Magnifying glass Close
Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

KLM gaat 700 miljoen bezuinigen

KLM gaat de komende vijf jaar 700 miljoen euro bezuinigen. Dit heeft president-directeur Pieter Elbers van KLM donderdag bevestigd. Volgens Elbers moet deze 700 miljoen euro komen uit de inkoop, personeel en arbeid en productiviteit. Gedwongen ontslagen zijn nu nog niet aan de orde, maar KLM stopt al wel direct met het aannemen van Nederlands cabinepersoneel.

Het bedrijf gaat kosten besparen door onder andere te bezuinigen op inkopen bij leveranciers. Met de aanschaf van zuinigere toestellen, zoals de Boeing 787 Dreamliner, moet de brandstofrekening omlaag worden gebracht.

Meer uitbesteding
De harde ingrepen van Elbers zorgen ervoor dat de vakbonden op tilt slaan. Zowel de cabinebond VNC, als De Unie zijn overdonderd door het besluit van de KLM-directie en geven aan dat het vertrouwen ernstig is geschaad. Het cao-overleg moet namelijk medio december nog beginnen. Bestuurder Swen Laarveld van De Unie geeft in een gesprek met de Telegraaf aan: “Elbers gaat er met een gestrekt been in. Wij vrezen meer uitbesteding van werk en er zijn ook al signalen dat een groot deel van het onderhoud gaat verdwijnen, net als de vracht. Dat is een schokkende ontwikkeling.”

Niets doen is geen optie
“Het moet allemaal sneller, flexibeler, eenvoudiger en goedkoper om de sterk groeiende concurrentie het hoofd te bieden. Investeren in vloot, product en innovatie is noodzakelijk”, aldus Elbers tegenover de Telegraaf. KLM heeft last van luchtvaartmaatschappijen uit de Golfregio en prijsvechters. Ook traditionele partijen, zoals Lufthansa en British Airways zitten de onderneming dwars. Elbers licht toe aan Nu.nl: “Zij hebben enkele jaren geleden een grootschalig verandertraject ingezet, waardoor ze nu sneller, beter en goedkoper zijn”. Niets doen is volgens de topman geen optie. Het reorganisatieprogramma begint in 2015.

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Lufthansa bespaart 70 miljoen door uitbesteding

Luchtvaartmaatschappij Deutsche Lufthansa splitst zijn it-divisie Lufthansa Systems op. Dit wordt voortaan uitbesteed aan IBM. Daarvoor is onlangs een zevenjarig contract gesloten met de waarde van een miljard euro. Lufthansa verwacht hiermee jaarlijks zeventig miljoen euro te besparen en sneller nieuwe technologie te kunnen toepassen, zo schrijft Computable.

IBM neemt daarnaast ook zo’n veertienhonderd medewerkers over. De automatiseerder gaat activiteiten uitvoeren voor zo’n 450 klanten van Lufthansa Systems op infrastructuurgebied en zal een verregaande standaardisering doorvoeren. De takken Airline Solutions en Industry Solutions van Lufthansa Systems gaan verder als zelfstandige bedrijven.

Afronding in 2015
De reorganisatie zal, naar verwachting, in het eerste kwartaal van 2015 zijn afgerond. Dit vindt plaats na goedkeuring van de raad van toezicht bij Lufthansa en de antitrust-autoriteiten. De herstructurering zal 240 miljoen euro gaan kosten.

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Onrust binnen KPN vanwege outsourcing

De centrale ondernemingsraad van KPN stelt dat de directie veel te grootschalig uitbesteed. Dit zorgt intern voor veel onvrede, omdat KPN erg afhankelijk is van grote leveranciers. De directie wilde niet luisteren naar de bezwaren, en daarom stapte de centrale ondernemingsraad naar de ondernemingskamer. Tot een zitting kwam het echter niet, want beide partijen kwamen alsnog tot een akkoord over een stappenplan.

Kringen rondom de centrale ondernemingsraad melden dat er al enige tijd discussie gevoerd wordt over het uitbestedingsbeleid van de directie, zo meldt Computable.nl. Het uitbestedingsbeleid zou op te grote schaal plaatsvinden, waarbij er met de leveranciers langjarige overeenkomsten werden gesloten. KPN zou daardoor te erg afhankelijk zijn van deze bedrijven.

Extra zekerheden inbouwen
De centrale ondernemingsraad heeft voorgesteld om extra zekerheden in te bouwen wanneer een outsourcingsovereenkomst wordt gestart. Een voorbeeld van een knellende outsourcingsrelatie is de relatie die KPN met Accenture heeft lopen. Accenture levert diensten op het gebied van ontwikkeling, bouw en onderhoud. De contracten met Accenture worden als weinig flexibel bestempelt, wat een belemmering vormt voor de ontwikkeling van nieuwe activiteiten. Dit zou de volgende keer beter aangepakt kunnen worden, bijvoorbeeld via een stappenplan en een afvinklijst met cruciale aandachtspunten.

Opvang personeel
De ondernemingsraad wil ook dat de directie meer aandacht besteedt aan de opvang van personeel van KPN, wanneer een uitbestedingscontract ontbonden wordt. Een concreet geval is dat verzekeraar Achmea KPN onlangs heeft vervangen door Atos als infrastructuurbeheerder. Atos neemt waarschijnlijk een man of twintig van KPN over, maar ongeveer veertig beheerders moeten op zoek naar nieuw werk. De ondernemingsraad en de vakbonden vinden dat wanneer KPN op minder grote schaal uitbesteedt, er intern meer werk voorhanden is voor terugkerende medewerkers.

Outsourcing niet automatisch verbetering
Outsourcing leidt niet automatisch tot verbetering. Een eerdere uitbesteding van financiële administratie aan Genpact heeft KPN eerder dit jaar afgeblazen, omdat uit een benchmark bleek dat de eigen dienstverlening toch beter scoorde.

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Miljardenovername leidt tot uitbestedingen in medische sector

Binnen de Amerikaanse medische sector is een grote overname in gang gezet. Laboratory Corp of America wil voor 5,6 [slide]miljard dollar het onderzoeksinstituut Covance overnemen. Dit maakten de bedrijven maandag bekend. Met de fusie ontstaat, naar eigen zeggen, het grootste bedrijf ter wereld op het gebied van gezondheidsdiagnostiek.

Covance zal profiteren van de trend dat grote farmaceutische producenten veel onderzoekswerkzaamheden uitbesteden. Deze uitbestedingen leiden tot kostenbesparingen voor de geneesmiddelenindustrie. Er hoeven minder eigen laboratoria onderhouden te worden.

Geld en aandelen
Het bod dat LabCorp uitbrengt is een combinatie van geld en aandelen van LabCorp. Covance heeft een schuld van 250 miljoen dollar. LabCorp-CEO David King wordt bestuursvoorzitter van de nieuwe combinatie.

Uitbreiden
LabCorp is een beursgenoteerde onderneming die diensten aanbiedt op het gebied van diagnostiek. De onderneming wil, met het overnemen van Covance, uitbreiden in zogeheten contract research. Dit betekent dat het bedrijf in opdracht van derden onderzoek gaat doen, bijvoorbeeld naar het effect van medicijnen. 

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Indiase leveranciers nog belangrijker voor Apple

IT-bedrijf Apple is niet alleen voor haar productie afhankelijk van Aziatische toeleveranciers, maar heeft ook de IT elders ondergebracht.[slide]

Er was al veel bekend over de outsourcing door Apple van de productie van iPhones en iPads. Via toeleverancier Foxconn zijn naar schatting zelfs een half miljoen Chinezen aan het werk voor het bedrijf. Maar hoe zat het eigenlijk met de IT? Een analyse door HfS Research wijst uit dat Apple alle softwaretechnologie uitbesteedt die niet met de eigen producten te maken hebben. Vrijwel alle IT-processen, waaronder bedrijfsapplicaties en Business Intelligence, zijn ondergebracht bij Indiase leveranciers, waaronder TCS, Infosys en Wipro.

Afhankelijk
Wat opvalt in het onderzoek is dat Apple hevig afhankelijk is van buitenlands talent. Zo vroeg Apple in de periode 2011-2013 voor 2800 Indiërs een werkvergunning in de Verenigde Staten aan. India is hoe dan ook een belangrijk ingrediënt geworden in Apple’s ‘secret sauce’, zo schrijft ook de Times of India. Naast dat een groot deel van al het ondersteunde werk in software, service en support gedaan wordt door Indiase leveranciers is ook nog eens een derde van alle IT-medewerkers van Apple zelf afkomstig uit het land.

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Trend naar re-shoring valt in praktijk tegen

Hoewel het publiek graag ziet dat bedrijven productie terughalen naar eigen bodem, is het zinvoller om drijfveren voor outsourcing beter aan de consument uit te leggen. Dat zeggen onderzoekers, die ook denken dat de veel genoemde ‘trend’ van re-shoring in de praktijk erg tegenvalt.

De trend van re-shoring houdt met name het Amerikaanse publiek erg bezig. Veel Amerikanen zien offshoring als iets negatiefs en roepen daarom om het terugdraaien van dit proces. Nu zijn er voorbeelden van Amerikaanse industrie die terugkeren naar vertrouwde bodem, maar volgens onderzoekers van Procurement Leaders zijn deze geen weerspiegeling voor wat er werkelijk gaande is. Zij beweren dat er juist sprake is van een toegenomen belangstelling voor offshoring en outsoucing, met name voor activiteiten die niet als ‘core’ worden gezien door organisaties. 

Lenovo en Foxconn
Voorbeelden als Lenovo, dat sinds kort desktops en laptops assembleert in North Carolina, en Foxconn, dat momenteel op zoek is naar een productielocatie in de VS, staan vooral op zichzelf. Ondanks dat zij bijdragen aan het beeld dat re-shoring (of onshoring) aan het toenemen is. Onlangs bleek in een CPO-onderzoek van Procurement Leaders dat 70 procent van de organisaties in hun marketinginitiatieven de geografische locatie van de supply chain niet meeneemt. Volgens de onderzoekers valt er juist veel te winnen door dat wel te doen. 

Maak drijfveren zichtbaar
Inzicht in supply chains voor het publiek wordt nu vooral overgelaten aan NGO’s, actiegroepen en de pers, waardoor berichtgeving over outsourcing vaak erg negatief is. De aandacht in de media voor de omstandigheden waaronder kleding in Bangladesh wordt gemaakt, is hier een voorbeeld van. Volgens onderzoekers valt deze aandacht niet te vermijden en is het beter om zelf transparanter te worden. Wanneer consumenten inzicht hebben in de wereldwijde supply chain-kaart, begrijpen ze de ‘cost-drivers’ en prijzen beter en kunnen zij betere keuzes maken over merken waarmee zij zich associëren.

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

PaaS

Inbesteden of uitbesteden, make-or-buy, wel kopen of niet kopen. Moeilijke afwegingen en beslissingen waarbij – door informatiegebrek – de emoties hoog kunnen oplopen. In een honderd procent transparante wereld waarin álle relevante informatie beschikbaar is, zou dit geen punt zijn. Dan neemt iedereen de meest optimale en rationele beslissingen. Maar helaas: in zo’n wereld leven we niet. Ook al wordt door internet relevante informatie meer toegankelijk, er komt daardoor tegelijkertijd zoveel informatie op ons af dat het filteren van die informatie die jij nodig hebt de name of the game is geworden. Daarbij blijven verrassingen altijd mogelijk: het is menselijkerwijs onmogelijk alle bronnen bij te houden.

Het valt me daarnaast op dat steeds meer bedrijven en overheidsorganisaties structureel overgaan tot het flexibeler maken van hun personeelsbestand. Ze zijn daarmee in staat zijn om gemakkelijker mee te ‘ademen’ met het aanbod van werk. Met name op inkoopafdelingen waar ‘productie’ wordt gedraaid is het van belang dat de benodigde en beschikbare capaciteit op dagbasis op elkaar zijn afgestemd. De vaste bezetting ligt net iets onder de gemiddelde bezetting en is dus niet gebaseerd op de piekbelasting. De manager staat vervolgens voor de uitdaging om het werkaanbod gelijkmatig te houden en de pieken af te toppen (peak shaving). Dat is niet altijd realistisch. Zeker niet omdat niet alle informatie bekend is. Budgethouders kunnen uit het niets oppoppen met hun inkoopvragen.

Hoe kun je hier als inkoopmanager slim mee om gaan?

Zoek in het kader van inkoopaccountmanagement actief je klanten op, zodat je vroegtijdig weet welke inkoopcapaciteit je nodig hebt. Consolideer de individuele accountplannen en kijk waar je zaken naar voren kunt halen of kunt uitstellen. Zorg dat je inkoopteam flexibel is en voor meerdere taken of productgroepen ingezet kan worden. Als collega’s elkaars werk kunnen overnemen, voorkom je dat de ene helft omkomt in het werk terwijl de andere helft zit te klaverjassen.

Wat steeds meer grote organisaties ook als een serieuze optie beschouwen is het inkopen van inkooptaken; Procurement out-tasking of – als het structureel is – Procurement outsourcing. Procurement as a Service (PaaS) noemen we dat bij Aeves. Dat kan een nuttig instrument zijn om bijvoorbeeld de ‘staart van je spend’ eens in de paar jaar toch wat aandacht te geven zonder dat je daar zelf de expertise en capaciteit zelf voor vrij hoeft te maken. Het is daarnaast een effectieve manier om je vaste kosten variabel te maken; in lijn met de trend van flexibilisering. Ook kun je PaaS goed inzetten als je nog te klein bent voor het tafellaken, of simpelweg de nodige expertise ontbeert voor die ene productgroep waar je specialistische markt- en productkennis voor nodig hebt. Geen verrassingen, dus op Fixed price basis, zodat je van tevoren weet waar je aan toe bent.

De … as a Service-ontwikkeling zien we overigens steeds meer opkomen: BaaS (Bidmanagement as a Service), MaaS (Marketing as a Service) en LaaS (Law as a Service). De ICT wereld heeft dus met SaaS (Software as a service) een trend gezet waar we nu met inkoop de vruchten van kunnen plukken.

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Grote overname in markt van procurement outsourcing

Organisatieadviesbureau Accenture neemt concurrent Procurian over voor 375 miljoen dollar. Wat zijn de gevolgen van deze overname voor de markt van procurement outsourcing?

Overnames komen vaak genoeg voor in de wereld van outsourcing. De overname van Procurian door Accenture is echter bijzonder te noemen. Het komt niet vaak voor dat een grote service provider in procurement outsourcing een directe concurrent overneemt. Beide bedrijven stonden in de top-5 van bedrijven die het grootste marktaandeel hebben in procurement outsourcing, opgesteld door onderzoeksbureau hfS. Dit maakt de overname extra bijzonder.

Strategische overname
Voor de overname van Procurian heeft Accenture diep in de buidel moeten tasten. Als we kijken naar de omzet van Procurian over de laatste twaalf maanden (142,6 miljoen dollar), dan betaalt Accenture dus meer dan twee keer de omzet van Procurian.

Accenture weet echter prima waarom het zoveel geld betaalt voor de overname. Het consultancy- en servicebedrijf zat al in de top van de markt, met een aandeel van 19,4 procent. Met de overname van Procurian komt daar nog eens 8,9 procent bij op. Het marktaandeel stijgt dus flink en daar wil Accenture dan ook best de knip voor trekken. Het bedrijf is ook prima in staat om overnames van dit formaat te doen. De oorlogskas voor strategische overnames is met 6 miljard dollar goed gevuld.

Procurement outsourcing blijft groeien
De afgelopen tien jaar zijn veel adviesbureaus en service providers procurement outsourcing aan gaan bieden. Dit resulteerde in een behoorlijk groei. Als we de afgaan op de schatting van afgelopen jaren, is de jaarlijkse groei toch zo’n 10 procent. Volgens onderzoeksbureau HfS is de omvang van de wereldwijde procurement outsourcing-markt ongeveer 3,4 miljard dollar in 2013. De groei voor de komende vijf jaar wordt geschat op 12 procent per jaar.

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Nike besteedt duurzaamheid uit

Duurzaamheid is al enige tijd een ‘hot item’. Fabrikanten van sportkleding, zoals Nike, zijn hier al langer mee bezig. Het handhaven van een duurzame supply chain in een grotendeels geoutsourcete organisatie is echter geen sinecure. Nike gaat daarom een intensieve samenwerking aan met een leverancier van assessment tools.

Om het gebruik van duurzame materialen en chemicaliën in producten beter te waarborgen, start het sportkledingmerk Nike een samenwerking met Bluesign Technologies. Dit Zwitserse bedrijf stelt tools en data ter beschikking aan leveranciers van Nike zodat deze de materialen duurzamer kunnen produceren. Feitelijk besteedt Nike daarmee haar eigen duurzaamheidsbeleid uit.

De samenwerking is aantrekkelijk voor Nike omdat het een goedkopere optie is dan het doorlichten van de volledige eigen toeleveringsketen door middel van een groot aantal individuele fabrieksevaluaties. Een traject dat ongetwijfeld enkele jaren in beslag zou nemen en grote investeringen met zich mee zou brengen.

Duurzamer
De fabrikant van sportartikelen stelt dat het een duurzaam materialenbeleid nastreeft. Daarom treft het bedrijf verschillende maatregelen om de supply chain duurzamer te maken. In 2011 liet Nike al weten het lozen van gevaarlijke chemische stoffen naar nul te willen brengen. Het doel is om in 2020 geen gevaarlijke chemicaliën meer te lozen in de volledige supply chain.

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Uitbesteden voorraadbeheer aan leverancier levert miljoenen op

Bedrijven met programma’s waarin leveranciers (delen van) het bevoorradingsproces beheren, kunnen volgens Amerikaanse benchmarkcijfers forse besparingen in hun logistieke kosten realiseren.

Zogenaamde ‘continuous replenishment’-programma’s hebben het potentieel om supply chain-processen effectiever te laten lopen, doordat organisaties en hun leveranciers voorraadinformatie delen. De leverancier monitort de voorraadniveaus, vult materialen aan wanneer dit nodig is en stelt de klantorganisatie zo in staat om hun productieproces beter te plannen. Tevens elimineert het systeem de noodzaak voor inkooporders en ander papierwerk.

Nederlandse bedrijven

Volgens het Amerikaanse benchmark- en onderzoeksplatform APQC realiseren bedrijven die met deze programma’s werken lagere logistieke kosten met minder werknemers in logistieke functies. Verschillende Nederlandse industriële bedrijven werken met continuous replenishment-programma’s. Een goed voorbeeld hiervan is Caterpillar Work Tools in ’s Hertogenbosch. De machinebouwer werkt sinds 2011 samen met Würth Industrie Service, dat voor het productieproces essentiële bevestigingsmaterialen levert.

Verbeterde efficiency
De efficiency in het productieproces is volgens Caterpillar Work Tools aanzienlijk verbeterd sinds de Duitse onderdelenleverancier het magazijn deels beheert. Ook is het aantal haperingen op de werkvloer door het ontbreken van materialen ver teruggebracht. Het Nederlandse bedrijf combineert het continuous replenishment-programma met een kanban-systeem voor het op peil houden van veel gebruikte materialen op de werkplekken.

Miljoenenbesparingen
Volgens data van APQC is de besparing in kosten voor logistiek en warehousing ook behoorlijk lager met een continuous replenishment-proramma. APQC berekent dat bedrijven die bezig zijn met een dergelijk programma 19,95 dollar besparen op elke 1000 dollar omzet. Voor een bedrijf met een jaaromzet van 5 miljoen dollar laat dit zich verrekenen naar een besparing van 99,8 miljoen dollar in logistieke kosten per jaar.

Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres