptopper van de maand: Gertjan Schut

“Gunnen op de laagste prijs moet je niet willen. Ook als je precies weet wat je wilt, kun je met EMVI de kans vergroten dat je de gewenste kwaliteit ook echt krijgt. ” Dat stelt Gertjan Schut, bedrijfseconomisch adviseur inkoop bij de Belastingdienst. Als econoom wordt er van hem verwacht dat hij een optimale balans vindt tussen kwaliteit en prijs binnen een aanbesteding.

Volgens Schut wordt er in Nederland vaak een vaste verhouding gekozen in waarde die aan de gunningscriteria prijs en kwaliteit toebedeeld wordt. “Dit is nattevingerwerk en dat zinde ons steeds minder”, zo stelt hij. “Dit kan ongewenste effecten geven, zoals strategische biedingen van prijsvechters, zeker in combinatie met relatief scoren. Kwaliteit kan zwaar wegen, maar dan wint toch de aanbieder met de laagste prijs. Andersom gebeurt ook, de nadruk op kwaliteit schiet door en levert een winnende leverancier op die praktisch elke prijs kan vragen”.

EMVI-superformule
Het spanningsveld tussen prijs en kwaliteit is er een met veel uitdagingen. “Opdrachtgevers zijn teleurgesteld als de prijsvechter wint, maar vinden de maximale kwaliteit meestal te duur”, stelt Schut. Hoe kom je dan op het gewenste ‘midden van de markt’ met de beste prijs-kwaliteitverhouding uit? “Een prijsformule met een vaste prijs-kwaliteitverhouding blijkt niet representatief voor de werkelijke voorkeur van een opdrachtgever. Deze verhouding is variabel, want een opdrachtgever heeft steeds minder geld over voor een volgend stukje kwaliteit. De Belastingdienst heeft op basis van deze gedachte in samenwerking met een externe adviseur een nieuw model ontwikkeld, genaamd: EMVI-superformule.”

Midden van de markt vinden
Met de EMVI-superformule is het mogelijk om op basis van eigen referenties en voorkeuren voor kwaliteit en prijs de beste inschrijving te selecteren. “Er zijn een aantal vragen die je jezelf moet stellen”, vervolgt Schut. “Welke hoeveelheid kwaliteit zou een opdrachtgever tevreden stellen en welk prijsverschil is deze bereid om voor de invulling tot de maximale kwaliteit te betalen? We stellen uiteindelijk twee referenties met een prijs en een kwaliteit vast, zodat aanbiedingen niet onderling, maar tegen deze vaste waarden worden gescoord. Al deze onderdelen worden ingevoerd in een Excel-tool en daar komen de parameters voor de superformule uit. Hiermee vind je de ideale kandidaat in het midden van de markt.” De tool is vrij verkrijgbaar.

Inkooptopper van de maand
Elke maand belonen we een inkoper voor het geven van een interessante reactie op een van de artikelen op InkopersCafe.nl. Deze maand wordt Gertjan Schut in de schijnwerpers gezet en ontvangt hij de strip Inkooptopper.

 

Partner van Inkoperscafé:

Integriteitsproblemen overheid geen incident

De helft van de inkopers bij de overheid heeft aanbestedingen meegemaakt waarbij van de wettelijke regels werd afgeweken. [slide]Een op de vier inkopers heeft vermoedens van fraude door ambtenaren of leveranciers. Dit blijkt uit een onderzoek van Aeves.

Lees het volledige artikel op AanbestedingsCafe.nl

Partner van Inkoperscafé:

Overheidsinkopers krijgen eigen website

De wereld van aanbestedingen is constant in beweging.[slide] Het aantal integriteitproblemen bij de overheid is volgens een recent onderzoek van Aeves wel minder geworden, maar aanbestedingsfraude bij de Nationale Politie, Defensie, binnen de ICT en de zorg lijken het tegendeel te bewijzen. Het levert interessante discussies en leesvoer op.

Voorheen ging privaat en publiek hand in hand op InkopersCafe.nl. Nu is de dag aangebroken dat deze twee verwanten gescheiden gaan worden. Voor aanbestedingsnieuws kan de inkoper voortaan terecht op AanbestedingsCafe.nl. Geïnteresseerde (overheid-)inkopers kunnen hier hun vakkennis bijhouden en hun hart luchten. Het laatste nieuws, aankomende events en de nieuwste vacatures zullen deze site vullen.

Sander van den Broek, eigenaar van AanbestedingsCafe.nl vertelt: ‘Voorheen werd het inkoop-nieuws van zowel publiek als privaat op Inkopers-cafe.nl verzameld. Het is al een hele tijd een wens om dit te scheiden en beide te voorzien van relevant en actueel nieuws’. ‘Ik kan mijn geluk niet op dat we de website ook nog mogen lanceren met een primeur over de zorgsector’, aldus Van den Broek.

WIN!
Bij het inschrijven op de nieuwsbrief van AanbestedingsCafe.nl maak je ook nog eens kans op een mustread inkoopboek!

Partner van Inkoperscafé:

Rijk laks met sociaal aanbesteden

De Rijksoverheid slaagt er niet in om bij grotere aanbestedingen ook burgers met afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven, terwijl dat wel een vereiste is.[slide] Bij nog niet de helft van grote aanbestedingen wordt gevraagd om moeilijk plaatsbare mensen in te zetten. Dat blijkt uit een eerste evaluatie die minister Stef Blok (Rijksdienst) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, meldt dagblad Trouw.

Sinds 3 jaar is het Rijk verplicht om bij aanbestedingen boven de 250.000 euro, voor projecten die ten minste een halfjaar duren, in het contract op te nemen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk moeten krijgen. Deze verplichting wordt nu niet nagekomen. Volgens de ministeries zijn opdrachten vaak te specialistisch om uitkeringsgerechtigden aan het werk te krijgen.

Social Return
Bij aanbestedingen van overheidsopdrachten zou men het begrip ‘Social Return’ moeten tegenkomen, waarbij een percentage mensen, met een afstand tot de arbeidsmarkt, voor de opdracht in dienst genomen moeten worden door ondernemers die de opdracht gegund krijgen. 

 

Partner van Inkoperscafé:

Foute Europese aanbestedingen kosten 7 miljard

Onderzoek van de Europese Rekenkamer van afgelopen woensdag wijst uit dat het aantal fouten bij de aanbestedingen met Europees geld door de EU-lidstaten een lichte daling heeft ondervonden[slide], zo schrijft Spendmatters. In 2013 ging naar schatting nog 4,7 procent van de uitgaven mis, (zo’n 7 miljard euro) tegenover 4,8 procent een jaar eerder. Dit is de eerste daling sinds 2009.

Alex Brenninkmeijer, Nederlands lid van de Europese Rekenkamer, stelt in een interview met Nu.nl dat lidstaten teveel verantwoordelijkheid krijgen. Nog te vaak gaan aanbestedingen mis. Brenninkmeijer wijst bijvoorbeeld op ernstige verdenkingen van corruptie bij ICT-bedrijf Ordina, de politie en de Nederlandse defensie rond openbare aanbestedingen.

De foutmarge van afgelopen jaar is 4,7 procent. Dit aantal is echter geen graadmeter voor fraude of verspilling, benadrukken de controleurs. Brenninkmeijer licht toe: “Als er een fout wordt gemaakt bij de vreselijk ingewikkelde Europese aanbestedingsprocedure, dan ziet de Rekenkamer dat als een fout. Dat telt dus mee, maar er is wel geïnvesteerd. De regels moeten eenvoudiger”.

Partner van Inkoperscafé:

Nieuwe aanbestedingswet werpt vruchten af

Anderhalf jaar na de invoering van de nieuwe aanbestedingswet, merken kleine en middelgrote aannemers in de bouwnijverheid dat de regels beginnen te werken. [slide] De overheid is transparanter over het aanbestedingsproces en biedt kleinere bedrijven meer kans door opdrachten minder te clusteren, zo blijkt uit de derde halfjaarlijkse monitor van de nieuwe aanbestedingswet.

De overheid maakt vaker dan in het verleden de prijs openbaar, waarvoor zij projecten gunnen aan bedrijven. Bovendien wordt de kwaliteit van de offertes belangrijker gevonden dan de prijs. Dit was ook een van de doelstellingen van de nieuwe wet.

Minder geclusterd
Een ander doel van de wet is dat midden- en kleinbedrijf meer kansen krijgen op overheidsopdrachten. Overheden bieden opdrachten minder geclusterd aan en dit geeft kleinere bedrijven meer kans.

Invloed Europese richtlijn
Voorzitter Daan Stuit van de ondernemersorganisatie MKB Infra stelt tegenover het Financieel Dagblad dat de nieuwe Europese richtlijn van overheidsbestedingen hierop van invloed is. ‘Die richtlijn verplicht om bijna iedere opdracht, die op valt te delen, ook moet worden opgedeeld.’

Hoge offertekosten
De hogere kosten voor het maken van een offerte, die ontstaan door de nieuwe wetgeving, blijft wel een aandachtspunt. Volgens de nieuwe aanbestedingswet geldt het ‘EMVI-tenzij’- principe. De overheid moet de opdracht gunnen op basis van de Economische Meest Voordelige Inschrijving, tenzij er goede argumenten zijn waarom toch op de laagste prijs wordt gegund. Door EMVI stijgen de offertekosten met gemiddeld 46%.

Partner van Inkoperscafé:

Standpunt politie over omstreden ICT-gunning blijft uit

De Nationale Politie heeft nog steeds geen standpunt ingenomen over de aanbesteding van de licentiepartners voor standaard software. [slide] Comparex en Agile waren aangesteld als licentiepartners voor zowel de politie als voor het ministerie van Veiligheid en Justitie. De aanbesteding bestond uit minicompetities tussen de geselecteerde bedrijven, om beide scherp te houden.

In maart 2013 nam Comparex Agile over. Deze overname vormde voor het ministerie van Veiligheid en Justitie de aanleiding om de contracten te ontbinden en de aanbesteding opnieuw uit te schrijven. De politie zou hierin meegaan, maar heeft dit uiteindelijk niet gedaan. Ruim anderhalf jaar na de melding dat Comparex Agile zou overnemen, heeft de politie nog geen standpunt ingenomen over de onwenselijke situatie dat minicompetities geen zin meer hebben.

Mogelijke oorzaak voor het uitblijven van een standpunt zou kunnen zijn dat de politie al meerdere problemen heeft met ICT-aanbestedingen. Zo werd de miljoenenaanbesteding voor opslag, servers en ‘converged infrastructuur’ afgelopen maart stopgezet. Tevens ontstond er onlangs commotie over de aanbesteding rond de nieuwe portofoons voor het communicatiesysteem C2000, blaasapparatuur en auto’s. De korpsleiding laat hier momenteel een onderzoek naar doen; vijf politiemensen zijn in dit kader al geschorst.

Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres